<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Har du en webbsida eller e-handel som inte genererar de intäkter du förväntade dig? Kanske sitter din organisation med en föråldrad e-handelsplattform och har en överbelastad IT-avdelning?

Kunder gör mer av sin research online och under pandemin har B2B försäljningen skiftat över till mer digitala försäljningskanaler till förmån för de traditionella. Hur du driver tillväxt och förädlar din digitala kanal borde därför stå högt upp på agendan framöver.  

1. Skapa en gemensam syn på digital tillväxt

Handen på hjärtat, hur ser det ut i ditt bolag? Självklart har ni känt av effekterna av Covid-19 men efter att ha utvärderat 2020 så har tillväxten inte exploderat i er digitala försäljningskanal fullt så kraftigt som ni kanske hade hoppats?  

Digital tillväxt kommer inte av sig själv. Det består av ett kontinuerligt arbete med att driva kunder till din e-handel via olika trafikkällor, justera sajtens innehållet, arbeta med upplevelsen, mäta olika konverteringspunkter samt skapa förutsättningar för enkla köp och ta hand om befintliga kunder. Men för att lyckas måste du arbeta målfokuserat och insiktsdrivet under hela kundresananalysera och dra relevanta slutsatser baserat på din data för att sedan agera. 

Faktum är att många kunder vi pratar med säger att de inte har tid att analysera sin data.
Det saknas kunskap och 
en gemensam process för hur man skall följa upp insikter som kommer från olika delar av verksamheten och kunna omvandla detta till slutsatser som faktiskt kan bidra till ökad tillväxt.  

2. Bygg upp ett tvärfunktionellt team 

För att lyckas driva framgångsrik tillväxt i sin digitala kanal måste man tänka på hela kundresan, både före, under och efter köp. Kundresans olika touchpoints och information måste granskas då det oftast hanteras av olika avdelningar inom bolaget.  

Börja med att samla ihop ämnesexperter eller ansvariga för digital marknadsföring, e-handel, innehållsproduktion och IT till ett ”growth team”. Ge teamet nya gemensamma mål och rätt förutsättningar att driva tillväxt, det vill säga optimera utvalda trafikkällor, anpassa innehållet efter besökarens preferenser och följ er progress genom olika konverteringspunkter.  

Genom att ha ett tvärfunktionellt team som kan besluta kring hela kundresan är sannolikheten att ni kan identifiera problemområden som behöver korrigeras, och hitta på förslag på hur ni tillsammans kan lösa dem, större än om ansvaret att utveckla er digitala försäljningskanal enbart hanteras av ex IT  

3. rja smått och sedan skala upp 

Det finns ingen magisk formel på hur man skapar tillväxt. Det handlar istället om att alltid vara lyhörd för hur kunderna beter sig och att ha en intern process som stödjer ett ständigt testande och lärande inom den egna organisationen. 

Börja med att göra en initial analys över vilken del av er digitala försäljningskanal som inte fungerar optimalt. Har kunder svårt att hitta dit? Finns det problem att söka fram rätt produkter? Är det problem vid utcheckningenHar ni många frågor kopplat till leveransen? Det finns många delar i kundresan som kan påverka kundupplevelsen. Efter att ha hittat de delar som behöver förbättras, fastställ ett scope inom ert ”growth team” dvs den del av kundresan som ni tillsammans skall förbättra.  

Försök hålla nere ambitionsnivån på de optimerings initiativ du vill testa. Risken är ofta stor att man tar sig vatten över huvudet. Det är kul att tänka ut stora förändringar på de problemområden man har identifierat i sin e-handel. Eller så tittar man nyfiket på vad konkurrenter gör i samma eller närliggande branscher och ”kopierar” en idé man tycker ser bra ut. 

Men ditt företag är unikt. Er varumärkesstrategi och ert erbjudande skiljer sig från era konkurrenter. Därför kan du inte kommunicera eller lösa ett köpflöde på samma sätt som andra gjort. Jobba fram dina egna hypoteser kring vad som bör förändras och varför. Testa dig sedan fram till vad som funkar optimalt genom att göra små förändringar i taget på en sida – och låta besökarna avgöra om den blev bättre eller sämre.

Growth Webinar

Missa inte vår spännande webinarserie på temat Maximera tillväxten i din digitala B2B affär.  I en serie på 5 webinars fördjupar vi oss i vad du bör fokusera på för att maximera trafik, konvertering och lojalitet för att skapa en framgångsrik kundresa.

Anmäl dig här

Ämnen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Kundresor kan vara långa och komplexa när man gör B2B affärer, samtidigt finns det ett stort potential i att påverka beslutsprocesser i alla steg, sprida information och skapa förtroende och auktoritet genom en tydlig B2B SEO strategi.  Studier visar att 77% av B2B inköpare säger att de inte ens kommer ta ett säljsamtal innan de har gjort sin egna research. När de väl gör det, så använder de Google som alla andra - då vill ni inte missa er chans att bemöta de potentiella kunderna där de är.
ÖoB är en av landets ledande lågpriskedjor med närmare 100 varuhus. Nu tar man ett första steg mot e-handel genom att lansera shop.öob.se med ett begränsat sortiment relaterat till fritids- och sommarsäsongen.
Många pratar om kundupplevelsen nuförtiden men vad innebär det egentligen? Vi menar att det är allt som era kunder tycker, tänker och känner i kontakten med er. Hur kunden upplever era produkter och tjänster. I det långa loppet är det ert varumärkes positionering i era kunders ögon. Även om ni är ett B2B-företag, så påverkas kundupplevelsen av individen som interagerar med er. Vi som köpare av produkter och tjänster har samma krav och behov som när vi är konsumenter. Tre stora fördelar med att förbättra kundupplevelsen är att du kan öka er effektivitet, bibehålla kunder längre och öka merförsäljningen.
Under Corona har vi sett den redan påtagliga digitaliseringstrenden och behovet av exceptionella digitala köpupplevelser skjuta i höjden i många branscher. Därmed har digitalisering av kärnverksamheten blivit en förutsättning för att kunna behålla konkurrenskraften. Nu i det nya normala utmanas i synnerhet B2B att snabbt ställa om för att möta nya utmaningar och förväntningar inom kundupplevelsen. 
Förväntningarna på kundupplevelsen är högre än någonsin och allt fler företag inom B2B satsar på att förbättra den. Men det kan vara svårt att veta vilken insats som ger bäst avkastning om du inte vet var ni står idag. Här går vi igenom tre nyckeltal som du kan använda för att få en tydlig bild av den kundupplevelse du erbjuder dina kunder – och som visar vilka förändringar du kan göra. Nyckeltalen är kundbortfall, Net Promoter Score och Customer Lifetime Value.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down