<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Viljan att erbjuda förstklassiga köpupplevelser som möter dagens och framtidens utmaningar är stor bland e-handlare i många olika branscher. Inte minst idag då rådande tider har stärkt kraven ytterligare. Många aktörer önskar mer flexibilitet i system och organisationen, andra önskar driva mer försäljning eller jobba mer effektivt med data.

I en intervju med Dan Andersson, Global Head of Strategy & Service Development Digital Commerce,  går vi igenom några vanliga önskemål och hur vi löser dem åt er. 

Flexibla system och arbetssätt

Sitter din organisation fast med en föråldrad e-handelslösning och inflexibla arbetssätt som gör det svårt att möta kundens behov? Lösningen stavas Composable Commerce, vilket innebär att du har en öppen systemarkitektur som gör det möjligt att lägga till viktiga funktioner som du behöver komplettera ditt legacy-system med. Målsättningen är att på ett strukturerat och planerat sätt bryta ner och ersätta legacy-systemet med mindre paketerade affärskomponenter.

– Det är inte ovanligt att man sitter fast i olika silos, både organisatoriska och tekniska och att man inte har gemensamma mål, säger Dan Andersson och påpekar att en förändringresa oftast inte blir framgångsrik förrän när hela organisationen jobbar mer sammansatt och agilt mot samma mål.

Ökad försäljning

Upplever ni att den e-handelsplattform ni har på plats idag inte genererar de intäkter ni skulle önska?

– För att identifiera initiativ som leder till ett ökat värde så genomför vi ofta en genomlysning av den befintliga lösningen och arbetssättet hos våra kunder. Exempelvis kan det finnas delar som behöver förflyttas till molnet för att öka kapaciteten, eller så behöver man koppla på nya möjligheter som förenklar kundens köpprocess och driver en ökad konvertering, berättar Dan.

Ni bör hela tiden se över var ni kan växa, konvertera och testa er fram.

Effektivt arbete med data

Önskar ni jobba mer datadrivet än ni gör idag, för att skapa mer personaliserade köpupplevelser och erbjudanden? 

– Se över att ni mäter rätt saker, analysera informationen, prioritera idéer och exekvera sedan enligt prioriteringsordning. På så sätt kommer ni att arbeta datadrivet. Får ni tillräckligt mycket med trafik? Tappar vi besökare vid något tillfälle? Hur kan vi agera beroende på datan? Ni bör hela tiden se över var ni kan växa, konvertera och testa er fram. Här kan det behövas flera olika roller som arbetar tillsammans och det vara en god idé att ta hjälp av en partner som Columbus, som kan sätta ihop team av etablerade experter som kan hjälpa just er med att skapa tillväxt, säger Dan.

Vill du läsa mer om hur ni kan utvecklas och skapa tillväxt med Composable Commerce och andra aktuella trender? Klicka här och ta del av vår guide!

Ladda ner

Ämnen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Excellent customer experience has emerged as the holy grail of success. Organizations across industries are realizing that delivering excellent customer experiences is no longer a choice; it's a necessity. But how can companies consistently improve their customer experiences and stay ahead of the curve? The answer lies in the strategic use of Experimentation. In this blog, we will explore the potential of Experimentation concept in driving exceptional customer experiences and how it can contribute to the transformation of businesses.
We are constantly maturing as consumers in digital sales channels and place higher demands on good user experiences. Therefore, we have developed a health check where we map the quality of user experiences and the user-friendliness of e-commerce solutions.
In B2B, it’s particularly important to maximize customer lifetimes so you can grow and maintain competitiveness. E-commerce provides many ways to acquire, maintain and retain customers and to create opportunities for long-term relationships. By offering a good customer experience, working with loyalty incentives and adding aftermarket services, e-commerce can improve CLV – Customer Lifetime Value.
Modern consumers have changed their behavior over years and are most often doing extensive research before they approach a supplier. When they change their habits, you have to change. The key is to offer the same customer experience in all channels – so called unified commerce. Because modern consumers collect information, compare and weigh up the advantages and disadvantages by themselves before making a buying decision, they have often come a long way in the purchase process before approaching a supplier. To create business opportunities and gain repeat custom, you need to achieve an experience that extends across and is the same in all channels. This is particularly clear in the B2B sector. To succeed here, it's best to start at the other end and collect information about your customers to achieve a 360-degree view.
More and more B2B companies that are using the ERP system, Microsoft Dynamics 365, are now exploring the built-in commerce solution Dynamics 365 Commerce. Since it's fully integrated with the business and finance system, there are significant advantages when it comes to efficiency and time to market.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down