<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Vi lever i en ny tidsera där allt fler B2B-kunder föredrar att hantera sina ärenden digitalt. För att stå sig i konkurrensen och tillgodose kunders önskemål bör B2B-företag därför satsa på en bra kundportal.

Digitala vanor fortplantar sig

En del av våra förändrade beteenden grundar sig i att vi hanterar allt fler ärenden digitalt både privat och i arbetslivet. Vi är vana att kunna utföra allt ifrån bankärenden till matbeställningar digitalt vid en tidpunkt då det passar oss. Enligt Gartner kommer 80 % av alla interaktioner med företag att ske genom digitala kanaler år 2025. Det är en siffra som talar för sig själv.

Nya vanor i privatlivet fortplantar sig i arbetslivet och ställer krav på att företag erbjuder sina kunder samma upplevelse. Besökaren vill kunna göra mer än att se sin faktureringshistorik och lägga beställningar digitalt, kraven på allt mer komplex funktionalitet och uppföljning ökar stadigt och dessa funktioner ska enkelt och smidigt kunna hanteras via en personlig inloggning. Då är en kundportal lösningen. 

Vi har flera webbinarium om hur du skapar en kundportal – här kan du ta del av dem.

Framtidssäkert och flexibelt

B2B-kunder vill i dag inte ha generiska system som inte är optimalt anpassade för verksamheten. En smidig kundportal i kombination med bra produkter och processer bäddar för nöjda och lojala kunder. Förväntningar på att partner och leverantörer ska erbjuda en användarvänlig kundportal med flexibel självbetjäning blir allt vanligare – och det råder ingen tvekan om att självbetjäning är framtiden.

– Vi ser redan nu högre krav på självbetjäning och om vi blickar några år framåt i tiden tror vi att majoriteten av kundernas behov bör och måste kunna lösas via självbetjäningsfunktioner, spår vår expert och regionchef Sara Kempe.

För att framtidssäkra portalen behöver den dessutom kunna anpassas och optimeras efter den enskilda kundens flöden och behov. Företagsspecifika anpassningar kommer att bli vanligare och Sara säger att inom de närmaste åren kommer detta att ske genom att insamlad data används både smartare och mer effektivt. Här berättar hon mer om det: 

 

 
Win-win för kunder och företag

Fördelarna med en kundportal är många för både företag och kunder. Ur ett företags perspektiv är en effekt att sälj och kundservice tar emot färre supportsamtal och beställningar eller förfrågningar via mejl och telefon, vilket gör att tid frigörs för mer kvalificerade uppgifter.

För kunder utgör portalen en viktig del av kundupplevelsen som helhet, framförallt att den ger kunden en flexibilitet att nyttja tjänsterna vid den tidpunkt de själva föredrar. I förlängningen kommer en bra och personlig kundupplevelse öka kundlojaliteten och stärka varumärket.

Vill du läsa mer om vad Sara och andra experter från Columbus tänker om framtidens e-handel? Klicka här nedan och ta del av vår guide!

Ladda ner

Ämnen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Excellent customer experience has emerged as the holy grail of success. Organizations across industries are realizing that delivering excellent customer experiences is no longer a choice; it's a necessity. But how can companies consistently improve their customer experiences and stay ahead of the curve? The answer lies in the strategic use of Experimentation. In this blog, we will explore the potential of Experimentation concept in driving exceptional customer experiences and how it can contribute to the transformation of businesses.
We are constantly maturing as consumers in digital sales channels and place higher demands on good user experiences. Therefore, we have developed a health check where we map the quality of user experiences and the user-friendliness of e-commerce solutions.
In B2B, it’s particularly important to maximize customer lifetimes so you can grow and maintain competitiveness. E-commerce provides many ways to acquire, maintain and retain customers and to create opportunities for long-term relationships. By offering a good customer experience, working with loyalty incentives and adding aftermarket services, e-commerce can improve CLV – Customer Lifetime Value.
Modern consumers have changed their behavior over years and are most often doing extensive research before they approach a supplier. When they change their habits, you have to change. The key is to offer the same customer experience in all channels – so called unified commerce. Because modern consumers collect information, compare and weigh up the advantages and disadvantages by themselves before making a buying decision, they have often come a long way in the purchase process before approaching a supplier. To create business opportunities and gain repeat custom, you need to achieve an experience that extends across and is the same in all channels. This is particularly clear in the B2B sector. To succeed here, it's best to start at the other end and collect information about your customers to achieve a 360-degree view.
More and more B2B companies that are using the ERP system, Microsoft Dynamics 365, are now exploring the built-in commerce solution Dynamics 365 Commerce. Since it's fully integrated with the business and finance system, there are significant advantages when it comes to efficiency and time to market.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down