<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Hur många kunder i ditt kundregister har du på en viss ort?

Hur många kunder i ditt kundregister har du på en viss ort?

2 mins read Read More

Har du värden i din data som först behöver beräknas innan de kan summeras?

I Power BI heter formelstråket DAX. Vi hjälper dig med DAX funktionen SUMX där du kan beräkna...

1 min read Read More

Vet du hur många unika värden som finns i din data?

Med DISTINCTCOUNT-funktionen kan du räkna antalet unika värden i en specifik kolumn i din data,...

2 mins read Read More
Newsletter Subscribe
Subscribe to releases from Columbus Global

Subscribe to all the latest releases from Columbus Global by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Är din data lagrad på samma sätt som du tänkt presentera den?

Med hjälp av SWITCH-funktionen kan du skapa en ny kolumn som grundar sig på värden i en annan...

1 min read Read More

Vet du hur många kunder du har i ditt kundregister?

Här får du fexempel på hur du kan räknar antal rader i en tabell med COUNTROWS-funktionen. Det...

1 min read Read More

Har du celler i din data som saknar värden?

Behöver du veta hur många celler som innehåller värden i din data? Saknas det värden i din data?...

3 mins read Read More

Så här skapar du en datumtabell med hjälp av befintliga datum i din datamodell

Har du behov av att selektera ut eller visualisera de dagar där du inte har några ingående...

2 mins read Read More
1
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down