<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.

Funktionerna i DAX delar vi in i följande grupper: DATETIME, FILTER, INFO, LOGICAL, MATHTRIG, PARENTCHILD, STATISTICAL, TEXT, TIMEINTELLIGENCE samt OTHER.

DAX Function: CALENDARAUTO

Reference group: DATETIME

Har du dagar du inte har några ingående transaktioner t ex försäljning, inköp, tidregistrering mm men har behov att kunna selektera ut eller visualisera dessa dagar? Då behöver du ha en datumtabell med alla periodens dagar kopplad till din datamodell.

Power BI har dessutom många fördefinierade datumfunktioner för att underlätta beräkningar över tid. För att kunna utnyttja dessa funktioner på ett optimalt och funktionellt sätt behöver du även här ha en datumtabell.
 
Datumtabellen kan genereras i Power BI med DAX-funktionen CALENDARAUTO. Funktionen hämtar automatiskt start- och slut-datum i din befintliga datamodell. Tabellen som genereras löper kontinuerligt från tidigaste till senaste datum i datamodellen utan ”glapp” mellan datum. Detta är ett krav för att de fördefinierade datumfunktionerna skall fungera på bästa sätt.

Det finns ytterligare en DAX-funktion i Power BI som genererar en datumtabell men den berör vi inte i den här bloggen. CALENDARAUTO-funktionen hittar du i referensgruppen DATETIME.


CALENDARAUTO function (DAX)

CALENDARAUTO-funktionen returnerar en tabell med en enda kolumn som heter Date som innehåller ett sammanhängande datumintervall. Datumintervallet beräknas automatiskt baserat på redan förekommande datum i datamodellen. Med  CALENDARAUTO-funktionen är det även möjligt att ta hänsyn till om finansiellt år inte stämmer överens med kalenderåret.

Syntax: CALENDARAUTO([fiscal_year_end_month])

Exempel 1

I exemplet nedan visar vi hur du skapar en datumtabell, Datum 1, med start- och slut-datum hämtat i datamodellen. Kolumnen får automatiskt namnet Date. Finansiellt år och kalenderår är samma. Av utrymmesskäl visar vi bara de 7 första respektive de 7 sista datum i tabellen.

Skärmavbild 2019-04-10 kl. 15.50.16

Finansårets stoppmånad lämnas tom i detta exempel eftersom finansiellt år och kalenderår är samma.

För att skapa datumtabellen Datum 1 med kolumnen Date använder vi följande syntax:

DATUM 1 = CALENDARAUTO()

Exempel 2

I exemplet nedan visar vi hur du skapar en datumtabell, Datum 2, med start- och slut-datum hämtat i datamodellen. Kolumnen får automatiskt namnet Date. Finansiellt år och kalenderår är inte samma. Finansiellt år löper från 1/7 till 30/6. Av utrymmesskäl visar vi även här bara de 7 första respektive de 7 sista datum i tabellen. 

Skärmavbild 2019-04-10 kl. 15.51.43

Flera DATETIME funktioner (DAX)

Ovan har du fått exempel på hur du kan använda CALENDARAUTO-funktionen för att skapa en datumtabell. Det finns ytterligare 21 DATETIME-funktioner i Power BI.

Vill du veta mer vilka DATETIME-funktioner som finns i Power BI kan du ladda ner vår Power BI applikation som visar alla DATETIME funktioner. För att kunna använda Power BI applikationen behöver du ha Power BI Desktop installerad på din dator. Power BI Desktop är gratis och kan laddas ner här.

Vi kan naturligtvis hjälpa till med installation och att komma igång med PBI.

Håll utkik efter ytterligare blogginlägg .

Ladda ner CALENDARAUTO

 

Prenumerera på bloggen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Tänk dig om du visste exakt hur många produkter du skulle sälja nästa månad, eller vad dina kunder kommer köpa – innan de själva vet om det. Föreställ dig nu att du i förväg vet när en av dina maskiner är på väg att gå sönder så att du kan laga den innan det händer. Hur mycket skulle du spara? Hur mycket lättare skulle det bli att skapa en budget och optimera resurserna? Med artificiell intelligens kan du förutse händelser på ett sätt som ingen människa klarar av – något som skapar helt nya möjligheter.
Använder ditt företag fortfarande QlikView? Då kan det vara dags att gå över till efterträdaren Qlik Sense. Med Qlik Sense får du bland annat bättre gränssnitt och snabbare svar.
Den 19-23 April 2021 hölls Power BI Summit som ett evenemang online. Med mer än 100 presentatörer och lika många presentationer kom vi långt i Power BI-världen. En sak stod verkligen ut i mängden av nyheter och presentationer: Hur Microsoft på allvar har börjat använda AI-teknik som en integrerad del av Power BI Pro och Premium. Fram till nyligen har det nästan krävts en doktorsexamen inom datavetenskap för att kunna arbeta med AI. Gradvis har Microsoft gjort AI till en integrerad del av Power BI i så pass stor utsträckning att man nästan kan prata om AI ”direkt-ur-lådan”. Det är ganska otroligt vad kombinationen Power BI och AI ger beträffande nya möjligheter inom BI! Här presenterar vi 5 av de nya AI-hacksen i Power BI som på allvar kommer att ge ert BI-arbete en rejäl skjuts framåt.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down