<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Application Management är förmodligen inte det första du tänker på när du planerar inför en digital transformation. Men faktum är att det är nödvändigt för att minimera risker och för att kunna hantera alla uppdateringar – för de kommer att komma. Här berättar jag mer om vad det innebär och varför jag tror att din verksamhet skulle tjäna på Application Management.

Att som företag välja att gå till cloud med sina applikationer och funktioner är idag, på många sätt, helt affärskritiskt. Det är de flesta överens om och av den anledningen väljer allt fler företag att satsa på nya, cloudbaserade lösningar. Men vad händer efteråt?

Efter att företaget har valt att ha sina applikationer i cloud är det lika viktigt att ni har en plan för att hantera ständiga uppdateringar och nya funktioner. Risken är annars stor att fel uppstår eller att den cloudbaserade lösningen skaver och skapar fler problem än vad den hjälper. Det är här som Application Management kommer in. 

Application Management är, kortfattat, en stöd- och vårdfunktion för cloud.

Du behöver vårda dina cloudapplikationer 

Application Management är, kortfattat, en stöd- och vårdfunktion för cloud. Du skulle kunna se det så här: När du investerar i en fabrik väljer du först vilka maskiner som behövs för att kunna producera dina produkter. Därefter köper du in material, installerar och startar produktionen. 

Man sköter maskin i fabrik

Självklart tar du också in någon ansvarig som kan ta hand om fabriken och som kan se till att allt fungerar som planerat. Den ansvarar för att det inte uppstår något oplanerat stopp eller fel, att någon viktig del går sönder eller att maskinerna blir föråldrade. Det är det som Application Management innebär, det vill säga att det finns en ansvarig som tar hand om dina cloudapplikationer, men också för att beställa in nya maskiner och utveckla ”fabriken”. 

Ständiga uppdateringar kräver mer av användaren

Dynamics 365 uppdateras flera gånger per år, något vi har skrivit om tidigare. Det gör att det ställs höga krav på användarna att genomföra tester och undersöka vilka effekter uppdateringarna kan medföra. Men långt ifrån alla företag har den kompetensen och tiden som krävs för att göra det. 

Med en Application Managament Service, eller AMS, får din IT-avdelning stöd och förståelse för leverantörernas utvecklingsstrategier samt avlastning vid nödvändiga uppdateringar och underhåll av cloudapplikationerna. 

Hur mycket stöd som behövs beror naturligtvis på vilka kompetenser ni redan har i företaget. Vi på Columbus samarbetar alltid nära med IT-avdelningen, både för att bygga deras kompetens och för att säkerställa att vi uppfyller de önskemål och behov som finns hos er. Varje företag är unikt och har en unik organisation men också en unik kompetens om ert affärssystem.

Fokusera på det som är viktigt

Det finns stora vinster med AMS: Bland annat att du och din organisation kan fokusera på er kärnverksamhet, istället för att lösa problem eller förbereda inför en uppdatering. Det ökar effektiviteten och säkerställer att de system som ni har valt att arbeta med fungerar mot de uppsatta målen och finns tillgängliga för verksamheten. 

Vi möblerar vid behov om bland era funktioner för att skapa den bästa möjliga lösningen för just er. Vårt AMS-erbjudande bygger på en servicedesk med ett antal tjänster kopplade. Det kan handla om allt från service-tickets till att ett specifikt program inte fungerar eller att användarna inte använder systemet som det var tänkt. 


Det är, som tidigare nämnts, oerhört viktigt att ha kontroll över sina cloudapplikationer. För du skulle trots allt inte lämna din fabrik obemannad, så varför skulle du göra det med dina driftsatta cloudapplikationer och tjänster? 

Ämnen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Att regelbundet uppdatera Dynamics 365 kommer med en hel del fördelar, men kan också skapa oväntade problem för ditt företag om du inte är vaksam. Vårt tips: se till att vara förberedd!
Många företag skulle kunna spara stora belopp på att se över sina Dynamics 365 licenser. Men för att nå fram dit behöver du veta vad målet är.
I början av eller mitt inne i ett stort implementationsprojekt är det lätt att glömma att projektet en dag skall avslutas och den nya lösningen är det som skall användas. Projektet och projektdeltagarna är fullt upptagna med att sätta alla processer och funktioner i lösningen och slutmålet kan kanske ännu ej urskiljas.
Är er organisation beroende av enstaka nyckelpersoner? Vad händer om ni befinner er mitt i en kris och kompetensen inte räcker för att lösa problemet? Är ni villiga att ta den risken? Lösningen finns inom räckhåll: Var förberedd så att din kärnverksamhet inte är beroende av enskilda nyckelpersoner.
Har du förberett din verksamhet för att kunna hantera förlusten om en av dina viktigaste teammedlemmar plötsligt slutar? Vad händer i din verksamhet om en kollega lämnar företaget? Har du råd med det? Många verksamheter behöver utveckla sina beredskapsplaner, om en eller flera av de viktigaste teammedlemmar lämnar verksamheten.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down