<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Application Management Services (AMS), eller applikationsförvaltning som man även kan kalla det, är tjänster som Columbus erbjuder företag kring förvaltning och vidareutveckling av affärskritiska applikationer. För att du ska få maximalt ROI av dina IT-investeringar är det viktigt att dina lösningar hela tiden är tillgängliga och stöder vidareutveckling för ditt verksamhetsbehov. Tjänsterna kan variera från att täcka in enskilda applikationer till att innefatta hela verksamhetens affärsportfölj. Tjänsterna omfattar bland annat support till användarna, förebyggande underhåll av applikationerna och säkerställa att regelbunden programuppgraderingar sker. 

En viktig del inom AMS är att kontinuerligt arbeta med övervakning för att upptäcka fel eller störningar i dina applikationer som kan påverka slutanvändaren och verksamheten. Om du och din organisation arbetar med övervakning bygger ni upp förmågan att identifiera, mäta och utvärdera eventuella avvikelser i till exempel prestandan. Genom att effektivt åtgärda dessa störningar och fel innan de påverkar slutanvändaren/verksamheten skapas ett stort värde för din organisation. 

Nedan kan du läsa om tre fördelar om hur  kontinuerligt underhåll av dina applikationer hjälper verksamheten: 

1. Förebyggande underhåll

Genom att jobba med kontinuerligt förebyggande underhåll av dina applikationer säkerställer du att din miljö mår bra, vilket resulterar i att pålitligheten i dina applikationer ökar och organisationen blir mer effektiv.

2. Öka tillgängligheten i applikationerna

Med applikationsövervakning kontrolleras företagets applikationer dygnet runt. Om någon funktion eller delprocess stannar upptäcks detta genast och felet kan åtgärdas direkt. Detta minimerar tiden då applikationerna ligger nere och därmed förbättras effektiviteten i applikationerna.

3. Ökad kostnadskontroll

Genom att arbeta strukturerat med AMS tjänster får du bättre kontroll över kostnader för dina applikationer, och det ger dig en bättre kontroll över TCO (Total cost of ownership). Detta i sin tur ger möjligheten att effektivt kunna räkna ut ROI på dina applikationer.

Så, för att summera, bör applikationerna kontinuerligt underhållas, för att få ut mesta möjliga av investeringen. Det är därför viktigt att inte förlora fokus när en applikation har implementerats då det handlar om att kontinuerligt göra förbättringar i linje med förändrade behov. En AMS-partner med bred expertis och erfarenhet säkerställer att dina applikationer alltid får nödvändig utveckling för att maximera potentialen i din investering.

Vill du veta mer om grunderna för underhåll av IT-applikationer? Då kan du läsa vår guide om “Principer för programhantering”.

Läs guiden

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Att regelbundet uppdatera Dynamics 365 kommer med en hel del fördelar, men kan också skapa oväntade problem för ditt företag om du inte är vaksam. Vårt tips: se till att vara förberedd!
Många företag skulle kunna spara stora belopp på att se över sina Dynamics 365 licenser. Men för att nå fram dit behöver du veta vad målet är. 
Application Management är förmodligen inte det första du tänker på när du planerar inför en digital transformation. Men faktum är att det är nödvändigt för att minimera risker och för att kunna hantera alla uppdateringar – för de kommer att komma. Här berättar jag mer om vad det innebär och varför jag tror att din verksamhet skulle tjäna på Application Management.
I början av eller mitt inne i ett stort implementationsprojekt är det lätt att glömma att projektet en dag skall avslutas och den nya lösningen är det som skall användas. Projektet och projektdeltagarna är fullt upptagna med att sätta alla processer och funktioner i lösningen och slutmålet kan kanske ännu ej urskiljas.
Är er organisation beroende av enstaka nyckelpersoner? Vad händer om ni befinner er mitt i en kris och kompetensen inte räcker för att lösa problemet? Är ni villiga att ta den risken? Lösningen finns inom räckhåll: Var förberedd så att din kärnverksamhet inte är beroende av enskilda nyckelpersoner. 
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down