<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.

Funktionerna i DAX delar vi in i följande grupper: DATETIME, FILTER, INFO, LOGICAL, MATHTRIG, PARENTCHILD, STATISTICAL, TEXT, TIMEINTELLIGENCE samt OTHER.

DAX Function: SWITCH

Reference group: LOGICAL

Har du behov av att presentera innehållet i en kolumn i din data på ett annat sätt än hur den är lagrad? Du kanske har årets månader numeriskt representerade, 1-12, men vill/behöver visa månadsnamnet i klartext? Med hjälp av SWITCH-funktionen kan du skapa en ny kolumn som grundar sig på värden i en annan kolumn. SWITCH-funktionen kan i många fall ersätta DAX-syntax med komplicerade IF-satser. DAX-syntax med IF-funktionen tar vi upp en annan blogg

SWITCH function (DAX)  

Med SWITCH-funktionen skapar du enkelt en ny kolumn med värden som genereras via värden i en annan kolumn, värdekolumnen. Om värdet i den nya kolumnen inte kan genereras via värdekolumnen kan den nya kolumnen tilldelas ett förvalt värde.

Syntax: SWITCH(<expression>; <value>; <result>[; <value>; <result>]…[; <else>])

Exempel.

I exemplet börjar vi med en kolumn med numeriska värden för månad (Månad_Num). För att slippa använda IF-funktionen använder vi i stället SWITCH-funktionen och lägger till en kolumn (Månad_Text) med månadsnamnen så som vi vill presentera dem. I de fall när värdet i Månad_Num saknar ett motsvarande månadsnamn i använd DAX-syntax väljer vi att lägga in texten ” Okänd månad” i Månad_Text.

DAX-LOGICAL-1

För att lägga till kolumnen Månad_Text använder vi följande syntax:
(DAX-syntax kan skrivas på en rad men för att underlätta läsbarheten bör den vid behov redigeras enligt ”DAX-standard” på flera rader.)

Månad_Text =
SWITCH (
    [Månad_Num];
    1; "Januari";
    2; "Februari";
    3; "Mars";
    4; "April";
    5; "Maj";
    6; "Juni";
    7; "Juli";
    8; "Augusti";
    9; "September";
    10; "Oktober";
    11; "November";
    12; "December";
    "Okänd månad"
)

DAX-LOGICAL-2

Flera LOGICAL funktioner (DAX)

Ovan har du fått exempel på hur du skapar en kolumn med ny data utifrån data i en annan kolumn genom att använda SWITCH-funktionen. Det finns ytterligare 7 LOGICAL-funktioner i Power BI.

Vill du veta mer vilka LOGICAL-funktioner som finns i Power BI kan du ladda ner vår Power BI applikation som visar alla LOGICAL-funktioner.

Ladda ner LOGICAL

För att kunna använda Power BI applikationer behöver du ha Power BI Desktop installerad på din dator. Power BI Desktop är gratis och kan laddas ner här, https://powerbi.microsoft.com/sv-se/desktop/.

Vi kan naturligtvis hjälpa till med installation och att komma igång med PBI.

Håll utkik efter ytterligare blogginlägg.

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Dagens teknik ger fantastiska möjligheter. Till exempel kan en modern, uppkopplad bil själv tala om när det är dags för service – och till och med boka in en tid på närmaste verkstad. Varför använder man inte den senaste tekniken för att göra samma sak inom fältservice?
DAX - Data Analysis Expressions Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell. 
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down