<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

För att uppnå en bra affärsverksamhet behöver du en lösning som kan garantera support, underhåll och utveckling av ditt applikationslandskap i linje med dina förändrade behov. Varje företag har IT-system som stöder sina affärsprocesser. Att implementera dessa applikationer är en stor investering, men även att uppgradera och kontinuerligt utveckla applikationerna är väsentligt för att IT-miljön skall effektiviseras och vara tillgänglig hela tiden. Men hur säkerställer du hög prestanda och tillgänglighet för dina affärskritiska system?

De kritiska framgångsfaktorerna för många företag är stabilitet och förutsägbarhet. Implementeringen av en ERP-lösning, ett CRM-system eller andra digitala plattformar är bara början på nästa steg i applikationens livscykel. Det är viktigt att se till att alla dina processer är på plats för att kunna uppnå både teknisk- och kostnadseffektivitet. Beroende på din verksamhets storlek, mognad och komplexitet kan driftmodeller definieras och dokumenteras för att möta dina behov och krav. Stabilitet i den effektiva driften av ERP-systemet och de kritiska affärsapplikationerna, samt förutsägbarheten när det gäller tillgängligheten av applikationen och den plattform som den körs på, kan leda till att företaget rör sig framåt.

För att uppnå stabilitet och förutsägbarhet i dina applikationer är processer en nyckel till framgång. Eftersom cirka 80% av problemen som uppstår sker omedelbart efter en go-live, i brist på förståelse eller tydlighet bland dina användargrupper, snarare än ett problem med systemet. Detta kunskapsgap kostar verksamheten tid, pengar, och viktigast av allt, att affärskritiska applikationer inte är tillgängliga. Med strukturerade och sammanhängande affärsprocesser framtidssäkrar du din affärsverksamhet.

Fördelarna med strukturerade och sammanhängande affärsprocesser

1. Förbättrad effektivitet

 Strukturerade och sammanhängande affärsprocesser gör att ett företag har ett gemensamt sätt att arbeta efter, vilket resulterar i operativ effektivitet. Dessa processer minimerar varierande prestanda genom att dokumentera, analysera och upprätthålla processer. Väl dokumenterade processer minskar också behovet av att vara beroende av experter.

2. Förbättrat samarbete och beslutsfattande

Stabila och förutsägbara affärsprocesser gör att dina anställda, system och applikationer kan arbeta i samklang. Processer utökar tydliga riktlinjer för verksamheter, vilket gör det möjligt för dina medarbetare att samarbeta och fatta snabba beslut enkelt. Förutom att hjälpa den befintliga verksamheten att bli mer optimerad, reducerar väl dokumenterade processer utbildningstiden för nya kollegor.

3. Bättre skalbarhet och tillväxt

 Dokumenterade och strukturerade tjänster stöder produktiviteten och ger en omedelbar förståelse för användaren, vilket möjliggör större utrymme för tillväxt och skalbarhet. Det gör det också möjligt att integrera snabba förändringar kontinuerligt, som förbättrar organisationens tillväxt och skalbarhet.

Sammanfattningsvis måste du se till att du effektivt kan implementera ändringar och nya releaser för att stödja dina användare efter en go-live. För att veta mer om hur effektiv Support och Förvaltning kan hjälpa dig läs vår guide ”Fyra fördelar med applikationsmonitorering”

Ladda ner guide

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

I början av eller mitt inne i ett stort implementationsprojekt är det lätt att glömma att projektet en dag skall avslutas och den nya lösningen är det som skall användas. Projektet och projektdeltagarna är fullt upptagna med att sätta alla processer och funktioner i lösningen och slutmålet kan kanske ännu ej urskiljas.
Är er organisation beroende av enstaka nyckelpersoner? Vad händer om ni befinner er mitt i en kris och kompetensen inte räcker för att lösa problemet? Är ni villiga att ta den risken? Lösningen finns inom räckhåll: Var förberedd så att din kärnverksamhet inte är beroende av enskilda nyckelpersoner. 
Har du förberett din verksamhet för att kunna hantera förlusten om en av dina viktigaste teammedlemmar plötsligt slutar? Vad händer i din verksamhet om en kollega lämnar företaget? Har du råd med det? Många verksamheter behöver utveckla sina beredskapsplaner, om en eller flera av de viktigaste teammedlemmar lämnar verksamheten.
Tekniken du jobbar med utvecklas mycket snabbt och det kräver både kompetens och kunskap för att kunna följa de ständiga förändringarna. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken för att få en konkurrensfördel. Den nya tekniken pushar hela tiden gränsen av vad vi tror är möjligt och vad vi tror är en fantasi. Ett exempel kan vara när ERP-leverantörerna började med automatiska uppdateringar i cloud-lösningar.
Application Management Services (AMS), eller applikationsförvaltning som man även kan kalla det, är tjänster som Columbus erbjuder företag kring förvaltning och vidareutveckling av affärskritiska applikationer. För att du ska få maximalt ROI av dina IT-investeringar är det viktigt att dina lösningar hela tiden är tillgängliga och stöder vidareutveckling för ditt verksamhetsbehov. Tjänsterna kan variera från att täcka in enskilda applikationer till att innefatta hela verksamhetens affärsportfölj. Tjänsterna omfattar bland annat support till användarna, förebyggande underhåll av applikationerna och säkerställa att regelbunden programuppgraderingar sker. 
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down