<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Jag får ofta frågan om vad digital transformation egentligen betyder. Enkelt förklarat, så är det en typ av affärsutveckling där tekniken spelar en viktig roll. Men det finns såklart en mer djupgående förklaring.  

Här går jag igenom vad digital transformation innebär, varför en del organisationer behöver genomgå en transformation, och hur förändring leder till framgång med hjälp av ett holistiskt och modernt tillvägagångssätt.  

Vad är digital transformation – och vad är det inte? 

Som tidigare nämnt är en digital transformation en form av affärsutveckling som möjliggörs när ny teknik implementeras. Men det handlar inte enbart om teknik. För att verkligen realisera värde behöver organisationer fokusera på hela bilden av affären och organisationen, och inte endast på de tekniska bitarna.  

Det är nämligen nödvändigt att genomföra affärsutvecklingen på ett genomtänkt sätt för att den digitala tekniken ska kunna komma till sin rätt och leverera värde. I praktiken innebär det att organisationen troligen behöver ett nytt tankesätt än det som tidigare behövts och kanske även nya arbetssätt.

Därför handlar förändringsledning om att skapa nytt värde och lämna gamla metoder och arbetssätt bakom sig. Ni behöver tänka igenom hur affären ska fungera  och använda teknik, människor, processer och värderingar för att på riktigt transformera hela organisationen. 

Smiling young man using digital tablet in the office

Vilka är utmaningarna inom digital transformation?  

En av de största svårigheterna är att det inte är helt klart vad en digital transformation innebär. Det har blivit något av ett modeord, vilket har lett till att det används på fel sätt. Det har gjort att det kan misstas vara andra saker än vad det är, och på grund av det kan ledare inom en organisation ha en felaktig bild av att de är överens om vad målet och syftet med transformationen är. 

På grund av det misslyckas tyvärr många initiativ inom digital transformation. Några exempel på det är när organisationer tror att de har transformerat affären genom att: 

  •  Skapa en e-handel och modernisera hemsidan för att kunna sälja mer.  
  • Bygga en ny mobilapp
  •  Sköta marknadsföringen genom sociala medier eller genom specialiserad teknik, såsom artificiell intelligens (AI), Internet of Things (IoT), automation och robotisering.  

Men då har de endast arbetat med det digitala utan att röra vid den faktiska transformationen.  

Meeting

Begreppet ”transformation” kan misstas vara en synonym till förändring och som ett sätt att förbättra det gamla och skapa lite mer av det befintliga värdet, men det kommer fortfarande vara känsligt för omvärldsförändringar. Transformation handlar om att skapa helt nytt värde för att på det sättet skapa en framtid som annars inte hade varit möjlig. Det kan handla om att göra om hela affärsstrategin eller att förändra en industri från grunden.  

Jag brukar citera George Westerman (MIT) för att förklara det: ”När digital transformation görs på rätt sätt är det som när en larv blir till en fjäril. Om du gör fel kommer du i stället en väldigt snabb larv.” Det tycker jag är en bra sammanfattning av vad som kan ske med en ogenomtänkt digital transformation.  

Därför är det viktigt att ni är överens om en definition och gemensam målsättning av den digitala transformationen innan ni påbörjar den. Känns det förvirrande? Oroa dig inte, vi kommer att prata mer om det senare.  

Vid det här laget tycker du kanske att det låter som att en digital transformation är för krånglig för att vara värd att genomföra. Varför lägga tid och resurser på något som har en sådan stor risk att gå fel? 

Så kan affärsutveckling och digital transformation ge nya värden 

Att fokusera på transformation är nödvändigt i en värld där spelreglerna ständigt ändras på grund av ny teknik. John Chambers, tidigare Styrelseordförande och CEO av Cisco Systems, förklarar det så här: “Minst 40 procent av alla företag kommer att försvinna inom 10 år om de inte lyckas utveckla sin affär för att kunna använda ny teknik”. Han har helt rätt.  

För att överleva behöver företag ständigt återuppfinna sig själva genom att implementera ny teknik. De här transformationerna behöver även balansera ekonomiska, sociala och tekniska aspekter. 

I en alltmer föränderlig digital verklighet är det inte bara teknologin som styr hastigheten. Det finns även andra faktorer som kan påverka, inte minst en global pandemi eller den globala uppvärmningen.  

Med dessa faktorer kommer nya megatrender, till exempel inom kundbeteendet, sättet vi reser på och vad vi konsumerar. De senaste två årens utveckling har även gjort att många företag nu behöver tävla med företag utanför sin industri.  

timo-wielink-9jdZadPHx5Y-unsplash

Det här förklarar varför innovation, teknologi och affärsutveckling är nödvändiga för att företag ska överleva. Nu är det dessutom något som är en pågående process, i stället för ett projekt som företag genomför var femte eller tionde år.  

Jag tror att vi har kommit till en kritisk punkt där många nya teknologier har mognat samtidigt som andra faktorer skapar en tsunami av megatrender, något som gör att många företag står på en ostadig grund. Därför är det nödvändigt att bestämma vad ni behöver göra nu för att fortsätta vara relevanta för era kunder.  


Inspirerad? Läs mer om hur du kommer igång med din digitala transformation…  

Som tidigare nämnt är transformation en stor utmaning för många företag. Det är en komplex process som, om den inte genomförs korrekt, kommer leda till ett resultat ni inte hade räknat med. En orsak till det är att det är ett så otydligt begrepp, men det handlar även om att många organisationer inte klarar av att ta sig vidare på egen hand.  

De förmågor som behövs för att bygga ett framgångsrikt företag är inte samma som krävs för att framgångsrikt transformera det till något nytt. Vill du veta mer? Vi har skrivit en guide där vi går igenom de steg som krävs för att genomföra en framgångsrik digital transformation. Klicka på knappen för att ladda ned den!  

Ladda ned guiden

Ämnen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

70 procent av alla transformationer misslyckas med att motsvara förväntningarna, helt enkelt för att de inte var verkligt transformativa och levererade ett verkligt värde. Att uppgradera ett ERP-system, skapa nya digitala kundupplevelser eller uppgradera och flytta äldre applikationer till molnet är inte digital transformation. Snarare är det kortlivad affärsdifferentiering – och dina konkurrenter kommer därför snart att vara i kapp.
Affärssystemsprojekt är utmanande. Många organisationer med erfarenhet av att implementera affärsplattformar kan vittna om att det har varit utmanande projekt. Även undersökningar visar att många organisationer uppfattar sina genomförda ERP-projekt som misslyckade. Med misslyckade menar man antingen att de blev dyrare och/eller tog längre tid än planerat eller att man inte uppnådde de förväntade förbättringarna i verksamheten.
Ett ERP-program skapar ett ramverk för att styra och koordinera de olika delarna som en ERP-implementering vanligtvis omfattar. Programstyrning skapar bättre förutsättningar för att lyckas med införandet än vanlig projektstyrning.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down