<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

SV / Blog

Hur många kunder i ditt kundregister har du på en viss ort?

Hur många kunder i ditt kundregister har du på en viss ort?

Har du värden i din data som först behöver beräknas innan de kan summeras?

I Power BI heter formelstråket DAX. Vi hjälper dig med DAX funktionen SUMX där du kan beräkna världen i din data innan de skall summeras.

Vet du hur många unika värden som finns i din data?

Med DISTINCTCOUNT-funktionen kan du räkna antalet unika värden i en specifik kolumn i din data, till exempel på hur många olika orter har du återförsäljare

Är din data lagrad på samma sätt som du tänkt presentera den?

Med hjälp av SWITCH-funktionen kan du skapa en ny kolumn som grundar sig på värden i en annan kolumn. SWITCH-funktionen kan i många fall ersätta DAX-syntax med komplicerade IF-satser. DAX-syntax med IF-funktionen tar vi upp en annan blogg

Vet du hur många kunder du har i ditt kundregister?

Här får du fexempel på hur du kan räknar antal rader i en tabell med COUNTROWS-funktionen. Det finns ytterligare 68 countrows-funktioner. Du kan ladda ner dem här!

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down