<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell. 

Funktionerna i DAX delar vi in i följande grupper: DATETIME, FILTER, INFO, LOGICAL, MATHTRIG, PARENTCHILD, STATISTICAL, TEXT, TIMEINTELLIGENCE samt OTHER.

DAX Function: COUNT

Reference group: STATISTICAL

Behöver du veta hur många celler som innehåller värden i din data? Saknas det värden i din data? Med COUNT-funktionen kan du räkna antalet celler med värden i en kolumn i din data.

COUNT-funktionen räknar antalet celler i en kolumn som innehåller värden. Funktionen lämpar sig bäst för kolumner med numeriska värden eller datum eftersom en tom cell i en textkolumn räknas som att innehålla ett värde och funktionen räknar då även denna cell. För att räkna antal celler med värden i textkolumner med tomma celler använder vi andra funktioner och det tar vi upp i en annan blogg.

COUNT generar inte en ny kolumn utan returnerar ett beräknat värde, ett så kallat Measure. Measures lagras inte i datamodellen utan beräknas vid varje tillfälle de anropas. Beroende på hur ett Measure används genereras olika resultat. Exempel på andra användningar av Measures tar vi också upp i andra bloggar.

COUNT function (DAX)

COUNT-funktionen returnerar en summering av antalet celler med värden i en kolumn i en tabell. Det summerade värdet varierar beroende på vilken typ av kolumn det är. I kolumnhänvisningen skall även tabellnamnet anges.
Syntax: COUNT(<column>)
I exemplen använder vi en tabell som heter DATA med 7 kolumner enligt nedan:

Screenshot 2019-05-08 at 10.50.54

Exempel 1

I exemplet räknar vi antal celler med värden i kolumnen NUM. Measure ”Antal värden i NUM” används och innehåller resultatet. Kolumnen är numerisk och inga celler är tomma.

Antal värden i NUM = 11

För att beräkna ”Antal värden i NUM” använder vi följande syntax:
Antal värden i NUM = COUNT(’DATA’[NUM])

Exempel 2

I exemplet räknar vi antal celler med värden i kolumnen TXT. Measure ”Antal värden i TXT” används och innehåller resultatet. Kolumnen är en textkolumn och inga celler är tomma.

Antal värden i TXT = 11

För att beräkna ”Antal värden i TXT” använder vi följande syntax:
Antal värden i TXT = COUNT(’DATA’[TXT])

Exempel 3

I exemplet räknar vi antal celler med värden i kolumnen NUM_BLANK. Measure ”Antal värden i NUM_BLANK” används och innehåller resultatet. Kolumnen är numerisk och det förekommer tomma celler.

Antal värden i NUM_BLANK = 6

För att beräkna ”Antal värden i NUM_BLANK” använder vi följande syntax:
Antal värden i NUM_BLANK = COUNT(’DATA’[NUM_BLANK])

Exempel 4

I exemplet räknar vi antal celler med värden i kolumnen TXT_BLANK. Measure ”Antal värden i TXT_BLANK” används och innehåller resultatet. Kolumnen är en textkolumn och det förekommer tomma celler.

Antal värden i TXT_BLANK = 11

För att beräkna ”Antal värden i TXT_BLANK” använder vi följande syntax:
Antal värden i TXT_BLANK = COUNT(’DATA’[TXT_BLANK])

Exempel 5

I exemplet räknar vi antal celler med värden i kolumnen DATUM. Measure ”Antal värden i DATUM” används och innehåller resultatet. Kolumnen är en datumkolumn och det förekommer tomma celler.

Antal värden i DATUM = 1

För att beräkna ”Antal värden i DATUM” använder vi följande syntax:
Antal värden i DATUM = COUNT(’DATA’[DATUM])

Exempel 6

I exemplet räknar vi antal celler med värden i kolumnen BLANK_NUM. Measure ”Antal värden i BLANK_NUM” används och innehåller resultatet. Kolumnen är numerisk men innehåller bara tomma celler.

Antal värden i BLANK_NUM = (Blank)
(I de fall samtliga celler är tomma i en numerisk/datum kolumn returneras (Blank) och inte det numeriska värdet 0)

För att beräkna ”Antal värden i BLANK_NUM” använder vi följande syntax:
Antal värden i BLANK_NUM = COUNT(’DATA’[BLANK_NUM])

Exempel 7

I exemplet räknar vi antal celler med värden i kolumnen BLANK_TXT. Measure ”Antal värden i BLANK_TXT” används och innehåller resultatet. Kolumnen är en textkolumn men innehåller bara tomma celler.

Antal värden i BLANK_TXT = 11

För att beräkna ”Antal värden i BLANK_TXT” använder vi följande syntax:
Antal värden i BLANK_TXT = COUNT(’DATA’[BLANK_TXT])

Flera STATISTICAL funktioner (DAX)

Ovan har du fått exempel på hur du kan räknar antal celler med värden i kolumner med COUNT-funktionen. Det finns ytterligare 68 STATISTICAL-funktioner i Power BI. Vill du veta mer vilka STATISTICAL-funktioner som finns i Power BI kan du ladda ner vår Power BI applikation som visar alla STATISTICAL-funktioner. 

Ladda ner MATHTRIG

För att kunna använda Power BI applikationen behöver du ha Power BI Desktop installerad på din dator. Power BI Desktop är gratis och kan laddas ner här.

Vi kan naturligtvis hjälpa till med installation och att komma igång med PBI.

Håll utkik efter ytterligare blogginlägg.

 

Prenumerera på bloggen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Den 19-23 April 2021 hölls Power BI Summit som ett evenemang online. Med mer än 100 presentatörer och lika många presentationer kom vi långt i Power BI-världen. En sak stod verkligen ut i mängden av nyheter och presentationer: Hur Microsoft på allvar har börjat använda AI-teknik som en integrerad del av Power BI Pro och Premium. Fram till nyligen har det nästan krävts en doktorsexamen inom datavetenskap för att kunna arbeta med AI. Gradvis har Microsoft gjort AI till en integrerad del av Power BI i så pass stor utsträckning att man nästan kan prata om AI ”direkt-ur-lådan”. Det är ganska otroligt vad kombinationen Power BI och AI ger beträffande nya möjligheter inom BI! Här presenterar vi 5 av de nya AI-hacksen i Power BI som på allvar kommer att ge ert BI-arbete en rejäl skjuts framåt.
Många pratar om kundupplevelsen nuförtiden men vad innebär det egentligen? Vi menar att det är allt som era kunder tycker, tänker och känner i kontakten med er. Hur kunden upplever era produkter och tjänster. I det långa loppet är det ert varumärkes positionering i era kunders ögon. Även om ni är ett B2B-företag, så påverkas kundupplevelsen av individen som interagerar med er. Vi som köpare av produkter och tjänster har samma krav och behov som när vi är konsumenter. Tre stora fördelar med att förbättra kundupplevelsen är att du kan öka er effektivitet, bibehålla kunder längre och öka merförsäljningen.
Under Corona har vi sett den redan påtagliga digitaliseringstrenden och behovet av exceptionella digitala köpupplevelser skjuta i höjden i många branscher. Därmed har digitalisering av kärnverksamheten blivit en förutsättning för att kunna behålla konkurrenskraften. Nu i det nya normala utmanas i synnerhet B2B att snabbt ställa om för att möta nya utmaningar och förväntningar inom kundupplevelsen. 
Förväntningarna på kundupplevelsen är högre än någonsin och allt fler företag inom B2B satsar på att förbättra den. Men det kan vara svårt att veta vilken insats som ger bäst avkastning om du inte vet var ni står idag. Här går vi igenom tre nyckeltal som du kan använda för att få en tydlig bild av den kundupplevelse du erbjuder dina kunder – och som visar vilka förändringar du kan göra. Nyckeltalen är kundbortfall, Net Promoter Score och Customer Lifetime Value.
Allt pekar i samma riktning – du måste prioritera upp kundupplevelsen. Men vad är egentligen en kundupplevelse och hur vet du om du erbjuder en bra eller dålig sådan? När vi pratar kundupplevelse menar vi alla de interaktioner som era kunder har med företaget och ert varumärke. Det är ett mycket brett begrepp, som kan tolkas på olika sätt av olika personer inom er organisation. Det underlättar om ni har en samsyn i vad som är en bra kundupplevelse – och vad som inte är det. 
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down