<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Danske fødevareproducenter er imponerende innovative, producerer varer af konsistent høj kvalitet og er hurtige til at gribe muligheder på både det danske og internationale marked. Men mange er til en vis grad også hæmmet af videnssiloer og af teknologier, der ikke spiller helt sammen. Det gør det svært at opnå dén konsistente indsigt i egne processer, som er nødvendig for at optimere i et marked præget af små marginer.

Jeg har selv – både i fødevarebranchen og nu, hvor jeg sidder på konsulentsiden af skrivebordet – oplevet, hvordan man internt i en fødevarevirksomhed let kommer til at gå rundt i sin egen lille ”vidensboble.”

Manglende fælles indsigt fra gulv til loft

Groft sagt er der mange steder en kultur, hvor både økonomi og produktion ganske vist er dygtige til at håndtere hver deres opgaver. Men hvor man også har forbløffende lille indsigt i hinandens prioriteter og processer, og hvor viden flyder trægt. Virksomheden har ganske vist et velfungerende ERP-system, men det anvendes primært i stabsfunktioner – og mange steder arbejder man også indgående med automatiseret procesovervågning, men uden ERP-integration af betydning. Man er helt klar over de muligheder, der ligger i ny teknologi, men har ikke løsningerne, der spiller specielt godt sammen.

Derfor mangler økonomichefen gerne detaljeret indsigt i, hvorfor driftsregnskabet for en given periode tager sig ud, som det gør. Skyldes det forsyningssituationen? Råvarernes beskaffenhed? Et usædvanligt højt (eller lavt) antal vikarer på gulvet? Et særligt drilsk nedbrud? Man ved det sjældent helt og må ty til mere eller mindre kvalificerede gætterier.

Omvendt mangler man i produktionen detailviden om virksomhedens økonomi og om, hvilke produkter der f.eks. er særligt lønsomme og bør prioriteres i perioder med begrænset kapacitet. Ved at stille data til rådighed for produktionsmedarbejderne, giver det dem mulighed for at tænke over hvad det har af betydning for kostprisen og dermed gøre dem mere innovative. Jeg har f.eks. oplevet i en virksomhed, at en medarbejder forslog at kun skrive batch nr. med blæk på hver anden æg, i stedet for hvert sted, for at reducere kosten.

Stærkere indsigt – også uden budget i koncernklassen

Den manglende transparens gør det svært at danne et helhedsbillede og at analysere virksomheden fra gulv til loft.

Den manglende transparens gør det svært at danne et helhedsbillede og at analysere virksomheden fra gulv til loft. Det indså flere af de helt store fødevarekoncerner allerede for år tilbage. De investerede i avancerede ERP-løsninger og indførte automatiseret rapportering og konsolidering af data om processer, HR, leverancer og så videre. Man sikrede – populært sagt – at data flød frit fra gærtanke, centrifuger og pakkeri, hele vejen op til CFO’ens desktop og tilbage igen. Det sikrer alle involverede bedre indsigt og mere retvisende KPI’er og pejlepunkter at arbejde efter.

Flere af koncernerne brugte ganske mange ressourcer på formålet, men opnåede til gengæld også en helt ekstraordinær indsigt før alle andre. Blandt andet fordi de kostbare løsninger reelt var uden for rækkevidde for mindre og mellemstore virksomheder. Sådan er det ikke længere.

De senere år er udviklingen af særligt cloudbaseret teknologi gået så stærkt, at man ikke længere behøver at have budgetter i koncernklassen for at være med. Hos Columbus arbejder vi særligt med Microsofts teknologistack, og her trækker alt den underliggende teknologi i ERP-produkterne under Dynamics 365 til cloudplatformen Microsoft Azure på samme hammel.

Download vores guide om Food ERP

Tag helhedsbrillerne på

De cloudbaserede muligheder giver derfor langt bedre adgang til at arbejde med løsninger, der giver ganske avanceret forretningsindsigt og som let spiller sammen.

De cloudbaserede muligheder giver derfor langt bedre adgang til at arbejde med løsninger

Det giver virksomhederne muligheder for at tage helhedsbrillerne på og sikre, at alle data kommer i spil.

Så når man eksempelvis kobler den enkelte sensor på produktionslinjen, feeder det automatisk data ind til den centrale virksomhedsløsning. Det gør det nemt at koble eksempelvis Machine Learning og andre teknologier på, som både giver en dyb og detaljeret indsigt i alle betydelige processer, men som også genererer ny indsigt og – populært sagt – skriver driftsregnskabet i realtid.

Tænd alarmen og reagér før det bliver kritisk

Når man kobler produktion, salg og regnskab sammen, bliver det også muligt at forecaste på faktorer såsom råvarebehov og produktionskapacitet til behov for bemanding. Man kan også opsætte KPI’er og alarmer, som proaktivt advarer om, at der er behov for handling på centrale felter, hvilket er af uvurdérlig værdi for en produktionschef.

Man minimerer behovet for at arbejde reaktivt på at udbedre eksempelvis råvare-, mandskabs- eller kapacitetsmangel, men får lettere ved at forudsige situationen og agere, inden den bliver kritisk. Samtidig får regnskabschefen aktuel indsigt over alle produktionsorienterede faktorer af betydning for virksomhedens økonomi.

Alt i alt giver det fælles indsigt, som skaber transparens fra gulv til loft, gør det lettere at spotte flaskehalsene – og som i sidste ende er med til at nedbryde de ellers vandtætte skotter mellem økonomi og produktion. Til alles bedste.

Download vores guide om Food ERP

Emne

Kommenter indlæg

Recommended posts

Reel digital tranformation opstår først, når virksomheden har fundet den rigtige kombination af platform, forretningsproces og forretningsmodel. Det er ikke nok bare at sætte strøm til en forretningsproces.
2021 har for alvor sat skub i den digitale transformationsproces. Virksomhederne investerer som aldrig før i nye teknologier, men teknologi i sig selv er ikke nok. Der skal også være plads og mod til at udfordre sig selv samt gå nye veje. Det vurderer tre produktspecialister fra Columbus.
Man kommer ikke sovende til succes i detailverdenen, det fik vi levende bevis for, da vi fra Columbus var på besøg hos RetailTech Lab i sidste uge, hvor Kim Hein, Lab Direktør hos RetailTech Lab gav os en spændende præsentation, fulgt af en masse spørgsmål og diskussion.
ERP er virksomhedens centralnervesystem og – blandt meget andet! – afgørende for processers effektivitet og for, hvor store muligheder man har for at udvikle sin forretning. Men det er også komplekse løsninger, som mange virksomheder har været betænkelige ved at pille ved for tit. Primært fordi det var så tidskrævende og kostbart at justere på ERP-løsningen, at man ofte lod både seks, syv og otte år gå mellem større opdateringer.
Men føler du, at du har svært ved at tage næste skridt i Industri 4.0-bølgen, så synes jeg du skal læse videre her.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down