<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

FN föreslog 17 Hållbara utvecklingsmål för hela världen 2015, som man kallar “en plan för att skapa en bättre och mer hållbar framtid för alla” - med syftet att uppnå dessa mål 2030. Det andra prioriterade målet är “Zero Hunger” (noll hungersnöd). För att kunna mätta en befolkning som uppskattas öka till 10 miljarder 2050, måste vi säkerställa hållbara och säkra produktionssystem för livsmedel. Enligt WHO: “Alla regeringar borde prioritera matsäkerhet för folkhälsan, eftersom de spelar en huvudsaklig roll i att utveckla policyer och regelverk och att upprätta och implementera livsmedelssäkerhetssystem.”

Eftersom myndigheter (och stora återförsäljare) kontinuerligt implementerar stränga regler och kräver mer detaljerad information, har det blivit mer komplext att efterleva dessa bestämmelser för livsmedelssäkerhet. Och det har blivit ännu mer komplicerat att upprätthålla compliance av livsmedelssäkerheten på grund av de ökade risker som globaliseringen av matproduktion och -distribution medför, liksom den ökade sannolikheten för kontaminering och sjukdomar som snabbt kan spridas över gränserna. Detta gör att matsäkerhet och spårbarhet nu är viktigare än någonsin - och det kommer säkert att bli ännu viktigare med tiden. Att vidta åtgärder för att säkerställa säkerheten hos livsmedelsprodukter, från råmaterial till konsumenternas matbord, måste vara högsta prioritet för mat- och dryckesproducenter.

Även om de flesta mat- och dryckesproducenter kontinuerligt förbättrar sina rutiner för livsmedelshantering, är det praktiskt taget omöjligt att förutse alla olika slags händelser som skulle kunna leda till problem med matsäkerheten. Och lika viktigt är det att förhindra att dessa problem uppstår till att börja med, genom att snabbt och korrekt hantera kritiska situationer så snart de uppstår. Kunder, konsumenter och beslutsfattare förväntar sig att mat- och dryckesproducenter har både en proaktiv och lyhörd inställning till matens kvalitet och säkerhet. När något går fel, är det oerhört viktigt att snabbt hitta orsaken, identifiera vilka kunder som påverkats, kontakta beslutsfattare och agera för att förhindra ytterligare påverkan.

Företag som är förberedda kommer att kunna minimera produktionsstopp och kostnader, samt att reducera skadan för varumärket. Att återkalla produkter är en reaktiv åtgärd och för inte företaget framåt - förutom att man potentiellt lär sig av händelsen för att undvika återkallelse av en ännu större mängd produkter i framtiden. Man får vanligtvis ingen föregående varning att en återkallelse kommer att behöva ske, och varje återkallelse kan vara just “den” händelsen som ruinerar hela företaget. Detta har hänt tidigare*, och kommer säkert att hända igen. Det enda alternativet är att alltid ligga steget före.

Det krävs inte mycket för att nollställa ett företags spårbarhetsåtgärder. Exempelvis, om ett specifikt parti allokeras för produktion, transfer, eller sjöfrakt, men ett annat parti får gå före och den ändringen inte loggas i ditt affärssystem - då är inte företagets spårbarhet korrekt.

Full synlighet och transparents för hela distributionskedjan hjälper till att hantera en återkallelseprocess och förhindra att kontaminerade produkter når kunder - en viktig säkerhetsåtgärd som kan skydda varumärkets integritet och bibehålla kundernas förtroende. En modern spårbarhetslösning kan hjälpa till att exakt adressera dessa problem genom detaljerad spårningsinformation, för att snabbt isolera och återkalla alla slutprodukter och råmaterial associerade med misstänkt produktkvalitet eller säkerhetsproblem.

Den här guiden ger dig inblick i hur du kan förbättra försörjningskedjan öppenhet i modern mat och dryckstillverkning:

Ladda ner Guiden

Externa länkar och källhänvisning

Hållbar utveckling

10 miljader 2050

WHO

*hänt tidigare

Infor Cloude Suite Food & Beverage

 

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

När ett problem med matsäkerheten uppstår, måste batchar, partier och transporter kunna identifieras inom några minuter. Producenterna måste kunna spåra alla aspekter av produkten genom hela distributionskedjan - med kontrollmöjlighet på ingrediensnivån. Hela vägen från jordbruket till matbordet, och allt däremellan. Detta blir en ännu större utmaning när komplexa distributionskedjor korsar flera internationella gränser, och när ingredienser inhämtas från avlägsna destinationer.
I det här avsnittet träffar vi Charlotta Szczepanowski, chef för hållbarhet och kvalitet på Coop. Digitaliseringen är avgörande för att Coop ska kunna fullfölja arbetet med hållbarhet.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down