<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.

Funktionerna i DAX delar vi in i följande grupper: DATETIME, FILTER, INFO, LOGICAL, MATHTRIG, PARENTCHILD, STATISTICAL, TEXT, TIMEINTELLIGENCE samt OTHER.

DAX Function: SUMX

Reference group: MATHTRIG

Att summera ihop värden är ett vanligt förekommande moment när du arbetar med numerisk data. I Power BI kan det göras på olika sätt beroende på hur din datamodell ser ut och vad du vill uppnå. Om du först behöver beräkna några värden innan du kan summera dem använder du SUMX-funktionen. Genom att skapa nya kolumner i datamodellen kan man också göra summeringen men det tar vi upp i en annan blogg. Här visar vi summering med SUMX-funktionen utan att nya kolumner skapas.

SUMX generar inte en ny kolumn utan returnerar ett beräknat värde, ett så kallat Measure. Measures lagras inte i datamodellen utan beräknas vid varje tillfälle de anropas/används. Beroende på hur ett Measure används genereras olika resultat. Exempel på andra användningar av Measures kommer vi ta upp i andra bloggar.

SUMX function (DAX)

SUMX-funktionen returnerar summan av alla värden baserat på ett uttryck/beräkning per rad i tabellen och allt utom numeriska celler ignoreras. I uttrycket/beräkningen bör, för tydlighetens skull, även tabellnamnet anges.

SUMX(<table>;<expression>)

I exemplet använder vi en tabell som heter DATA med 3 kolumner enligt nedan:

DAX

Exempel

I exemplet summerar vi ihop värdena av beräkningen”Antal” * ”Pris”. Measure ”Summa” används och innehåller summan av beräkningen.

Summa = 1479

För att beräkna ”Summa” använder vi följande syntax:

Summa = SUMX(’DATA’; ’DATA’[Antal]* ’DATA’[Pris])

Summan som presenteras är totalsumman för samtliga raders summor i DATA. Delsummorna för respektive rad lagras inte i modellen men kan presenteras med lite annolunda DAX syntax (FILTER-funktionen) som vi kommer att i senare bloggar.

Flera MATHTRIG funktioner (DAX)

Ovan har du fått exempel på hur du kan summera värden i kolumner med SUMX-funktionen. Det finns ytterligare 44 MATHTRIG-funktioner i Power BI. Vill du veta mer vilka MATHTRIG -funktioner som finns i Power BI? Ladda då ner vår Power BI applikation som visar alla MATHTRIG -funktioner.

Ladda ner MATHTRIG

För att kunna använda Power BI applikationer behöver du ha Power BI Desktop installerad på din dator. Power BI Desktop är gratis och kan laddas ner här, https://powerbi.microsoft.com/sv-se/desktop/.

Vi kan naturligtvis hjälpa till med installation och att komma igång med PBI.

Håll utkik efter ytterligare blogginlägg.

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Tänk dig om du visste exakt hur många produkter du skulle sälja nästa månad, eller vad dina kunder kommer köpa – innan de själva vet om det. Föreställ dig nu att du i förväg vet när en av dina maskiner är på väg att gå sönder så att du kan laga den innan det händer. Hur mycket skulle du spara? Hur mycket lättare skulle det bli att skapa en budget och optimera resurserna? Med artificiell intelligens kan du förutse händelser på ett sätt som ingen människa klarar av – något som skapar helt nya möjligheter.
Använder ditt företag fortfarande QlikView? Då kan det vara dags att gå över till efterträdaren Qlik Sense. Med Qlik Sense får du bland annat bättre gränssnitt och snabbare svar.
Den 19-23 April 2021 hölls Power BI Summit som ett evenemang online. Med mer än 100 presentatörer och lika många presentationer kom vi långt i Power BI-världen. En sak stod verkligen ut i mängden av nyheter och presentationer: Hur Microsoft på allvar har börjat använda AI-teknik som en integrerad del av Power BI Pro och Premium. Fram till nyligen har det nästan krävts en doktorsexamen inom datavetenskap för att kunna arbeta med AI. Gradvis har Microsoft gjort AI till en integrerad del av Power BI i så pass stor utsträckning att man nästan kan prata om AI ”direkt-ur-lådan”. Det är ganska otroligt vad kombinationen Power BI och AI ger beträffande nya möjligheter inom BI! Här presenterar vi 5 av de nya AI-hacksen i Power BI som på allvar kommer att ge ert BI-arbete en rejäl skjuts framåt.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down