<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.

Funktionerna i DAX delar vi in i följande grupper: DATETIME, FILTER, INFO, LOGICAL, MATHTRIG, PARENTCHILD, STATISTICAL, TEXT, TIMEINTELLIGENCE samt OTHER.

DAX Function: CALENDARAUTO

Reference group: DATETIME

Har du dagar du inte har några ingående transaktioner t ex försäljning, inköp, tidregistrering mm men har behov att kunna selektera ut eller visualisera dessa dagar? Då behöver du ha en datumtabell med alla periodens dagar kopplad till din datamodell.

Power BI har dessutom många fördefinierade datumfunktioner för att underlätta beräkningar över tid. För att kunna utnyttja dessa funktioner på ett optimalt och funktionellt sätt behöver du även här ha en datumtabell.
 
Datumtabellen kan genereras i Power BI med DAX-funktionen CALENDARAUTO. Funktionen hämtar automatiskt start- och slut-datum i din befintliga datamodell. Tabellen som genereras löper kontinuerligt från tidigaste till senaste datum i datamodellen utan ”glapp” mellan datum. Detta är ett krav för att de fördefinierade datumfunktionerna skall fungera på bästa sätt.

Det finns ytterligare en DAX-funktion i Power BI som genererar en datumtabell men den berör vi inte i den här bloggen. CALENDARAUTO-funktionen hittar du i referensgruppen DATETIME.


CALENDARAUTO function (DAX)

CALENDARAUTO-funktionen returnerar en tabell med en enda kolumn som heter Date som innehåller ett sammanhängande datumintervall. Datumintervallet beräknas automatiskt baserat på redan förekommande datum i datamodellen. Med  CALENDARAUTO-funktionen är det även möjligt att ta hänsyn till om finansiellt år inte stämmer överens med kalenderåret.

Syntax: CALENDARAUTO([fiscal_year_end_month])

Exempel 1

I exemplet nedan visar vi hur du skapar en datumtabell, Datum 1, med start- och slut-datum hämtat i datamodellen. Kolumnen får automatiskt namnet Date. Finansiellt år och kalenderår är samma. Av utrymmesskäl visar vi bara de 7 första respektive de 7 sista datum i tabellen.

Skärmavbild 2019-04-10 kl. 15.50.16

Finansårets stoppmånad lämnas tom i detta exempel eftersom finansiellt år och kalenderår är samma.

För att skapa datumtabellen Datum 1 med kolumnen Date använder vi följande syntax:

DATUM 1 = CALENDARAUTO()

Exempel 2

I exemplet nedan visar vi hur du skapar en datumtabell, Datum 2, med start- och slut-datum hämtat i datamodellen. Kolumnen får automatiskt namnet Date. Finansiellt år och kalenderår är inte samma. Finansiellt år löper från 1/7 till 30/6. Av utrymmesskäl visar vi även här bara de 7 första respektive de 7 sista datum i tabellen. 

Skärmavbild 2019-04-10 kl. 15.51.43

Flera DATETIME funktioner (DAX)

Ovan har du fått exempel på hur du kan använda CALENDARAUTO-funktionen för att skapa en datumtabell. Det finns ytterligare 21 DATETIME-funktioner i Power BI.

Vill du veta mer vilka DATETIME-funktioner som finns i Power BI kan du ladda ner vår Power BI applikation som visar alla DATETIME funktioner. För att kunna använda Power BI applikationen behöver du ha Power BI Desktop installerad på din dator. Power BI Desktop är gratis och kan laddas ner här.

Vi kan naturligtvis hjälpa till med installation och att komma igång med PBI.

Håll utkik efter ytterligare blogginlägg .

Ladda ner CALENDARAUTO

 

Prenumerera på bloggen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Precis som all annan teknik har ERP också utvecklats med tiden. Vi ser idag att företag får en mer digitaliserad transformation och nya möjligheter med molntjänsten. Följden blir att man både kort- och långsiktigt blir mer förändringsbenägen och uppnår snabbt nya ekonomiska vinster genom att verksamheten förbättras successivt. Man uppnår helt enkelt en mer slimmad och effektiv organisation. Genom att uppgradera ERP-systemet till en molnbaserad lösning, är det avgörande att migrera befintliga affärsprocesser med hjälp av nya molnbaserade verktyg och arbetssätt som hjälper till att dra nytta av de tekniska framsteg som gjorts inom till exempel; E-handel (B2B och B2C), smarttelefoner, IoT (Internet of Things) och artificiell intelligens.
För att inleda och etablera en grund för digital transformation på en marknad i ständig förändring måste organisationer kontinuerligt bli mer flexibla och använda sig av ny teknik för att kunna vara konkurrenskraftiga och särskilja sig från konkurrenterna.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell. 
De flesta företag förstår vikten av att ha den senaste tekniken för att kunna möta morgondagens utmaningar. Undersökning gjord av Aberdeen Group bekräftar att 58 % av de främsta mellanstora organisationerna har implementerat den senaste versionen av ERP-programvaran. Undersökningen visar att företag som inte har en uppgraderad programvara kan gå miste om ny teknik som skulle kunna förbättra affärsverksamheten.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX - Data Analysis Expressions. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down