<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

SV / Blog

Lägg grunden för en framgångsrik vardag med en effektiv övergång från projekt till förvaltning

I början av eller mitt inne i ett stort implementationsprojekt är det lätt att glömma att projektet en dag skall avslutas och den nya lösningen är det som skall användas. Projektet och projektdeltagarna är fullt upptagna med att sätta alla processer och funktioner i lösningen och slutmålet kan kanske ännu ej urskiljas.

Tre tips för att minska beroendet av nyckelpersoner i din IT-organisation

Är er organisation beroende av enstaka nyckelpersoner? Vad händer om ni befinner er mitt i en kris och kompetensen inte räcker för att lösa problemet? Läs bloggen om hur du kan minska beroendet av nyckelpersoner.

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down