<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Er I blandt de økologiske fødevarevirksomheder, der bruger mange medarbejdertimer på at rapportere lagerbeholdninger og produktion til fødevarestyrelsen, og har I helt ”ro i maven”, når Fødevarestyrelsen kommer og tjekker økologiregnskabet.

Fødevarestyrelsen stiller skrappe krav til virksomhedens overholdelse af økologiregnskaber. Og forståeligt nok, for vi forbrugere må jo have sikkerhed for, at en økologisk vare nu også overholder de økologiske standarder.
Der kan jo ske fejl ved rapporteringen, og der er eksempler på, at virksomheder har fået bøder, og – hvad værre er – har mistet troværdighed og tillid hos forbrugerne; en omgang i Fødevarestyrelsens bødemølle og deraf følgende imagetab er ikke noget en virksomhedsleder ønsker sig!

Løsningen hedder Columbus Økologirapport. Med denne har du altid ro i maven og en ajourført økologirapport - klar til at vise fødevarestyrelsen.

Økologirapporten henter selv de ønskede data

Det, der giver ”ro i maven”, er at have styr på sine processer. At være sikker på at kunne dokumentere balancen mellem det forventede forbrug (recepter/styklister) af råvarer og det reelle forbrug til en produktion, og de faktisk producerede mængder af økologiske varer i virksomheden. Det har man hele tiden med den nye løsning.

Og netop det kan I faktisk opnå på en meget enkel måde ved korrekt dataopsamling, og som samtidig automatiserer hele processen, så alle de værdifulde medarbejdertimer, der hidtil er gået med manuelle processer, kan konverteres til opgaver, som giver værdi for jeres virksomhed.

Løsningen hedder Columbus Økologirapport. Med denne har du altid ro i maven og en ajourført økologirapport - klar til at vise fødevarestyrelsen.

Ved Fødevarestyrelsens kontroller, kan rapporten laves for en specifik periode, på alle færdigvarer eller udvalgte færdigvarer, og på alle råvarer eller udvalgte råvarer.

Det gælder transaktionsdata for:

 • Primolager og råvaremodtagelser
 • Lagerposteringer (spild/kassation med kassationskoder)
 • Styklister/Recepter (BOM) til recept
 • Dimensioner til bestemmelse af varetyper og emballagetyper
 • Produktioner
 • LOT/Batch
 • Kundefaktura

Da Økologirapporten bygger på de data, I har i jeres ERP-system i forvejen, og der ikke kan ske indtastningsfejl, er rapporten 100 procent præcis i forhold til registrerede data.

Måske kan Økologirapporten afsløre noget, I ikke ved…

Det ikke alene Fødevarestyrelsen, der tilgodeses med Økologirapporten. Der kan også vises sig noget, som I måske ikke lige var opmærksomme på.

Økologirapporten byder også på andre features, som kan være af stor værdi for jer:

 • Henvisning til certifikat på indkøb
 • Henvisning til LOT/Batch på salgstransaktion
 • Kan anvendes til tilbagekaldelser
 • Understøtter sporbarhed fra ”jord til bord”

Automatiser hellere i dag end i morgen

Der er kun fordele ved at benytte de data, I har i forvejen og undgå det enorme, ofte manuelle arbejde og minimerer fejl ved manuel databehandling.

Vil du høre mere om, hvad Økologirapporten og automatisering af dokumentation til Fødevarestyrelsen kan gøre for din virksomhed, så kontakt os gerne for et online møde og en præsentation på kontakt.dk@columbusglobal.com.

Book mit møde

Emne

Kommenter indlæg

Recommended posts

Hvis vi virkelig ønsker at gøre noget ved vores massive madspild, er det forholdsvis enkelt. Teknologien ér allerede tilgængelig. Til gengæld venter en stor udfordring i at opdrage såvel fødevareproducenterne som detailhandelen og forbrugerne til at tænker mere bæredygtigt.
Der er ingen grund til at smide overskuds- eller restprodukter fra fødevareindustrien ud. I Billund ligger en virksomhed, der bearbejder og forædler dem til højt specialiserede foderprodukter.
CSR (Corporate Social Responsibility) har et blandet ry, og undertiden får man den tanke, at en given indsats mest er ord på et stykke papir og ikke rigtig gavner hverken klima, miljø, medarbejdere og omverden. Men når konkurrenterne nu har en CSR-strategi, så må vi jo også hellere...
Foto: Aarstiderne.com / Rishi, happyliving.dk Et af dansk erhvervslivs bæredygtige fyrtårne nøjes ikke med at prioritere salget af økologiske varer. Her er minimering af klimaaftryk og madspild helt afgørende værdier, som prioriteres på linje med gode økonomiske nøgletal – og hjertet i indsatsen er troværdige målepunkter og data, man lægger til grund for både strategi og daglige beslutninger på tværs af virksomheden.
Mange e-handelsvirksomheder har – desværre på en trist baggrund – oplevet fremgang uden sidestykke i 2020. Coronakrisen har accelereret en udvikling, der allerede var godt på vej, og gjort onlineshopping til mange forbrugeres førstevalg.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down