<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Har du en webbsida eller e-handel som inte genererar de intäkter du förväntade dig? Kanske sitter din organisation med en föråldrad e-handelsplattform och har en överbelastad IT-avdelning?

Kunder gör mer av sin research online och under pandemin har B2B försäljningen skiftat över till mer digitala försäljningskanaler till förmån för de traditionella. Hur du driver tillväxt och förädlar din digitala kanal borde därför stå högt upp på agendan framöver.  

1. Skapa en gemensam syn på digital tillväxt

Handen på hjärtat, hur ser det ut i ditt bolag? Självklart har ni känt av effekterna av Covid-19 men efter att ha utvärderat 2020 så har tillväxten inte exploderat i er digitala försäljningskanal fullt så kraftigt som ni kanske hade hoppats?  

Digital tillväxt kommer inte av sig själv. Det består av ett kontinuerligt arbete med att driva kunder till din e-handel via olika trafikkällor, justera sajtens innehållet, arbeta med upplevelsen, mäta olika konverteringspunkter samt skapa förutsättningar för enkla köp och ta hand om befintliga kunder. Men för att lyckas måste du arbeta målfokuserat och insiktsdrivet under hela kundresananalysera och dra relevanta slutsatser baserat på din data för att sedan agera. 

Faktum är att många kunder vi pratar med säger att de inte har tid att analysera sin data.
Det saknas kunskap och 
en gemensam process för hur man skall följa upp insikter som kommer från olika delar av verksamheten och kunna omvandla detta till slutsatser som faktiskt kan bidra till ökad tillväxt.  

2. Bygg upp ett tvärfunktionellt team 

För att lyckas driva framgångsrik tillväxt i sin digitala kanal måste man tänka på hela kundresan, både före, under och efter köp. Kundresans olika touchpoints och information måste granskas då det oftast hanteras av olika avdelningar inom bolaget.  

Börja med att samla ihop ämnesexperter eller ansvariga för digital marknadsföring, e-handel, innehållsproduktion och IT till ett ”growth team”. Ge teamet nya gemensamma mål och rätt förutsättningar att driva tillväxt, det vill säga optimera utvalda trafikkällor, anpassa innehållet efter besökarens preferenser och följ er progress genom olika konverteringspunkter.  

Genom att ha ett tvärfunktionellt team som kan besluta kring hela kundresan är sannolikheten att ni kan identifiera problemområden som behöver korrigeras, och hitta på förslag på hur ni tillsammans kan lösa dem, större än om ansvaret att utveckla er digitala försäljningskanal enbart hanteras av ex IT  

3. rja smått och sedan skala upp 

Det finns ingen magisk formel på hur man skapar tillväxt. Det handlar istället om att alltid vara lyhörd för hur kunderna beter sig och att ha en intern process som stödjer ett ständigt testande och lärande inom den egna organisationen. 

Börja med att göra en initial analys över vilken del av er digitala försäljningskanal som inte fungerar optimalt. Har kunder svårt att hitta dit? Finns det problem att söka fram rätt produkter? Är det problem vid utcheckningenHar ni många frågor kopplat till leveransen? Det finns många delar i kundresan som kan påverka kundupplevelsen. Efter att ha hittat de delar som behöver förbättras, fastställ ett scope inom ert ”growth team” dvs den del av kundresan som ni tillsammans skall förbättra.  

Försök hålla nere ambitionsnivån på de optimerings initiativ du vill testa. Risken är ofta stor att man tar sig vatten över huvudet. Det är kul att tänka ut stora förändringar på de problemområden man har identifierat i sin e-handel. Eller så tittar man nyfiket på vad konkurrenter gör i samma eller närliggande branscher och ”kopierar” en idé man tycker ser bra ut. 

Men ditt företag är unikt. Er varumärkesstrategi och ert erbjudande skiljer sig från era konkurrenter. Därför kan du inte kommunicera eller lösa ett köpflöde på samma sätt som andra gjort. Jobba fram dina egna hypoteser kring vad som bör förändras och varför. Testa dig sedan fram till vad som funkar optimalt genom att göra små förändringar i taget på en sida – och låta besökarna avgöra om den blev bättre eller sämre.

Growth Webinar

Missa inte vår spännande webinarserie på temat Maximera tillväxten i din digitala B2B affär.  I en serie på 5 webinars fördjupar vi oss i vad du bör fokusera på för att maximera trafik, konvertering och lojalitet för att skapa en framgångsrik kundresa.

Anmäl dig här

Ämnen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Excellent customer experience has emerged as the holy grail of success. Organizations across industries are realizing that delivering excellent customer experiences is no longer a choice; it's a necessity. But how can companies consistently improve their customer experiences and stay ahead of the curve? The answer lies in the strategic use of Experimentation. In this blog, we will explore the potential of Experimentation concept in driving exceptional customer experiences and how it can contribute to the transformation of businesses.
We are constantly maturing as consumers in digital sales channels and place higher demands on good user experiences. Therefore, we have developed a health check where we map the quality of user experiences and the user-friendliness of e-commerce solutions.
In B2B, it’s particularly important to maximize customer lifetimes so you can grow and maintain competitiveness. E-commerce provides many ways to acquire, maintain and retain customers and to create opportunities for long-term relationships. By offering a good customer experience, working with loyalty incentives and adding aftermarket services, e-commerce can improve CLV – Customer Lifetime Value.
Modern consumers have changed their behavior over years and are most often doing extensive research before they approach a supplier. When they change their habits, you have to change. The key is to offer the same customer experience in all channels – so called unified commerce. Because modern consumers collect information, compare and weigh up the advantages and disadvantages by themselves before making a buying decision, they have often come a long way in the purchase process before approaching a supplier. To create business opportunities and gain repeat custom, you need to achieve an experience that extends across and is the same in all channels. This is particularly clear in the B2B sector. To succeed here, it's best to start at the other end and collect information about your customers to achieve a 360-degree view.
More and more B2B companies that are using the ERP system, Microsoft Dynamics 365, are now exploring the built-in commerce solution Dynamics 365 Commerce. Since it's fully integrated with the business and finance system, there are significant advantages when it comes to efficiency and time to market.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down