<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Tekniken du jobbar med utvecklas mycket snabbt och det kräver både kompetens och kunskap för att kunna följa de ständiga förändringarna. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken för att få en konkurrensfördel. Den nya tekniken pushar hela tiden gränsen av vad vi tror är möjligt och vad vi tror är en fantasi. Ett exempel kan vara när ERP-leverantörerna började med automatiska uppdateringar i cloud-lösningar.

Hur skall du mäkta med den nya tekniken som du får till ditt förfogande? Vi tagit fram fyra steg för att du skall kunna hålla dig uppdaterad om den senaste tekniska utvecklingen. 

Steg 1: Ta reda på vad ditt företag behöver

Definiera en tydlig IT-strategi som utvärderar dina tekniska behov och samtidigt framtidssäkrar ditt företag. Detta hjälper dig att identifiera vilken typ av teknik ditt företag behöver för att fungera effektivt. Jag rekommenderar att du är proaktiv och håller dig uppdaterad med den senaste teknikutvecklingen. Se till att du har ett starkt IT-team som kan analysera dessa nya teknologier! Se även till att detta steg utvärderas regelbundet - ny teknik och nya affärsmöjligheter finns alltid tillgängliga på en modern marknad. 

Steg 2: Utvärdera din nuvarande situation

När du har fastställt din IT-strategi är det viktigt att utvärdera din nuvarande situation för att se till att den fungerar. Kom ihåg att planering är avgörande för framgång. Du kan analysera din befintliga data för att ta reda på några saker som: Kan mina befintliga resurser hjälpa till att utveckla mitt företag? Hur kan jag optimera mina projekt till att vara effektivare och spara kostnader? Hur kan jag använda de tillgängliga resurserna för att flytta mitt företag i rätt riktning? Ska jag uppgradera min teknik? 

Steg 3: Identifiera din kärnverksamhet och identifiera ansvar

Ett idealt scenario skulle vara om organisationer utvärderar och specificerar vad deras kärnverksamhet är och prioriterar att hålla sig uppdaterad och informerad om utvecklingen av teknik och deras kapacitet. Detta kräver mycket tydligt etablering och kartläggning av ansvar. Det borde till exempel vara tydlig vem som är ansvarig för change & release management, incident management, problem management, etc. Detta hjälper ditt företag att få ut mesta möjliga av dina tekniska investeringar. I en cloud-miljö är framgång avgörande! 

Steg 4: Effektiv användning av resurser

Du måste prioritera så ditt företag använder resurserna optimalt. Därför är det avgörande att man kan vara flexibel och anamma förändring. Att använda teknik och automatisering för att förbättra resurseffektiviteten kommer att skapa mervärde. I exemplet med ERP-leverantörer som skickar automatiska uppdateringar säkerställer det att dina applikationer är uppdaterade. 

Vi ser att automatiska uppdateringar också underlättar för dina interna IT-resurser. Men för att verkligen dra fördel av automatiska uppdateringar kan du behöva outsourca förvaltning och support (AMS) till ett team av professionella konsulter. 

Behöver du hjälp att hitta en partner för förvaltning och support? Läs gärna våra 5 tips för att välja rätt partner för förvaltning och support.

Ladda ner tipsblad

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

I början av eller mitt inne i ett stort implementationsprojekt är det lätt att glömma att projektet en dag skall avslutas och den nya lösningen är det som skall användas. Projektet och projektdeltagarna är fullt upptagna med att sätta alla processer och funktioner i lösningen och slutmålet kan kanske ännu ej urskiljas.
Är er organisation beroende av enstaka nyckelpersoner? Vad händer om ni befinner er mitt i en kris och kompetensen inte räcker för att lösa problemet? Är ni villiga att ta den risken? Lösningen finns inom räckhåll: Var förberedd så att din kärnverksamhet inte är beroende av enskilda nyckelpersoner. 
Har du förberett din verksamhet för att kunna hantera förlusten om en av dina viktigaste teammedlemmar plötsligt slutar? Vad händer i din verksamhet om en kollega lämnar företaget? Har du råd med det? Många verksamheter behöver utveckla sina beredskapsplaner, om en eller flera av de viktigaste teammedlemmar lämnar verksamheten.
För att uppnå en bra affärsverksamhet behöver du en lösning som kan garantera support, underhåll och utveckling av ditt applikationslandskap i linje med dina förändrade behov. Varje företag har IT-system som stöder sina affärsprocesser. Att implementera dessa applikationer är en stor investering, men även att uppgradera och kontinuerligt utveckla applikationerna är väsentligt för att IT-miljön skall effektiviseras och vara tillgänglig hela tiden. Men hur säkerställer du hög prestanda och tillgänglighet för dina affärskritiska system?
Application Management Services (AMS), eller applikationsförvaltning som man även kan kalla det, är tjänster som Columbus erbjuder företag kring förvaltning och vidareutveckling av affärskritiska applikationer. För att du ska få maximalt ROI av dina IT-investeringar är det viktigt att dina lösningar hela tiden är tillgängliga och stöder vidareutveckling för ditt verksamhetsbehov. Tjänsterna kan variera från att täcka in enskilda applikationer till att innefatta hela verksamhetens affärsportfölj. Tjänsterna omfattar bland annat support till användarna, förebyggande underhåll av applikationerna och säkerställa att regelbunden programuppgraderingar sker. 
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down