<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Application Management Services (AMS), eller applikationsförvaltning som man även kan kalla det, är tjänster som Columbus erbjuder företag kring förvaltning och vidareutveckling av affärskritiska applikationer. För att du ska få maximalt ROI av dina IT-investeringar är det viktigt att dina lösningar hela tiden är tillgängliga och stöder vidareutveckling för ditt verksamhetsbehov. Tjänsterna kan variera från att täcka in enskilda applikationer till att innefatta hela verksamhetens affärsportfölj. Tjänsterna omfattar bland annat support till användarna, förebyggande underhåll av applikationerna och säkerställa att regelbunden programuppgraderingar sker. 

En viktig del inom AMS är att kontinuerligt arbeta med övervakning för att upptäcka fel eller störningar i dina applikationer som kan påverka slutanvändaren och verksamheten. Om du och din organisation arbetar med övervakning bygger ni upp förmågan att identifiera, mäta och utvärdera eventuella avvikelser i till exempel prestandan. Genom att effektivt åtgärda dessa störningar och fel innan de påverkar slutanvändaren/verksamheten skapas ett stort värde för din organisation. 

Nedan kan du läsa om tre fördelar om hur  kontinuerligt underhåll av dina applikationer hjälper verksamheten: 

1. Förebyggande underhåll

Genom att jobba med kontinuerligt förebyggande underhåll av dina applikationer säkerställer du att din miljö mår bra, vilket resulterar i att pålitligheten i dina applikationer ökar och organisationen blir mer effektiv.

2. Öka tillgängligheten i applikationerna

Med applikationsövervakning kontrolleras företagets applikationer dygnet runt. Om någon funktion eller delprocess stannar upptäcks detta genast och felet kan åtgärdas direkt. Detta minimerar tiden då applikationerna ligger nere och därmed förbättras effektiviteten i applikationerna.

3. Ökad kostnadskontroll

Genom att arbeta strukturerat med AMS tjänster får du bättre kontroll över kostnader för dina applikationer, och det ger dig en bättre kontroll över TCO (Total cost of ownership). Detta i sin tur ger möjligheten att effektivt kunna räkna ut ROI på dina applikationer.

Så, för att summera, bör applikationerna kontinuerligt underhållas, för att få ut mesta möjliga av investeringen. Det är därför viktigt att inte förlora fokus när en applikation har implementerats då det handlar om att kontinuerligt göra förbättringar i linje med förändrade behov. En AMS-partner med bred expertis och erfarenhet säkerställer att dina applikationer alltid får nödvändig utveckling för att maximera potentialen i din investering.

Vill du veta mer om grunderna för underhåll av IT-applikationer? Då kan du läsa vår guide om “Principer för programhantering”.

Läs guiden

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Application Management är förmodligen inte det första du tänker på när du planerar inför en digital transformation. Men faktum är att det är nödvändigt för att minimera risker och för att kunna hantera alla uppdateringar – för de kommer att komma. Här berättar jag mer om vad det innebär och varför jag tror att din verksamhet skulle tjäna på Application Management.
I början av eller mitt inne i ett stort implementationsprojekt är det lätt att glömma att projektet en dag skall avslutas och den nya lösningen är det som skall användas. Projektet och projektdeltagarna är fullt upptagna med att sätta alla processer och funktioner i lösningen och slutmålet kan kanske ännu ej urskiljas.
Är er organisation beroende av enstaka nyckelpersoner? Vad händer om ni befinner er mitt i en kris och kompetensen inte räcker för att lösa problemet? Är ni villiga att ta den risken? Lösningen finns inom räckhåll: Var förberedd så att din kärnverksamhet inte är beroende av enskilda nyckelpersoner. 
Har du förberett din verksamhet för att kunna hantera förlusten om en av dina viktigaste teammedlemmar plötsligt slutar? Vad händer i din verksamhet om en kollega lämnar företaget? Har du råd med det? Många verksamheter behöver utveckla sina beredskapsplaner, om en eller flera av de viktigaste teammedlemmar lämnar verksamheten.
Tekniken du jobbar med utvecklas mycket snabbt och det kräver både kompetens och kunskap för att kunna följa de ständiga förändringarna. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken för att få en konkurrensfördel. Den nya tekniken pushar hela tiden gränsen av vad vi tror är möjligt och vad vi tror är en fantasi. Ett exempel kan vara när ERP-leverantörerna började med automatiska uppdateringar i cloud-lösningar.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down