<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Affärssystemsprojekt är utmanande. Många organisationer med erfarenhet av att implementera affärsplattformar kan vittna om att det har varit utmanande projekt. Även undersökningar visar att många organisationer uppfattar sina genomförda ERP-projekt som misslyckade. Med misslyckade menar man antingen att de blev dyrare och/eller tog längre tid än planerat eller att man inte uppnådde de förväntade förbättringarna i verksamheten.

Att projekten blir dyrare eller tar längre tid än estimerat beror ofta på att man underskattat omfattningen på projektet, dvs att man har haft fel förväntan på vad som krävs för att genomföra projektet.

Att man inte uppnår de förväntade förbättringarna i verksamheten kan i värsta fall bero på att man valt fel affärsplattform men beror oftare på att man inte lyckats med sitt förändringsarbete eller fått verksamheten att ta till sig det nya systemet. ERP-experter vet att införandet av nya arbetssätt och funktioner måste fortsätta efter driftstart för att ta tillvara potentialen i det nya systemet, men organisationerna som inför affärsplattfomen är inte alltid medvetna om det. Om projektet dessutom har blivit dyrare och tagit längre tid än förväntat så kan det också vara svårare att motivera ett fortsatt förbättringsarbete efter driftstart. Många organisationer är helt enkelt så trötta på sina ERP-projekt att man vill avsluta arbetet kring dem, fokusera på nya projekt som har fått stå tillbaka under ERP-projektet och låta projektdeltagarna gå tillbaka till sina vanliga linje-roller. Risken är då att man avslutar arbetet i ett läge där man är besviken på resultatet.

Varför är affärsplattformsprojekt så utmanande?

Affärplattformsprojekt är ofta bland de största och mest verksamhetövergripande projekt som ett företag genomför. Många gånger är det också tillfället där man kan och vill göra större förändringar i processer och arbetssätt, för att digitalisera och effektivisera processer eller stödja en förändrad verksamhetsmodell. Projekten innebär att många personer i verksamheten med skiftande intresse och insikt i projektet berörs och deras förståelse och engagemang behövs för ett lyckat genomförande.

Undvik fallgroparna

Några av de vanligaste riskerna med affärplattformsinföranden är enligt vår erfarenhet:

 • Orealistiska förväntningar på projektet
 • Fokus på teknik istället för verksamhet
 • Brist på förankring och ”buy-in” från ledningen
 • Otillräcklig fokus på processer och processutveckling
 • För lite Organisatorisk Change Management / förändringsledning
 • För mycket anpassningar

Några tips för att lyckas med affärsplattformsinförandet:

 • Förbered dig väl genom att definiera vad verksamheten ska uppnå, målbild och framgångsfaktorer innan projektet startar. Förankra projektets målbild och scope hos de som involveras i arbetet men också hos berörda chefer.  Det är också viktigt att ledningsgruppen är engagerad i styrgrupp och som sponsorer.   
 • Organisera affärsplattformsinförandet i ett ERP-program istället för i ett ERP-projekt. Ett lyckat införande omfattar mer än själva ERP-implementeringen - från val av system, till implementering, förändringsarbete, utrullning och etablering av förvaltning.
 • Verksamheten påverkas alltid när man byter eller uppgraderar affärsplattform. Se införandet som ett verksamhetsprojekt och inte ett IT-projekt. Säkerställ förändringsarbetet - definiera, planera, och följ upp genomförandet av förändringarna.
 • Jobba med processerna. Många tycker att det kan vara svårt och abstrakt och ansvaret kring processägarskap och processutveckling kan vara otydligt. Ett processramverk skapar förutsättningar för att effektivt implementera och förvalta ett affärssystem. Rätt använt så beskriver det vilka processer som är viktigast för verksamheten, hur väl de stödjer verksamheten och var störst förbättringspotential finns.
 • Arbetet är inte klart vid driftstart. Det är viktigt att ha en plan och organisation för att fortsätta med aktiviteter för att säkerställa att organisationen tar till sig den nya affärsplattformen och för att jobba med kontinuerliga förbättringar. Särskilt med en modern molnbasera affärsplattform som kontinuerligt uppdateras. Potentialen är att man löpande får tillgång till ny funktionalitet, men det ställer också krav på verksamheten att kunna ta emot dessa releaser.

Skapa rätt förutsättningar för att lyckas med ditt affärssystemsinförande

Kontakta gärna oss på Columbus om du är intresserad av att diskutera hur du på bästa sätt förbereder, organiserar, styr och genomför din affärssystemsförändring. Eller för att diskutera hur verksamheten bör vara organiserad för att ta emot och ta tillvara på kontinuerliga uppdateringar i en molnbaserad plattform. Vi hjälper våra kunder under hela processen från att definiera vision och strategi för den framtida affärsplattformen, till genomförandet och fortsatta förbättringar för att realisera potentialen.

Missa inte läsa del 2 i denna bloggserie, du hittar den här.

Vill du veta mer? Kontakta mig, eva.soderlund@columbusglobal.com

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Medius AP Automation is a best-of-breed solution for automated processing of vendor invoices. If you work in Finance, you know that invoice processing does not happen in isolation. There’s a lot of master data in your ERP involved in the process. That’s why it is critical that your Dynamics 365 ERP and Medius are tightly connected. Once this connection is set up the fun begins. This is when you’ll configure all the automation capabilities of Medius to enjoy a fully touchless invoice process. But with endless automation opportunities it might be hard to know where to start. We sat down with Anna Moore, one of Columbus’ experienced business advisors for Dynamics 365 and Medius, to get the expert tips. Before we dive into the juicy tips and hands-on advice from Anna, it’s worth mentioning some of the basics to help set the scene. Dynamics 365 is the ERP (Enterprise Resource Planning) system, where master data is hosted and maintained. This includes procurement information such as vendor records, purchase orders, price lists etc. Medius Accounts Payable Automation is where the supplier invoice processing happens including data capture, coding, matching invoices to purchase orders and approval, often in a highly automated workflow. When the integration between D365 and Medius has been set up master data is automatically synchronized between the two systems. As a result, purchase order (PO) data from D365 can be used by Medius to match invoice information in an automated way. And this is just one example of how Medius enables efficiency gains in accounts payable. While Medius enables high automation levels right from the start thanks to default best practice workflows, there’s often a lot more to do after go-live, says Anna. Many of my customers just don’t know about all the good functionality that exists in Medius and they struggle to find the time for research in their busy workday. Continue reading to get Anna’s five hands-on tips on how to improve your invoice processing in D365 and Medius, or click on the topic that is most relevant to you: Validate vendor bank details to identify potential fraud Set up VAT indicators in Medius to remove manual work Create accruals quickly and easily Automate acquisition journals for fixed assets Leverage authorization groups for automated approval flows and improved audit trail
Om ett problem upptäcks i ett av de livsmedel som ditt företag säljer, hur lång tid skulle det ta för dig att kontrollera samtliga berörda varor? Med en spårbarhetslösning kan du göra det på några minuter.
Hur kan ditt livsmedelsföretag hantera klimatförändringarna, globaliseringen och allt hårdare regelverk? I dag är det viktigare än någonsin med ett affärssystem som kan hantera många parametrar.
Ett ERP-program skapar ett ramverk för att styra och koordinera de olika delarna som en ERP-implementering vanligtvis omfattar. Programstyrning skapar bättre förutsättningar för att lyckas med införandet än vanlig projektstyrning.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down