<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Formelspråket som används i Power BI heter DAX - Data Analysis Expressions. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.

Funktionerna i DAX delar vi in i följande grupper: DATETIME, FILTER, INFO, LOGICAL, MATHTRIG, PARENTCHILD, STATISTICAL, TEXT, TIMEINTELLIGENCE samt OTHER.

DAX Function: COMBINEVALUES / SUBSTITUT / BLANK

Reference group: TEXT

Sitter du med en halvtaskig layout för att du behöver skriva ut flera olika fält i följd? Eller har du helt enkelt problem med att skapa en unik nyckel för att koppla samman dina transaktioner?

Texter i datatabeller bör vara uppdelade så att t ex för- och efternamn ligger i olika kolumner. Ibland är det dock önskvärt att kombinera ihop texter för att visas eller användas tillsammans. Att kombinera ihop texter för att skapa unika nycklar i datamodeller är ett vanligt förekommande arbetsmoment när du bygger datamodeller. I Power BI är COMBINEVALUES en funktion som erbjuder möjligheten att kombinera ihop flera texter. Texter kan även kombineras ihop med funktionen CONCATENATE men det tar vi upp i en annan blogg.

När du använder COMBINEVALUES-funktionen måste du ange en avskiljare som kommer att placeras mellan texterna du vill kombinera ihop. I de fall du inte önskar ha någon avskiljare kan du bort dem genom att använda COMBINEVALUES-funktionen tillsammans med SUBSTITUTE- och BLANK-funktionen.


COMBINEVALUES function (DAX)

COMBINEVALUES-funktionen kombinerar ihop flera texter till en text med en fördefinierad avskiljare mellan texterna. Att ha en avskiljare är inte alltid önskvärt men går att korrigera  med SUBSTITUT-funktionen vilket vi visar längre fram i bloggen.

Syntax: COMBINEVALUES(<delimiter>; <expression>; <expression>[; <expression>]…)

SUBSTITUTE function (DAX)

SUBSTITUTE-funktionen tar bort/ersätter en exiterande text i text med en ny text.
 
Syntax: SUBSTITUTE(<text>; <old_text>; <new_text>) 

BLANK function (DAX)

BLANK-funktionen returnerar ett tomt värde.
 
Syntax: BLANK()

Exempel 1

 I exemplet kombinerar vi ihop tre olika texter med COMBINEVALUES-funktionen och använder ” ” (blanktecken) som avskiljare mellan texterna.
text-exampel-1

För att kombinera ihop texterna till Combinevalues I använder vi följande syntax:
Combinevalues I = COMBINEVALUES(" ";[Text1];[Text2];[Text3])

Exempel 2

I exemplet kombinerar vi ihop tre olika texter med COMBINEVALUES-funktionen och använder ” ” (blanktecken) som avskiljare mellan texterna. Men för att få bort avskiljaren använder vi COMBINEVALUES-funktionen tillsammans med SUBSTITUTE-funktionen och ersätter den med BLANK-funktionen.

 text-exampel-2

För att kombinera ihop texterna till Combinevalues II använder vi följande syntax:
Combinevalues II = SUBSTITUTE(COMBINEVALUES(" ";[Text1];[Text2];[Text3]);" ";BLANK())

Exempel 3

I exemplet kombinerar vi ihop tre olika texter med COMBINEVALUES-funktionen och använder - (minustecken) som avskiljare mellan texterna.

text-exampel-3

För att kombinera ihop texterna till Combinevalues III använder vi följande syntax:
Combinevalues III = COMBINEVALUES("-";[Text1];[Text2];[Text3])

Flera TEXT Funktioner (DAX)

Ovan har du fått exempel på hur du kombinerar ihop texter med hjälp av COMBINEVALUES-funktionen. Dels ensam men även tillsammans med SUBSTITUTE- och BLANK-funktionen. Det finns ytterligare 18 TEXT-funktioner i Power BI.

Vill du veta mer vilka TEXT-funktioner som finns i Power BI kan du ladda ner vår Power BI applikation som visar alla TEXT-funktioner. För att kunna använda Power BI applikationen behöver du ha Power BI Desktop installerad på din dator. Power BI Desktop är gratis och kan laddas ner här, https://powerbi.microsoft.com/sv-se/desktop/.

Vi kan naturligtvis hjälpa till med installation och att komma igång med PBI.

Håll utkik efter ytterligare blogginlägg.  

Ladda ner TEXT

 

Prenumerera på bloggen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Den 19-23 April 2021 hölls Power BI Summit som ett evenemang online. Med mer än 100 presentatörer och lika många presentationer kom vi långt i Power BI-världen. En sak stod verkligen ut i mängden av nyheter och presentationer: Hur Microsoft på allvar har börjat använda AI-teknik som en integrerad del av Power BI Pro och Premium. Fram till nyligen har det nästan krävts en doktorsexamen inom datavetenskap för att kunna arbeta med AI. Gradvis har Microsoft gjort AI till en integrerad del av Power BI i så pass stor utsträckning att man nästan kan prata om AI ”direkt-ur-lådan”. Det är ganska otroligt vad kombinationen Power BI och AI ger beträffande nya möjligheter inom BI! Här presenterar vi 5 av de nya AI-hacksen i Power BI som på allvar kommer att ge ert BI-arbete en rejäl skjuts framåt.
Många pratar om kundupplevelsen nuförtiden men vad innebär det egentligen? Vi menar att det är allt som era kunder tycker, tänker och känner i kontakten med er. Hur kunden upplever era produkter och tjänster. I det långa loppet är det ert varumärkes positionering i era kunders ögon. Även om ni är ett B2B-företag, så påverkas kundupplevelsen av individen som interagerar med er. Vi som köpare av produkter och tjänster har samma krav och behov som när vi är konsumenter. Tre stora fördelar med att förbättra kundupplevelsen är att du kan öka er effektivitet, bibehålla kunder längre och öka merförsäljningen.
Under Corona har vi sett den redan påtagliga digitaliseringstrenden och behovet av exceptionella digitala köpupplevelser skjuta i höjden i många branscher. Därmed har digitalisering av kärnverksamheten blivit en förutsättning för att kunna behålla konkurrenskraften. Nu i det nya normala utmanas i synnerhet B2B att snabbt ställa om för att möta nya utmaningar och förväntningar inom kundupplevelsen. 
Förväntningarna på kundupplevelsen är högre än någonsin och allt fler företag inom B2B satsar på att förbättra den. Men det kan vara svårt att veta vilken insats som ger bäst avkastning om du inte vet var ni står idag. Här går vi igenom tre nyckeltal som du kan använda för att få en tydlig bild av den kundupplevelse du erbjuder dina kunder – och som visar vilka förändringar du kan göra. Nyckeltalen är kundbortfall, Net Promoter Score och Customer Lifetime Value.
Allt pekar i samma riktning – du måste prioritera upp kundupplevelsen. Men vad är egentligen en kundupplevelse och hur vet du om du erbjuder en bra eller dålig sådan? När vi pratar kundupplevelse menar vi alla de interaktioner som era kunder har med företaget och ert varumärke. Det är ett mycket brett begrepp, som kan tolkas på olika sätt av olika personer inom er organisation. Det underlättar om ni har en samsyn i vad som är en bra kundupplevelse – och vad som inte är det. 
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down