<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Vad minns du när du tänker tillbaka på affärssystemen från förr? Kanske ser du tillbaka med värme – eller med ångest. För en sak är säker: Affärssystemen har, för det mesta, en mycket högre kvalitet i dag. Anledningen är till viss del att vi har blivit bättre på att faktiskt testa dem.

Det gör att vi har börjat hitta felen innan de ställer till med verkliga problem och skapar onödig frustration hos kunder och anställda. Att testning borde ha högsta prioritet hos globala utvecklingsföretag är därmed en självklarhet.

Trots det tenderar många att bortse från värdet av en systematisk och automatiserad testning vid utvecklingen av affärssystem. Det är synd, eftersom testning inte bara är ett nödvändigt ont – det bör betraktas som en investering som ger avkastning på flera nivåer. Här berättar vi mer om varför, när och hur du borde genomföra tester i ditt företags system.

Varför ska jag testa?

Testning handlar om att säkerställa att en lösnings kvalitet, stabilitet, kapacitet och integrationer med andra system fungerar som de ska.

Det handlar också om att hitta fel i förväg och kontrollera att allt fungerar som det ska och kommer att fortsätta göra det – även när många använder systemet samtidigt. Det är viktigt att veta, både innan en ny lösning tas i drift och när förändringar görs av en lösning som redan är i produktion.

Det kan uppstå en kritisk situation om exempelvis ERP-systemet börjar skicka ut felaktiga dokument, eller gör det omöjligt att utfärda (eller betala) fakturor eller beställa nya råvaror. I värsta fall kan ett företag gå med förlust på grund av dålig mjukvarukvalitet. Detta är en risk som testning i hög grad kan minimera.

En modern teststrategi kan också resultera i en uppdaterad dokumentation av den specifika funktionaliteten i din lösning, vilket i vissa branscher kan vara ett direkt krav från myndigheter och/eller revisorer. Du har till och med möjlighet att få direkt åtkomst till dokumentation som beskriver dina processer i detalj och kan införlivas direkt i onboarding och utbildning av nya medarbetare.

Vill du veta mer om testning? Vi har skapat en e-bok som vi tror kommer att vara till nytta för dig. 

När ska jag testa?

Ofta börjar företag testa först i slutet av ett projekt när helhetslösningen i stort sett är färdig. Det är av flera anledningar inte så bra. Först och främst är det en mycket tung arbetsbörda att ta itu med på en och samma gång – i själva verket nästan ett helt projekt i sig. Samtidigt riskerar du att överbelasta projektgruppen med feedback under projektets mest kritiska fas – precis innan lösningen tas i drift.

Du bör istället börja testa så tidigt som möjligt i projektprocessen. Inledningsvis handlar det om att definiera en teststrategi, sedan om att testa de enskilda enheterna – eller lösningselementen – när de är redo.

Låt oss säga att du bygger en lösning som hanterar hela flödet från det att en kund gör en beställning till det att den levereras och faktureras, och så vidare, tills betalning krävs. I det fallet kan du enkelt testa beställningselementet, faktureringsmodulen eller något annat underelement separat, oavsett om resten av elementen är på plats eller inte. Och det borde du.

Genom att ta itu med en sak i taget är det också lättare att hantera projektet och omfördela resurser effektivt längs vägen. Vi är även redan i färd med att bygga upp ett bibliotek med testfall, vilket kan användas som mall för framtida tester och som kommer att vara en del av de slutliga end-to-end-testerna av hela den nya lösningen.

Hur ska jag testa?

Tidigare genomfördes tester helt manuellt, vilket var tidskrävande. Då skedde de, som tidigare nämnt, dessutom ofta sent i processen. Testautomatisering gör det istället möjligt att testa löpande, något som i sin tur gör att felen kan åtgärdas snabbare. När du utför en process som t.ex. fakturering eller ett inköp kan de automatiska testerna ”spela in” alla sekvenser. Ett testskript skapas då i bakgrunden som senare kan användas för att justera fel.

Till exempel gör testautomatisering det mycket enklare att utföra regressionstestning, där du testar potentiella effekter av de ändringar som gjorts i ett stycke kod. Detta sparar otroligt mycket tid, underlättar testningen och ökar kvaliteten på mätningen, eftersom du minimerar risken för manuella fel.

Om vi tar exemplet ovan, skulle det fortfarande ta några dagar att förbereda och genomföra de första testerna av programvaran i fråga, men alla efterföljande tester skulle sedan kunna slutföras på 2–3 timmar. Med andra ord är detta en effektivitetsvinst med minst faktor 10.

På samma sätt underlättar testautomatisering stresstestning genom att simulera en situation där ett stort antal användare till exempel får tillgång till olika delar av en lösning eller samma delelement av lösningen på en gång. Detta bidrar till att säkerställa att företagets lösning fungerar på rätt sätt, både under normal användning och när belastningen är som högst, vid exempelvis ledigheter och årsredovisning.

När är testning relevant?

På Columbus rekommenderar vi alltid att du förbereder och följer en teststrategi som en del av en process som omfattar utveckling/konfiguration, implementering och drift av en lösning – eller vid implementering av uppdateringar. Anledningen till detta är delvis för att säkerställa kvaliteten och öka sannolikheten för att alla affärskritiska processer kommer att fungera som avsett. Men också för att det i grund och botten är bra i affärshänseende för kunden som, vilket tidigare nämnts, också kan hjälpa till att förbättra dokumentation, utbildning och efterlevnad.

Om vi var tvungna att ge ett kortfattat svar på frågan om när testning är relevant skulle det vara: Om och om igen! Och tack och lov har det blivit lättare än någonsin.

Vill du veta mer? Vi har sammanställt massor av bra tips om automatiserad testning i en e-bok.

Läs mer

 

Frågor?

Kontakta: Martin Johannson

Sales Specialist

Martin.Johannson@columbusglobal.com

+46 708930236

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Tillit är bra, men testning är bättre... Det här gamla ordspråket passar in på Microsofts initiativ ”Evergreen”, som nu släpper uppdateringar åtta gånger om året för Dynamics 365. Som helhet är Evergreen en positiv innovation som säkerställer att företag har ständig tillgång till ny, uppdaterad funktionalitet, minskar behovet av specialutvecklingar och förhindrar att ett företag hamnar långt efter i en årslång uppdateringscykel.
Under en tid har molnbaserade affärssystem ansetts vara framtiden. Covid-19 satte det på prov när samhället stängdes ner: Plötsligt blev det viktigare än någonsin att få en överblick och struktur i en värld där marknads- och lagkraven förändrades från en dag till en annan. Samtidigt gick det knappast att förvänta sig att de anställda skulle komma till jobbet och riskera att smitta varandra.
Vi skjuter ofta på uppdateringen av mjukvaruplattformar. Du vet vad du betalar för och dina anställda är mer vana vid den äldre versionen. Men när den inte stöds längre blir ditt företag sårbart.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down