<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Hur kan ditt livsmedelsföretag hantera klimatförändringarna, globaliseringen och allt hårdare regelverk? I dag är det viktigare än någonsin med ett affärssystem som kan hantera många parametrar. 

Vad är det värsta som kan hända? För ett livsmedelsföretag är svaret ofta att varorna återkallas – något som orsaka produktionsstopp och skada varumärket. I värsta fall kan det innebära att företagets hela verksamhet hotas

Genom att vara förberedd och ha full kontroll över varje steg i produktionen kan du minska den risken. Om något går fel kan du då snabbt hitta vad som orsakade det, kontakta kunder och beslutsfattare, och sedan isolera händelsen. Säkra, snabba och välutvecklade affärssystem kan därmed vara nyckeln till säker hantering av livsmedel.

Här är fyra sätt som ett välfungerande affärssystem kan vara avgörande för framtiden i livsmedelsbranschen:

 1. Ökar hållbarheten och minskar matsvinnet
  Både kunder och beslutsfattare har allt större krav på mat- och dryckesproducenter att öka hållbarheten. FN:s Hållbara utvecklingsmål från 2015* tar bland annat upp att vi måste skapa en mer hållbar framtid för alla och skapa förutsättningar för ”Zero Hunger”. Ett affärssystem kan hjälpa ditt företag att bidra till de målen genom att effektivisera produktionen.
 2. Komplexa regelverk kräver komplexa system
  Myndigheter och stora återförsäljare har allt strängare regler kring livsmedelssäkerhet. Samtidigt kräver de en alltmer detaljerad information om produktionen. Det måste gå att följa alla livsmedel från frö till matbord, vilket gör spårbarhet till en viktig del av ditt företags affärssystem. 
 3. Oförutsägbara händelser kan påverka ditt företags livsmedelssäkerhet

  Globaliseringen av livsmedelsproduktionen gör att det skapas fler risker. Pandemier, översvämningar, bränder: Ditt företag måste vara redo för många oförutsägbara händelser. Därmed är det viktigt att ha full koll på alla steg och komponenter i produktionen för att minska risken för produktionsstopp.

 4. Kunden kräver transparens

  Det är inte bara myndigheter och återförsäljare som vill ha mer insyn i produktionen av livsmedel – även kunden vill ta del av hur, när och var dina livsmedel har producerats. Här kan du läsa mer om fördelarna med transparens och spårbarhet inom livssmedelsindustrin.

Vill du veta mer? Den här guiden ger dig kunskap i hur du kan öka ditt företags livsmedelssäkerhet:

Ladda ner Guiden

Externa länkar och källhänvisning

Hållbar utveckling

 

Ämnen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Companies in the food and beverage industry can use the Power Platform to improve food safety, the supply chain and operations on the shopfloor. Here are 11 common use cases and a methodology on how to move forward.
Om ett problem upptäcks i ett av de livsmedel som ditt företag säljer, hur lång tid skulle det ta för dig att kontrollera samtliga berörda varor? Med en spårbarhetslösning kan du göra det på några minuter.
I det här avsnittet träffar vi Charlotta Szczepanowski, chef för hållbarhet och kvalitet på Coop. Digitaliseringen är avgörande för att Coop ska kunna fullfölja arbetet med hållbarhet.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down