<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Formelspråket som används i Power BI heter DAX - Data Analysis Expressions. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.

Funktionerna i DAX delar vi in i följande grupper: DATETIME, FILTER, INFO, LOGICAL, MATHTRIG, PARENTCHILD, STATISTICAL, TEXT, TIMEINTELLIGENCE samt OTHER.

DAX Function: COMBINEVALUES / SUBSTITUT / BLANK

Reference group: TEXT

Sitter du med en halvtaskig layout för att du behöver skriva ut flera olika fält i följd? Eller har du helt enkelt problem med att skapa en unik nyckel för att koppla samman dina transaktioner?

Texter i datatabeller bör vara uppdelade så att t ex för- och efternamn ligger i olika kolumner. Ibland är det dock önskvärt att kombinera ihop texter för att visas eller användas tillsammans. Att kombinera ihop texter för att skapa unika nycklar i datamodeller är ett vanligt förekommande arbetsmoment när du bygger datamodeller. I Power BI är COMBINEVALUES en funktion som erbjuder möjligheten att kombinera ihop flera texter. Texter kan även kombineras ihop med funktionen CONCATENATE men det tar vi upp i en annan blogg.

När du använder COMBINEVALUES-funktionen måste du ange en avskiljare som kommer att placeras mellan texterna du vill kombinera ihop. I de fall du inte önskar ha någon avskiljare kan du bort dem genom att använda COMBINEVALUES-funktionen tillsammans med SUBSTITUTE- och BLANK-funktionen.


COMBINEVALUES function (DAX)

COMBINEVALUES-funktionen kombinerar ihop flera texter till en text med en fördefinierad avskiljare mellan texterna. Att ha en avskiljare är inte alltid önskvärt men går att korrigera  med SUBSTITUT-funktionen vilket vi visar längre fram i bloggen.

Syntax: COMBINEVALUES(<delimiter>; <expression>; <expression>[; <expression>]…)

SUBSTITUTE function (DAX)

SUBSTITUTE-funktionen tar bort/ersätter en exiterande text i text med en ny text.
 
Syntax: SUBSTITUTE(<text>; <old_text>; <new_text>) 

BLANK function (DAX)

BLANK-funktionen returnerar ett tomt värde.
 
Syntax: BLANK()

Exempel 1

 I exemplet kombinerar vi ihop tre olika texter med COMBINEVALUES-funktionen och använder ” ” (blanktecken) som avskiljare mellan texterna.
text-exampel-1

För att kombinera ihop texterna till Combinevalues I använder vi följande syntax:
Combinevalues I = COMBINEVALUES(" ";[Text1];[Text2];[Text3])

Exempel 2

I exemplet kombinerar vi ihop tre olika texter med COMBINEVALUES-funktionen och använder ” ” (blanktecken) som avskiljare mellan texterna. Men för att få bort avskiljaren använder vi COMBINEVALUES-funktionen tillsammans med SUBSTITUTE-funktionen och ersätter den med BLANK-funktionen.

 text-exampel-2

För att kombinera ihop texterna till Combinevalues II använder vi följande syntax:
Combinevalues II = SUBSTITUTE(COMBINEVALUES(" ";[Text1];[Text2];[Text3]);" ";BLANK())

Exempel 3

I exemplet kombinerar vi ihop tre olika texter med COMBINEVALUES-funktionen och använder - (minustecken) som avskiljare mellan texterna.

text-exampel-3

För att kombinera ihop texterna till Combinevalues III använder vi följande syntax:
Combinevalues III = COMBINEVALUES("-";[Text1];[Text2];[Text3])

Flera TEXT Funktioner (DAX)

Ovan har du fått exempel på hur du kombinerar ihop texter med hjälp av COMBINEVALUES-funktionen. Dels ensam men även tillsammans med SUBSTITUTE- och BLANK-funktionen. Det finns ytterligare 18 TEXT-funktioner i Power BI.

Vill du veta mer vilka TEXT-funktioner som finns i Power BI kan du ladda ner vår Power BI applikation som visar alla TEXT-funktioner. För att kunna använda Power BI applikationen behöver du ha Power BI Desktop installerad på din dator. Power BI Desktop är gratis och kan laddas ner här, https://powerbi.microsoft.com/sv-se/desktop/.

Vi kan naturligtvis hjälpa till med installation och att komma igång med PBI.

Håll utkik efter ytterligare blogginlägg.  

Ladda ner TEXT

 

Prenumerera på bloggen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

DAX - Data Analysis Expressions Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell. 
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down