<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Formelspråket som används i Power BI heter DAX - Data Analysis Expressions. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.

Funktionerna i DAX delar vi in i följande grupper: DATETIME, FILTER, INFO, LOGICAL, MATHTRIG, PARENTCHILD, STATISTICAL, TEXT, TIMEINTELLIGENCE samt OTHER.

DAX Function: COMBINEVALUES / SUBSTITUT / BLANK

Reference group: TEXT

Sitter du med en halvtaskig layout för att du behöver skriva ut flera olika fält i följd? Eller har du helt enkelt problem med att skapa en unik nyckel för att koppla samman dina transaktioner?

Texter i datatabeller bör vara uppdelade så att t ex för- och efternamn ligger i olika kolumner. Ibland är det dock önskvärt att kombinera ihop texter för att visas eller användas tillsammans. Att kombinera ihop texter för att skapa unika nycklar i datamodeller är ett vanligt förekommande arbetsmoment när du bygger datamodeller. I Power BI är COMBINEVALUES en funktion som erbjuder möjligheten att kombinera ihop flera texter. Texter kan även kombineras ihop med funktionen CONCATENATE men det tar vi upp i en annan blogg.

När du använder COMBINEVALUES-funktionen måste du ange en avskiljare som kommer att placeras mellan texterna du vill kombinera ihop. I de fall du inte önskar ha någon avskiljare kan du bort dem genom att använda COMBINEVALUES-funktionen tillsammans med SUBSTITUTE- och BLANK-funktionen.


COMBINEVALUES function (DAX)

COMBINEVALUES-funktionen kombinerar ihop flera texter till en text med en fördefinierad avskiljare mellan texterna. Att ha en avskiljare är inte alltid önskvärt men går att korrigera  med SUBSTITUT-funktionen vilket vi visar längre fram i bloggen.

Syntax: COMBINEVALUES(<delimiter>; <expression>; <expression>[; <expression>]…)

SUBSTITUTE function (DAX)

SUBSTITUTE-funktionen tar bort/ersätter en exiterande text i text med en ny text.
 
Syntax: SUBSTITUTE(<text>; <old_text>; <new_text>) 

BLANK function (DAX)

BLANK-funktionen returnerar ett tomt värde.
 
Syntax: BLANK()

Exempel 1

 I exemplet kombinerar vi ihop tre olika texter med COMBINEVALUES-funktionen och använder ” ” (blanktecken) som avskiljare mellan texterna.
text-exampel-1

För att kombinera ihop texterna till Combinevalues I använder vi följande syntax:
Combinevalues I = COMBINEVALUES(" ";[Text1];[Text2];[Text3])

Exempel 2

I exemplet kombinerar vi ihop tre olika texter med COMBINEVALUES-funktionen och använder ” ” (blanktecken) som avskiljare mellan texterna. Men för att få bort avskiljaren använder vi COMBINEVALUES-funktionen tillsammans med SUBSTITUTE-funktionen och ersätter den med BLANK-funktionen.

 text-exampel-2

För att kombinera ihop texterna till Combinevalues II använder vi följande syntax:
Combinevalues II = SUBSTITUTE(COMBINEVALUES(" ";[Text1];[Text2];[Text3]);" ";BLANK())

Exempel 3

I exemplet kombinerar vi ihop tre olika texter med COMBINEVALUES-funktionen och använder - (minustecken) som avskiljare mellan texterna.

text-exampel-3

För att kombinera ihop texterna till Combinevalues III använder vi följande syntax:
Combinevalues III = COMBINEVALUES("-";[Text1];[Text2];[Text3])

Flera TEXT Funktioner (DAX)

Ovan har du fått exempel på hur du kombinerar ihop texter med hjälp av COMBINEVALUES-funktionen. Dels ensam men även tillsammans med SUBSTITUTE- och BLANK-funktionen. Det finns ytterligare 18 TEXT-funktioner i Power BI.

Vill du veta mer vilka TEXT-funktioner som finns i Power BI kan du ladda ner vår Power BI applikation som visar alla TEXT-funktioner. För att kunna använda Power BI applikationen behöver du ha Power BI Desktop installerad på din dator. Power BI Desktop är gratis och kan laddas ner här, https://powerbi.microsoft.com/sv-se/desktop/.

Vi kan naturligtvis hjälpa till med installation och att komma igång med PBI.

Håll utkik efter ytterligare blogginlägg.  

Ladda ner TEXT

 

Prenumerera på bloggen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Tänk dig om du visste exakt hur många produkter du skulle sälja nästa månad, eller vad dina kunder kommer köpa – innan de själva vet om det. Föreställ dig nu att du i förväg vet när en av dina maskiner är på väg att gå sönder så att du kan laga den innan det händer. Hur mycket skulle du spara? Hur mycket lättare skulle det bli att skapa en budget och optimera resurserna? Med artificiell intelligens kan du förutse händelser på ett sätt som ingen människa klarar av – något som skapar helt nya möjligheter.
Använder ditt företag fortfarande QlikView? Då kan det vara dags att gå över till efterträdaren Qlik Sense. Med Qlik Sense får du bland annat bättre gränssnitt och snabbare svar.
Den 19-23 April 2021 hölls Power BI Summit som ett evenemang online. Med mer än 100 presentatörer och lika många presentationer kom vi långt i Power BI-världen. En sak stod verkligen ut i mängden av nyheter och presentationer: Hur Microsoft på allvar har börjat använda AI-teknik som en integrerad del av Power BI Pro och Premium. Fram till nyligen har det nästan krävts en doktorsexamen inom datavetenskap för att kunna arbeta med AI. Gradvis har Microsoft gjort AI till en integrerad del av Power BI i så pass stor utsträckning att man nästan kan prata om AI ”direkt-ur-lådan”. Det är ganska otroligt vad kombinationen Power BI och AI ger beträffande nya möjligheter inom BI! Här presenterar vi 5 av de nya AI-hacksen i Power BI som på allvar kommer att ge ert BI-arbete en rejäl skjuts framåt.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down