<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.

Funktionerna i DAX delar vi in i följande grupper: DATETIME, FILTER, INFO, LOGICAL, MATHTRIG, PARENTCHILD, STATISTICAL, TEXT, TIMEINTELLIGENCE samt OTHER.

DAX Function: SWITCH

Reference group: LOGICAL

Har du behov av att presentera innehållet i en kolumn i din data på ett annat sätt än hur den är lagrad? Du kanske har årets månader numeriskt representerade, 1-12, men vill/behöver visa månadsnamnet i klartext? Med hjälp av SWITCH-funktionen kan du skapa en ny kolumn som grundar sig på värden i en annan kolumn. SWITCH-funktionen kan i många fall ersätta DAX-syntax med komplicerade IF-satser. DAX-syntax med IF-funktionen tar vi upp en annan blogg

SWITCH function (DAX)  

Med SWITCH-funktionen skapar du enkelt en ny kolumn med värden som genereras via värden i en annan kolumn, värdekolumnen. Om värdet i den nya kolumnen inte kan genereras via värdekolumnen kan den nya kolumnen tilldelas ett förvalt värde.

Syntax: SWITCH(<expression>; <value>; <result>[; <value>; <result>]…[; <else>])

Exempel.

I exemplet börjar vi med en kolumn med numeriska värden för månad (Månad_Num). För att slippa använda IF-funktionen använder vi i stället SWITCH-funktionen och lägger till en kolumn (Månad_Text) med månadsnamnen så som vi vill presentera dem. I de fall när värdet i Månad_Num saknar ett motsvarande månadsnamn i använd DAX-syntax väljer vi att lägga in texten ” Okänd månad” i Månad_Text.

DAX-LOGICAL-1

För att lägga till kolumnen Månad_Text använder vi följande syntax:
(DAX-syntax kan skrivas på en rad men för att underlätta läsbarheten bör den vid behov redigeras enligt ”DAX-standard” på flera rader.)

Månad_Text =
SWITCH (
    [Månad_Num];
    1; "Januari";
    2; "Februari";
    3; "Mars";
    4; "April";
    5; "Maj";
    6; "Juni";
    7; "Juli";
    8; "Augusti";
    9; "September";
    10; "Oktober";
    11; "November";
    12; "December";
    "Okänd månad"
)

DAX-LOGICAL-2

Flera LOGICAL funktioner (DAX)

Ovan har du fått exempel på hur du skapar en kolumn med ny data utifrån data i en annan kolumn genom att använda SWITCH-funktionen. Det finns ytterligare 7 LOGICAL-funktioner i Power BI.

Vill du veta mer vilka LOGICAL-funktioner som finns i Power BI kan du ladda ner vår Power BI applikation som visar alla LOGICAL-funktioner.

Ladda ner LOGICAL

För att kunna använda Power BI applikationer behöver du ha Power BI Desktop installerad på din dator. Power BI Desktop är gratis och kan laddas ner här, https://powerbi.microsoft.com/sv-se/desktop/.

Vi kan naturligtvis hjälpa till med installation och att komma igång med PBI.

Håll utkik efter ytterligare blogginlägg.

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Många pratar om kundupplevelsen nuförtiden men vad innebär det egentligen? Vi menar att det är allt som era kunder tycker, tänker och känner i kontakten med er. Hur kunden upplever era produkter och tjänster. I det långa loppet är det ert varumärkes positionering i era kunders ögon. Även om ni är ett B2B-företag, så påverkas kundupplevelsen av individen som interagerar med er. Vi som köpare av produkter och tjänster har samma krav och behov som när vi är konsumenter. Tre stora fördelar med att förbättra kundupplevelsen är att du kan öka er effektivitet, bibehålla kunder längre och öka merförsäljningen.
Under Corona har vi sett den redan påtagliga digitaliseringstrenden och behovet av exceptionella digitala köpupplevelser skjuta i höjden i många branscher. Därmed har digitalisering av kärnverksamheten blivit en förutsättning för att kunna behålla konkurrenskraften. Nu i det nya normala utmanas i synnerhet B2B att snabbt ställa om för att möta nya utmaningar och förväntningar inom kundupplevelsen. 
Förväntningarna på kundupplevelsen är högre än någonsin och allt fler företag inom B2B satsar på att förbättra den. Men det kan vara svårt att veta vilken insats som ger bäst avkastning om du inte vet var ni står idag. Här går vi igenom tre nyckeltal som du kan använda för att få en tydlig bild av den kundupplevelse du erbjuder dina kunder – och som visar vilka förändringar du kan göra. Nyckeltalen är kundbortfall, Net Promoter Score och Customer Lifetime Value.
Allt pekar i samma riktning – du måste prioritera upp kundupplevelsen. Men vad är egentligen en kundupplevelse och hur vet du om du erbjuder en bra eller dålig sådan? När vi pratar kundupplevelse menar vi alla de interaktioner som era kunder har med företaget och ert varumärke. Det är ett mycket brett begrepp, som kan tolkas på olika sätt av olika personer inom er organisation. Det underlättar om ni har en samsyn i vad som är en bra kundupplevelse – och vad som inte är det. 
Under hela mänsklighetens historia har vi gått igenom paradigmskiften tack vare tekniska innovationer. Till exempel satte ångmaskinen igång den industriella revolutionen. Även internet har helt förändrat vår vardag. Nu innebär Artificiell Intelligens den största förändringen vårt samhälle någonsin har skådat.  Men vad innebär det för just er organisation – idag och imorgon? En sak är säker – det är dags att börja ta AI på större allvar om ni vill fortsätta vara konkurrenskraftiga. 
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down