<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Indrømmet: Det er en lidt provokerende overskrift. Men det er også et reelt spørgsmål, som mange virksomheder har svært ved at svare på.

Unødvendige omkostninger er i sagens natur et element, de fleste organisationer arbejder målrettet på at eliminere, og på nogle områder er det en enkel øvelse. Det er for eksempel til at overskue, om antallet af mødelokaler og kontorkvadratmeter svarer til behovet – eller om flåden af firmabiler stemmer overens med chefgruppens størrelse.

På andre felter er det knap så enkelt. Det gælder i særdeleshed spørgsmålet om korrekt licensering af Dynamics 365 Finance & Operations. Her er det svært at gennemskue, om man betaler for meget – eller måske endda betaler for noget, man slet ikke bruger længere. Derfor kan de fleste virksomheder reelt kun håbe, at den licenssammensætning, man har og som man betaler for hos Microsoft, også passer nogenlunde med virksomhedens behov.

Det er ofte en både fejlagtig og kostbar antagelse.

Risiko for ekstraomkostninger i millionklassen 
Jeg er eksempelvis i tæt kontakt med en dansk virksomhed, der ved nærmere eftersyn viste sig at have hele femten af de mest kostbare Dynamics 365-licenser i overskud. Det svarer til en unødig årlig ekstraomkostning på over 140.000 kroner.

Dertil kom, at vi fandt et større antal brugere i virksomheden, hvor rollerne i Dynamics 365 ikke var optimeret. I de tilfælde betaler virksomheden altså for, at hver enkelt af de pågældende brugere har adgang til flere – og i nogle tilfælde endda langt flere! – rettigheder og funktionaliteter, end medarbejderen behøver for at løse sine opgaver.

Større virksomheder har gerne i omegnen af 50-100 Dynamics 365-brugere og koncerner ofte mange flere. Samtidig svinger det årlige prisspænd mellem henholdsvis den mest grundlæggende og den mest omfattende enkeltbrugerlicens i runde tal mellem 2.400 og 9.600 kroner. I værste fald kan manglende styr på licenserne altså let koste virksomheden flere millioner kroner årligt. Dertil kommer, at Microsofts licensbetingelser skifter fra tid til anden. Samt at kunderne selv skal holde øje med, om der kunne være fordele ved at slå licensaftaler fra flere enheder sammen eller om der er rabataftaler, man ikke udnytter.

Det er baggrunden for, at vi har udviklet en service – License Optimization Reporting – som løbende analyserer og rapporterer på virksomhedens Dynamics 365-licenser.

Læs mere om Application Management her

Luk hullerne i licenskassen og skær rollerne til 
Med License Optimization Reporting ser vi blandt andet på, om din virksomhed har brugerlicenser, der ikke anvendes længere. Såsom hvis en medarbejder er fratrådt, men brugerlicensen stadig er aktiv. Eller hvis man har haft eksterne konsulenter til at hjælpe med at konfigurere eller optimere forretningsløsningen; det trigger gerne en ekstra licens, der måske – eller måske ikke – siden er nedlagt.

Vi kan også foretage en opgørelse over hver enkelt brugers roller. Her foretager vi løbende et review, der omfatter alle Dynamics 365-brugerroller i virksomheden, herunder hvilke der trigger bestemte licenstyper. Her går øvelsen blandt andet ud på at modellere brugerrollerne, så medarbejderne bevarer den nødvendige funktionalitet, men uden at udløse et mere kostbart licenstrin.

Ligeledes holder vi øje med virksomhedens samlede licensstruktur på tværs af juridiske og organisatoriske enheder, så du får et retvisende grundlag for at optimere aftaleformer og rabatordninger.

Bevar kontrollen med personlig rådgivning og konkrete råd  
Men License Optimization Reporting er mere end ”blot” monitorering og analyse af licens- og rollekonfiguration over tid. Servicen rummer også proaktiv, løbende rådgivning om optimering, gerne hver tredje måned. Her sørger en licenskonsulent for at gennemgå alle relevante konklusioner fra seneste rapporter om jeres virksomhed. Samtidig får du konkrete råd om, hvordan I kan optimere Dynamics 365-licenserne – og om der siden sidst er sket ændringer i Microsofts licenspolitik af betydning for jer.

Det betyder, at du hele tiden er sikker på kun at betale for de licenser, virksomheden faktisk har behov for. Samt at du er i kontrol på et ellers uigennemsigtigt felt af virksomhedens omkostningsstruktur og kan dokumentere det sort på hvidt overfor den øvrige ledelse. Hvilket har stor værdi i sig selv.

Hvis du vil vide mere om License Optimization Reporting, så kan du kontakte mig her

Emne

Kommenter indlæg

Recommended posts

Adoption of cloud solutions is spreading far and wide. Many businesses have turned to cloud ERP systems to reduce human capital costs, others to increase efficiency and flexibility – all valuable benefits amid ongoing disruption. However, continuous cloud updates are not a ‘fix-all’ solution to ensure ongoing operations. Thorough release management of updates and implementation of sound testing strategy must be used to ensure consistent operational functionality and security.
At Columbus, we believe that with the right partner, IT outsourcing can shift your business from going with the flow to driving it. It can actually put you in the right position to be proactive, especially in the face of change. We all need this right now.
What is NIS2? The NIS 2 directive is a set of proposed EU legislation that builds upon existing rules around Cybersecurity. The growing trend towards digitalization and the associated surge in cyber-attacks have heightened Cyber risk and the European Commission have responded with this proposed replacement of the standing NIS Directive. It aims to address current weaknesses in organizations’ Cyber security obligations in a world where the pandemic and geo-political instability have highlighted threats to energy and food supply chains. With streamlined reporting obligations, increased supervisory measures and stricter enforcement requirements, the legislation aims to boost the level of cybersecurity in Europe long term.
2021 har for alvor sat skub i den digitale transformationsproces. Virksomhederne investerer som aldrig før i nye teknologier, men teknologi i sig selv er ikke nok. Der skal også være plads og mod til at udfordre sig selv samt gå nye veje. Det vurderer tre produktspecialister fra Columbus.
Dynamics 365 udvikler sig hastigt, og mange virksomheder er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig. Dedikeret team hos Columbus hjælper dem på vej.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down