<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.

Funktionerna i DAX delar vi in i följande grupper: DATETIME, FILTER, INFO, LOGICAL, MATHTRIG, PARENTCHILD, STATISTICAL, TEXT, TIMEINTELLIGENCE samt OTHER.

DAX Function: SUMX

Reference group: MATHTRIG

Att summera ihop värden är ett vanligt förekommande moment när du arbetar med numerisk data. I Power BI kan det göras på olika sätt beroende på hur din datamodell ser ut och vad du vill uppnå. Om du först behöver beräkna några värden innan du kan summera dem använder du SUMX-funktionen. Genom att skapa nya kolumner i datamodellen kan man också göra summeringen men det tar vi upp i en annan blogg. Här visar vi summering med SUMX-funktionen utan att nya kolumner skapas.

SUMX generar inte en ny kolumn utan returnerar ett beräknat värde, ett så kallat Measure. Measures lagras inte i datamodellen utan beräknas vid varje tillfälle de anropas/används. Beroende på hur ett Measure används genereras olika resultat. Exempel på andra användningar av Measures kommer vi ta upp i andra bloggar.

SUMX function (DAX)

SUMX-funktionen returnerar summan av alla värden baserat på ett uttryck/beräkning per rad i tabellen och allt utom numeriska celler ignoreras. I uttrycket/beräkningen bör, för tydlighetens skull, även tabellnamnet anges.

SUMX(<table>;<expression>)

I exemplet använder vi en tabell som heter DATA med 3 kolumner enligt nedan:

DAX

Exempel

I exemplet summerar vi ihop värdena av beräkningen”Antal” * ”Pris”. Measure ”Summa” används och innehåller summan av beräkningen.

Summa = 1479

För att beräkna ”Summa” använder vi följande syntax:

Summa = SUMX(’DATA’; ’DATA’[Antal]* ’DATA’[Pris])

Summan som presenteras är totalsumman för samtliga raders summor i DATA. Delsummorna för respektive rad lagras inte i modellen men kan presenteras med lite annolunda DAX syntax (FILTER-funktionen) som vi kommer att i senare bloggar.

Flera MATHTRIG funktioner (DAX)

Ovan har du fått exempel på hur du kan summera värden i kolumner med SUMX-funktionen. Det finns ytterligare 44 MATHTRIG-funktioner i Power BI. Vill du veta mer vilka MATHTRIG -funktioner som finns i Power BI? Ladda då ner vår Power BI applikation som visar alla MATHTRIG -funktioner.

Ladda ner MATHTRIG

För att kunna använda Power BI applikationer behöver du ha Power BI Desktop installerad på din dator. Power BI Desktop är gratis och kan laddas ner här, https://powerbi.microsoft.com/sv-se/desktop/.

Vi kan naturligtvis hjälpa till med installation och att komma igång med PBI.

Håll utkik efter ytterligare blogginlägg.

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Dagens teknik ger fantastiska möjligheter. Till exempel kan en modern, uppkopplad bil själv tala om när det är dags för service – och till och med boka in en tid på närmaste verkstad. Varför använder man inte den senaste tekniken för att göra samma sak inom fältservice?
DAX - Data Analysis Expressions Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell. 
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down