<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

När ett problem med matsäkerheten uppstår, måste batchar, partier och transporter kunna identifieras inom några minuter. Producenterna måste kunna spåra alla aspekter av produkten genom hela distributionskedjan - med kontrollmöjlighet på ingrediensnivån. Hela vägen från jordbruket till matbordet, och allt däremellan. Detta blir en ännu större utmaning när komplexa distributionskedjor korsar flera internationella gränser, och när ingredienser inhämtas från avlägsna destinationer.

En spårbarhetslösning kan hjälpa till att tillförlitligt adressera dessa problem genom detaljerad spårningsinformation, för att snabbt isolera och återkalla alla slutprodukter och råmaterial associerade med misstänkt produktkvalitet eller säkerhetsproblem. Analysfunktioner för partiåterkallande, som ingår i moderna affärssystem, gör det möjligt för tillverkare att identifiera exakt var råmaterial och förpackningar kommer ifrån, hur de bearbetades, hur de producerades och vart slutprodukten levererades.

Medan direkt påverkan och återkallelsekostnader kan beräknas, är den indirekta kostnaden för ett varumärke svårare att kalkylera. Affärspartners, både på leverantörs- och återförsäljarsidan, kanske flyttar sin verksamhet till någon annan för att de inte vill riskera att deras varumärke associeras med en potentiell risk. Detta skulle kunna leda till att ett företag måste kämpa för sin existens, istället för att proaktivt utveckla sin verksamhet.

Lyckligtvis innebär inte alla problem med matsäkerheten en katastrof som involverar enorma mängder återkallade produkter (eller rättstvister). Vanligtvis upptäcker producenten eller tillverkaren bristfälliga kvalitetskontroller som orsakats av misstag och att dessa har lett till att råmaterial eller partier av slutprodukten har kontaminerats. Tekniken kan tillhandahålla verktyg för att snabbt och exakt spåra och följa ingrediensers ursprung, så att kontamineringen vid tillfällen där kvaliteten inte upprätthållits kan koordineras och utföras längs hela distributionskedjan. Den här nivån av transparens hjälper också till att bygga upp förtroende längs distributionskedjan.

Den här guiden ger dig inblick i hur du kan förbättra försörjningskedjan öppenhet i modern mat och dryckestillverkning:

Ladda ner Guiden

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down