<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.

Funktionerna i DAX delar vi in i följande grupper: DATETIME, FILTER, INFO, LOGICAL, MATHTRIG, PARENTCHILD, STATISTICAL, TEXT, TIMEINTELLIGENCE samt OTHER.

DAX Function: SUMX

Reference group: MATHTRIG

Att summera ihop värden är ett vanligt förekommande moment när du arbetar med numerisk data. I Power BI kan det göras på olika sätt beroende på hur din datamodell ser ut och vad du vill uppnå. Om du först behöver beräkna några värden innan du kan summera dem använder du SUMX-funktionen. Genom att skapa nya kolumner i datamodellen kan man också göra summeringen men det tar vi upp i en annan blogg. Här visar vi summering med SUMX-funktionen utan att nya kolumner skapas.

SUMX generar inte en ny kolumn utan returnerar ett beräknat värde, ett så kallat Measure. Measures lagras inte i datamodellen utan beräknas vid varje tillfälle de anropas/används. Beroende på hur ett Measure används genereras olika resultat. Exempel på andra användningar av Measures kommer vi ta upp i andra bloggar.

SUMX function (DAX)

SUMX-funktionen returnerar summan av alla värden baserat på ett uttryck/beräkning per rad i tabellen och allt utom numeriska celler ignoreras. I uttrycket/beräkningen bör, för tydlighetens skull, även tabellnamnet anges.

SUMX(<table>;<expression>)

I exemplet använder vi en tabell som heter DATA med 3 kolumner enligt nedan:

DAX

Exempel

I exemplet summerar vi ihop värdena av beräkningen”Antal” * ”Pris”. Measure ”Summa” används och innehåller summan av beräkningen.

Summa = 1479

För att beräkna ”Summa” använder vi följande syntax:

Summa = SUMX(’DATA’; ’DATA’[Antal]* ’DATA’[Pris])

Summan som presenteras är totalsumman för samtliga raders summor i DATA. Delsummorna för respektive rad lagras inte i modellen men kan presenteras med lite annolunda DAX syntax (FILTER-funktionen) som vi kommer att i senare bloggar.

Flera MATHTRIG funktioner (DAX)

Ovan har du fått exempel på hur du kan summera värden i kolumner med SUMX-funktionen. Det finns ytterligare 44 MATHTRIG-funktioner i Power BI. Vill du veta mer vilka MATHTRIG -funktioner som finns i Power BI? Ladda då ner vår Power BI applikation som visar alla MATHTRIG -funktioner.

Ladda ner MATHTRIG

För att kunna använda Power BI applikationer behöver du ha Power BI Desktop installerad på din dator. Power BI Desktop är gratis och kan laddas ner här, https://powerbi.microsoft.com/sv-se/desktop/.

Vi kan naturligtvis hjälpa till med installation och att komma igång med PBI.

Håll utkik efter ytterligare blogginlägg.

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Den 19-23 April 2021 hölls Power BI Summit som ett evenemang online. Med mer än 100 presentatörer och lika många presentationer kom vi långt i Power BI-världen. En sak stod verkligen ut i mängden av nyheter och presentationer: Hur Microsoft på allvar har börjat använda AI-teknik som en integrerad del av Power BI Pro och Premium. Fram till nyligen har det nästan krävts en doktorsexamen inom datavetenskap för att kunna arbeta med AI. Gradvis har Microsoft gjort AI till en integrerad del av Power BI i så pass stor utsträckning att man nästan kan prata om AI ”direkt-ur-lådan”. Det är ganska otroligt vad kombinationen Power BI och AI ger beträffande nya möjligheter inom BI! Här presenterar vi 5 av de nya AI-hacksen i Power BI som på allvar kommer att ge ert BI-arbete en rejäl skjuts framåt.
Många pratar om kundupplevelsen nuförtiden men vad innebär det egentligen? Vi menar att det är allt som era kunder tycker, tänker och känner i kontakten med er. Hur kunden upplever era produkter och tjänster. I det långa loppet är det ert varumärkes positionering i era kunders ögon. Även om ni är ett B2B-företag, så påverkas kundupplevelsen av individen som interagerar med er. Vi som köpare av produkter och tjänster har samma krav och behov som när vi är konsumenter. Tre stora fördelar med att förbättra kundupplevelsen är att du kan öka er effektivitet, bibehålla kunder längre och öka merförsäljningen.
Under Corona har vi sett den redan påtagliga digitaliseringstrenden och behovet av exceptionella digitala köpupplevelser skjuta i höjden i många branscher. Därmed har digitalisering av kärnverksamheten blivit en förutsättning för att kunna behålla konkurrenskraften. Nu i det nya normala utmanas i synnerhet B2B att snabbt ställa om för att möta nya utmaningar och förväntningar inom kundupplevelsen. 
Förväntningarna på kundupplevelsen är högre än någonsin och allt fler företag inom B2B satsar på att förbättra den. Men det kan vara svårt att veta vilken insats som ger bäst avkastning om du inte vet var ni står idag. Här går vi igenom tre nyckeltal som du kan använda för att få en tydlig bild av den kundupplevelse du erbjuder dina kunder – och som visar vilka förändringar du kan göra. Nyckeltalen är kundbortfall, Net Promoter Score och Customer Lifetime Value.
Allt pekar i samma riktning – du måste prioritera upp kundupplevelsen. Men vad är egentligen en kundupplevelse och hur vet du om du erbjuder en bra eller dålig sådan? När vi pratar kundupplevelse menar vi alla de interaktioner som era kunder har med företaget och ert varumärke. Det är ett mycket brett begrepp, som kan tolkas på olika sätt av olika personer inom er organisation. Det underlättar om ni har en samsyn i vad som är en bra kundupplevelse – och vad som inte är det. 
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down