<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

”Mixed Reality blir en game changer”

Efter två år av nedstängningar har tillverkningsindustrin stora utmaningar. Bland annat har stängda gränser inneburit att många servicetekniker inte har kunnat besöka sina kunder på samma sätt som tidigare. Det har lett till ett betydande uppsving av användningen av Mixed Reality, som möjliggör samma service på distans. Mycket tyder på att denna utveckling kommer att fortsätta.

Covid-19 har på många sätt förändrat vår vardag, och även om världen har gått på knäna ur ett hälsoperspektiv, har krisen också fört med sig något positivt. Nämligen att nya tekniker har fått stor spridning mycket snabbare än förväntat. Det gäller bland annat tekniken Mixed Reality, som har en enorm potential vad gäller bland annat fjärrsupport och distansutbildningar.

I mer än två år stängde stora delar av världen ner, vilket har inneburit enorma utmaningar för tillverkningsindustrin. Det menar Jens Lauritsen, Chief Product Officer i företaget Virsabi, som nyligen påbörjade tillämpningen av Mixed Reality i verksamheten. Covid 19 har helt förändrat spelets regler för hur tillverkningsföretag kan arbeta – både internt och externt.

 Avgörande för verksamheten

"Vi har ett antal kunder där Mixed Reality har varit avgörande för att kunna driva verksamheten vidare under coronakrisen. Det gäller både i förhållande till försäljning, design, installation, driftsättning och löpande support av produktionsutrustningen," säger Jens Lauritsen.

Han tillägger att det har skett ett betydande paradigmskifte i samband med att de började använda Mixed Reality. Men det handlar om mycket mer än bara teknik. Den handlar också om möjligheten att kunna visa en högre grad av miljöansvar och hållbarhet.

Orsaken är enkel – när det är möjligt att till exempel ge service hos en produktionsanläggning på distans finns inte längre behovet att använda resurser för att skicka en eller flera servicetekniker till den fysiska anläggningen. Det blir färre flygningar, vilket är bra för miljön, för ekonomin, och för balansen mellan arbete och privatliv för serviceteknikern.

Teknik ger bättre service

"Det är en av de positiva bieffekterna som är avgörande för många företag i en tid då hållbarhet kommer att spela en allt större roll. Men det är klart att den mycket stora nyttan vi finner i tjänsten är att underhåll av produktionsanläggningar kommer att bli både enklare, snabbare och mer rationell. Med andra ord, Mixed Reality blir en game changer för tillverkningsindustrin,” säger Jens Lauritsen.

Han påpekar att även om serviceteknikern inte är närvarande på produktionsanläggningen, utan kanske mer än tusen kilometer bort, är det inte likvärdigt med att det skulle gå ut över kvaliteten av tjänsten. Snarare tvärtom: Kvaliteten ökar när restiden skärs bort, driftstopp på företaget reduceras till ett minimum och produktionen kan återupptas snabbare med hjälp av Mixed Reality.

Läs mer om kundupplevelsen inom tillverkningsindustrin

Närmare kundens behov

Teknik som Mixed Reality gör det möjligt att vara mycket närmare kundernas behov och därmed ge en bättre service. Virsabi serverar ett brett utbud av produktionsbolag inom bland annan offshoreindustrin. Den gemensamma nämnaren i de lösningar som utvecklas finns i Microsofts HoloLens 2-teknik, som idag är en av marknadsledarna bland tjänster och underhåll.

"HoloLens är ett par digitala glasögon med en inbyggd kamera som fungerar som en slags dator med möjlighet till tvåvägskommunikation. Det innebär att företagets anställda kan ta på sig glasögonen och skicka inspelningar live till en servicetekniker på andra sidan jordklotet. Serviceteknikern kan då skicka manualer och instruktioner åt andra hållet som sedan visas på glasögonens skärm för användaren”, förklarar Jens Lauritsen.

I framkant

Det är dock inte bara när problemen står och knackar på som Mixed Reality är användbart. En modern produktionsanläggning innehåller i allt större utsträckning sensorer som är knutna samman i ett så kallat Internet of Things (IoT). Det gör det möjligt för ett tillverkningsföretag att vara proaktiv i service- och underhållsrutiner.

”Det säger sig självt att det är en fördel att ligga före eventuella problem, så även här tillhandahåller tekniken möjlighet till ännu närmare kontakt mellan företag och tjänsteleverantör. Bland annat genom att prognostisera eventuella problem och därigenom få en reservdel utbytt innan den går sönder. De kan annars kosta mycket pengarna när produktionsanläggningarna står stilla”, avslutar Jens Lauritsen.


FAKTARUTA: MIXED REALITY

Mixed Reality har varit uppåtgående i ett antal år. Föregångarna är Virtual Reality och Augmented Reality. Du känner kanske till Virtual Reality från spelindustrin, där användaren befinner sig i ett digitalt universum. Augmented Reality används bland annat inom byggbranschen, där till exempel en hantverkare kan använda en smartphone eller surfplatta för att lägga på ett extra lager ovanpå en bild eller teckning av en byggnad.

Mixed Reality, å andra sidan, är den första teknikenen som interaktivt blandar verklighet med ett digitalt universum i realtid tillsammans med en tvåvägskommunikation. Tack vare utbyggnaden av 5G-nätverket kommer denna teknik blir mer och mer tillgänglig, med ett stort utbud av molnbaserade tjänster där datatunga processer flyttas till molnet.


Vill du veta mer om hur du kan digitalisera delar av din affär? Kontakta oss idag för rådgivning.

Ämnen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Dagens B2B-organisationer håller just nu på att upptäcka att deras kunder är precis som alla andra: De vill ha samma smidiga köpresa som företag inom B2C erbjuder. Den här upptäckten kommer att förändra hur tillverkare ser på och implementerar sina strategier för att uppnå en felfri kundupplevelse. Här går vi igenom hur den framtiden kan komma att se ut…
Digital teknologi har transformerat kundernas vanor – det har gjort det möjligt för människor att få tillgång till det de vill ha, när de vill ha det. Konsumenter förväntar sig nu relevant innehåll vid varje tillfälle av deras kundresa. Det ska dessutom vara i det format och anpassat efter den teknologi de vill använda.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down