<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Danske fødevareproducenter er imponerende innovative, producerer varer af konsistent høj kvalitet og er hurtige til at gribe muligheder på både det danske og internationale marked. Men mange er til en vis grad også hæmmet af videnssiloer og af teknologier, der ikke spiller helt sammen. Det gør det svært at opnå dén konsistente indsigt i egne processer, som er nødvendig for at optimere i et marked præget af små marginer.

Jeg har selv – både i fødevarebranchen og nu, hvor jeg sidder på konsulentsiden af skrivebordet – oplevet, hvordan man internt i en fødevarevirksomhed let kommer til at gå rundt i sin egen lille ”vidensboble.”

Manglende fælles indsigt fra gulv til loft

Groft sagt er der mange steder en kultur, hvor både økonomi og produktion ganske vist er dygtige til at håndtere hver deres opgaver. Men hvor man også har forbløffende lille indsigt i hinandens prioriteter og processer, og hvor viden flyder trægt. Virksomheden har ganske vist et velfungerende ERP-system, men det anvendes primært i stabsfunktioner – og mange steder arbejder man også indgående med automatiseret procesovervågning, men uden ERP-integration af betydning. Man er helt klar over de muligheder, der ligger i ny teknologi, men har ikke løsningerne, der spiller specielt godt sammen.

Derfor mangler økonomichefen gerne detaljeret indsigt i, hvorfor driftsregnskabet for en given periode tager sig ud, som det gør. Skyldes det forsyningssituationen? Råvarernes beskaffenhed? Et usædvanligt højt (eller lavt) antal vikarer på gulvet? Et særligt drilsk nedbrud? Man ved det sjældent helt og må ty til mere eller mindre kvalificerede gætterier.

Omvendt mangler man i produktionen detailviden om virksomhedens økonomi og om, hvilke produkter der f.eks. er særligt lønsomme og bør prioriteres i perioder med begrænset kapacitet. Ved at stille data til rådighed for produktionsmedarbejderne, giver det dem mulighed for at tænke over hvad det har af betydning for kostprisen og dermed gøre dem mere innovative. Jeg har f.eks. oplevet i en virksomhed, at en medarbejder forslog at kun skrive batch nr. med blæk på hver anden æg, i stedet for hvert sted, for at reducere kosten.

Stærkere indsigt – også uden budget i koncernklassen

Den manglende transparens gør det svært at danne et helhedsbillede og at analysere virksomheden fra gulv til loft.

Den manglende transparens gør det svært at danne et helhedsbillede og at analysere virksomheden fra gulv til loft. Det indså flere af de helt store fødevarekoncerner allerede for år tilbage. De investerede i avancerede ERP-løsninger og indførte automatiseret rapportering og konsolidering af data om processer, HR, leverancer og så videre. Man sikrede – populært sagt – at data flød frit fra gærtanke, centrifuger og pakkeri, hele vejen op til CFO’ens desktop og tilbage igen. Det sikrer alle involverede bedre indsigt og mere retvisende KPI’er og pejlepunkter at arbejde efter.

Flere af koncernerne brugte ganske mange ressourcer på formålet, men opnåede til gengæld også en helt ekstraordinær indsigt før alle andre. Blandt andet fordi de kostbare løsninger reelt var uden for rækkevidde for mindre og mellemstore virksomheder. Sådan er det ikke længere.

De senere år er udviklingen af særligt cloudbaseret teknologi gået så stærkt, at man ikke længere behøver at have budgetter i koncernklassen for at være med. Hos Columbus arbejder vi særligt med Microsofts teknologistack, og her trækker alt den underliggende teknologi i ERP-produkterne under Dynamics 365 til cloudplatformen Microsoft Azure på samme hammel.

Download vores guide om Food ERP

Tag helhedsbrillerne på

De cloudbaserede muligheder giver derfor langt bedre adgang til at arbejde med løsninger, der giver ganske avanceret forretningsindsigt og som let spiller sammen.

De cloudbaserede muligheder giver derfor langt bedre adgang til at arbejde med løsninger

Det giver virksomhederne muligheder for at tage helhedsbrillerne på og sikre, at alle data kommer i spil.

Så når man eksempelvis kobler den enkelte sensor på produktionslinjen, feeder det automatisk data ind til den centrale virksomhedsløsning. Det gør det nemt at koble eksempelvis Machine Learning og andre teknologier på, som både giver en dyb og detaljeret indsigt i alle betydelige processer, men som også genererer ny indsigt og – populært sagt – skriver driftsregnskabet i realtid.

Tænd alarmen og reagér før det bliver kritisk

Når man kobler produktion, salg og regnskab sammen, bliver det også muligt at forecaste på faktorer såsom råvarebehov og produktionskapacitet til behov for bemanding. Man kan også opsætte KPI’er og alarmer, som proaktivt advarer om, at der er behov for handling på centrale felter, hvilket er af uvurdérlig værdi for en produktionschef.

Man minimerer behovet for at arbejde reaktivt på at udbedre eksempelvis råvare-, mandskabs- eller kapacitetsmangel, men får lettere ved at forudsige situationen og agere, inden den bliver kritisk. Samtidig får regnskabschefen aktuel indsigt over alle produktionsorienterede faktorer af betydning for virksomhedens økonomi.

Alt i alt giver det fælles indsigt, som skaber transparens fra gulv til loft, gør det lettere at spotte flaskehalsene – og som i sidste ende er med til at nedbryde de ellers vandtætte skotter mellem økonomi og produktion. Til alles bedste.

Download vores guide om Food ERP

Kommenter indlæg

Recommended posts

I 2019 satte Black Friday-salget ny rekord – i øvrigt ligesom året forinden. I år ser det ud til at konceptet skifter form. I hvert fald har flere store butikskæder meldt ud, at de for at undgå store menneskemængder og risiko for smittespredning, ikke vil holde Black Friday og Cyber Monday i deres fysiske butikker. Ikke desto mindre ser det ud til at de store tilbudsdage er kommet for at blive, og at de mange gode tilbud i år i endnu højere grad rykker online. 
Alle taler om den nye bølge af digitale muligheder i forlængelse af Industri 4.0, og hvordan det kan være et redskab til at udvikle nye serviceydelser og styrke konkurrenceevnen igennem hele værdikæden. Se bl.a. mine kollegaers tidligere blogs omkring Microsoft HoloLens i industrien og erfaringerne i en dansk produktionsvirksomhed fra et Digital Reality-projekt.
Augmented Reality, Mixed Reality, Digital Reality… Kært barn har mange navne, men det handler i bund og grund om et digitalt lag oven på den fysiske virkelighed – og potentialet er langt større end blot at jage Pokémons på gader og stræder.
Robotterne kommer. Men det skal vi sådan set være glade for. De vil lette os for de allermest trælse opgaver og bidrage til sundere arbejdsforhold snarere end at gøre os overflødige. Robotterne kan også gøre os mere effektive og skabe grobund for helt nye job. Det tyder meget i hvert fald på, hvis man skal tage nogle af de spændende indtryk til sig fra den netop overståede messe Automatik 2020, der blev afholdt i Brøndby Hallen.
Det er oplagt at automatisere ensformige og gentagne arbejdsopgaver. Dels giver det værdi for medarbejderne, som kan koncentrere sig om andre opgaver – dels giver det virksomheden mulighed for at effektivisere sine processer og øge konkurrenceevnen.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down