<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Formelspråket som används i Power BI heter DAX - Data Analysis Expressions. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.

Funktionerna i DAX delar vi in i följande grupper: DATETIME, FILTER, INFO, LOGICAL, MATHTRIG, PARENTCHILD, STATISTICAL, TEXT, TIMEINTELLIGENCE samt OTHER.

DAX Function: DIVIDE

Reference group: MATHTRIG

Att försöka genomföra en division där nämnaren är 0 eller saknar värde låter sig inte göras och ställer till med problem bl a för påföljande beräkningar. Resultatet av en sådan division brukar generera någon form av felmeddelande och eventuella påföljande beräkningar som är beroende av resultatet av divisionen blir också fel. För att undvika detta använder du inte en vanlig matematisk division med täljare, nämnare och en kvot som resultat utan du använder DIVIDE-funktionen.

Givetvis kan man genomföra en normal matematisk division med vanligt bråktecken (/) men om nämnaren är 0 eller saknar värde blir resultatet ingen kvot utan felmeddelandet ”Infinity”.
 
DIVIDE function (DAX)

DIVIDE-funktionen genomför divisionen men om nämnaren är 0 eller saknar värde presenteras ett förutbestämt värde i stället för felmeddelandet.

Syntax: DIVIDE(<numerator>; <denominator> [; <alternateresult>])


Exempel 1.

I exemplet genomför vi en helt vanlig division med bråktecken. Kvoten presenteras som ”Infinity” när nämnaren är 0 eller utan värde. Eventuella beräkningar som inkluderar kvoten blir fel.

Tabell 1 gr

 

 

 

 

För att beräkna ”Division” använder vi följande syntax:

Division = Täljare/Nämnare

Exempel 2.

I exemplet genomför vi en division med DIVIDE-funktionen. Kvoten får det fördefinierade värdet är 0 då division inte är genomförbar. Eventuella beräkningar som inkluderar kvoten kan genomföras.

Tabell 2 gr

För att beräkna ”Divide 0” använder vi följande syntax:

Divide 0 = DIVIDE(Täljare;Nämnare;0)

Exempel 3.

I exemplet genomför vi en division med DIVIDE-funktionen. Kvoten får det fördefinierade värdet blank/tom då division inte är genomförbar. Eventuella beräkningar som inkluderar kvoten kan genomföras.

Tabell 3 gr 

För att beräkna ”Divide Blank” använder vi följande syntax:

Divide Blank = DIVIDE(Täljare;Nämnare;Blank())

Flera MATHTRIG funktioner (DAX)

Ovan har du fått exempel på hur du, genom att använda DIVIDE-funktionen, kan undvika felmeddelande och följdfel då division inte är genomförbar. Det finns ytterligare 44 MATHTRIG-funktioner i Power BI.

Vill du veta mer vilka MATHTRIG-funktioner som finns i Power BI kan du ladda ner vår Power BI applikation som visar alla MATHTRIG-funktioner. För att kunna använda Power BI applikationen behöver du ha Power BI Desktop installerad på din dator. Power BI Desktop är gratis och kan laddas ner här, https://powerbi.microsoft.com/sv-se/desktop/.

Vi kan naturligtvis hjälpa till med installation och att komma igång med PBI.

Håll utkik efter ytterligare blogginlägg .  

Ladda ner Mathtrig

För att kunna använda Power BI applikationen behöver du ha Power BI Desktop installerad på din dator. Power BI Desktop är gratis och kan laddas ner här, https://powerbi.microsoft.com/sv-se/desktop/.

Om du inte redan har Power BI Desktop installerat och behöver hjälp med detta kan vi naturligtvis hjälpa till.

Håll utkik efter ytterligare blogginlägg på denna site. 

Prenumerera på bloggen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Formelspråket som används i Power BI heter DAX - Data Analysis Expressions. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX - Data Analysis Expressions . Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
Unified commerce är det nya omnichannel – nästa steg i den omställning som krävs för att företag ska kunna möta förväntningarna från dagens kunder. Vägen dit är en förändringsresa som påverkar hela organisationen och måste klaffa med såväl varumärkesstrategi som säljstrategi.
Vid årets SAPSA Impuls var det tydligt att vi är mitt i ett systemskifte. Det händer inte snart utan här och nu. Business Intelligence blir beslutsstöd för varje medarbetare.
Det pågår ett ständigt planeringsarbete i alla företag. Planeringsaktiviteterna sker ofta i olika system inom olika delar av verksamheten. Troligtvis har ingen i bolaget vetskap om alla olika delar – men hur skulle det bli om du kunde få integrerade planeringsprocesser? Kerstin Ollesson analyserar dagens planeringsmiljöer och drömmer om en bättre framtid för vår prognostisering.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down