<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Det er et faktum, at virksomheder i fødevarebranchen navigerer i en ekstrem kompleks verden, hvor investeringer tilgodeser produktionen fremfor strukturen og administrationen. 

Med de rigtige IT-investeringer og -projekter kan du gøre regler og processer til en konkurrencefordel og styrke din bundlinje!

Da den amerikanske nobelprismodtager og økonom Poul Krugman i år holdt sommerferie i Danmark, benyttede han lejligheden til at skrive en kronik i New York Times om dansk økonomi. Herunder om, hvordan grundlaget for den danske velstand op gennem det 20. århundrede blev bygget på forædling af landbrugsprodukter. Hvilket vi også nyder godt af i dag, hvor danske virksomheder som bekendt stadig fremstiller bacon, smør, øl og meget andet i verdensklasse.

De færreste er imidlertid opmærksomme på, at denne ’revolution’ faktisk er ved at komme op i gear på ny.

For ved siden af globalt orienterede koncerner som f.eks. Arla, Danish Crown og Carlsberg er et segment af ambitiøse fødevarevirksomheder på vej frem. De har ikke blot appetit på vækst, men er tillige understøttet af idealisme, nytænkning, engagement og af evnen til at producere fødevarer af sublim kvalitet.

Det er utroligt motiverende for mig, der arbejder med disse virksomheder til daglig.

Kompleksiteten koster nemt virksomheden livet

Noget af det, der står klart for mig, er at virksomheder ofte er rigtig dygtige til at udtænke og realisere gode idéer og dermed komme godt fra start og afsætte deres varer.

Skridtet efter starten, hvor virksomhedens opnår succes, medfører ofte vokseværk på alle ledder. Produktionen flytter ud af kælderen eller baglokalet, medarbejdere ansættes i hast, ordrer og produktion forøges osv. Her står det ofte klart, at overblik og styring af virksomheden og – ikke mindst – fastholdelse af visionen bliver skubbet til side af dagligdags manuelle opgaver og rutiner.

De færreste vækstvirksomheder i fødebranchen erkender nemlig, hvor komplekst det i praksis er at overholde præcis samme omfattende regelsæt om f.eks. sporbarhed og dokumentation som koncerner med tusindvis af ansatte. Det kommer som en overraskelse for de fleste, hvor krævende det er, at tage skridtet fra gård- eller specialbutik og ud på supermarkedernes hylder.

Læring kommer ofte mange forskellige former det kan være:

  • Financielt – hvor varer f.eks. skal trækkes retur og erstatning betales til potentielle kæder
  • Forretningsmæssigt vækst og stress, hvor manuelle processer hæmmer væksten og gør det svært at levere
  • Uigennemsigtighed, når kundeaftaler afhænger af levering, marketingstilskud og rabatter, er det ofte et faktum, at store kunder koster penge i stedet for at bidrage til indtjeningen.

Det er hver for sig situationer, der kan koste selv den mest idealistiske og kvalitetsorienterede fødevarevirksomhed livet.

Understøt væksten med automatisering og intelligente processer

Ud fra en lang række af de virksomheder, jeg har berøring med, er det et faktum, at virksomheder i fødevarebranchen navigerer i en ekstremt kompleks verden, hvor investeringer tilgodeser produktionen fremfor strukturen og administrationen. Hvor komplekse regelsæt, egenkontroller og sporing kombineret med individuelle kundekrav på eksempelvis styk/parti-størrelse, holdbarhed og meget mere kendetegner hverdagen.

Håndterer man alle disse opgaver i hukommelsen, manuelt på en blok eller i et regneark, vokser opgavemængden lineært, hver gang der sælges tyve paller i stedet for ti. Og den fordobles stort set, når blot ét nyt produkt sendes på markedet. Det bliver hurtigt uoverskueligt, hæmmer væksten og lægger grunden til en historie, der alt for ofte ender hurtigt, hårdt og trist.

Svøm med delfiner - underbyg væksten med et solidt fundament

Jeg ser mange eksempler på, at virksomheder har valgt at tage udfordringen op. Blandt andet ved at implementere en platform, som understøtter deres forretning og de komplekse krav både i forhold kundekrav men også i forhold til regler mv. Resultatet er vækst i omsætning og effektivisering i processer og aktiviteter, der medfører øget indtjening på bundlinien.

Kort sagt: Gør regler og processer til en konkurrencefordel og styrk bundlinjen. Disse komplekse ønsker og krav ligger nu i en standard platform og kan automatiseres, hvormed alle virksomheder – nystartede som etablerede – kan ride med på bølgen uden fordyrende IT-investeringer og -projekter.

Her får man kort sagt samme muligheder for at leve op til myndighedernes og kundernes krav, for at vækste og for at tjene på hver eneste colli som de helt store virksomheder. Vel at mærke uden konstant at skulle ansætte medarbejdere til at håndtere papirarbejde, der alligevel ikke bidrager til bundlinjen.

Og man får langt mere overskud og bedre tid til at satse stort på at producere verdens bedste ost, marmelade, specialbryg eller skinke. Hvilket i bund og grund er, hvad det hele handler om.

Men lad os et øjeblik vende tilbage til økonomen Poul Krugman.

I sin kronik bemærker han nemlig også, at når danske fødevareprodukter i sin tid blev så stor en succes på verdensmarkedet, så skyldtes det i høj grad, at fremsynede andels- og erhvervsfolk tidligt så mulighederne i at systematisere og mekanisere produktionen. De indså ganske enkelt, at vejen frem var at satse på viden, proces og kvalitet frem for på afhængighed af manuelt arbejde.

Jeg håber lidt, at historien gentager sig.

Emne

Kommenter indlæg

Recommended posts

Fiskerikajens ry for kvalitet og præcision har givet virksomheden et solidt navn hos landets mest anerkendte restauranter. Så ATEA og Columbus måtte sætte alle sejl til, for at hjælpe virksomheden i gang, da et angreb efterlod virksomheden på bar bund uden tilstrækkelig backup.
ERP- og forretningssystemer har gennem årene været som et tveægget sværd. På den ene side har de styrket virksomheders indsigt, overblik og processer. På den anden side har platformene været kostbare og tidskrævende at etablere, vedligeholde, tilpasse, og opgradere.
Mange steder i verden er lange arbejdsdage normen, og i videnstunge brancher kan medarbejdere let bruge 50, 60 eller endnu flere timer om ugen på jobbet. I Skandinavien har vi derimod tradition for kortere arbejdstid, men for til gengæld at løse opgaver meget effektivt.
Uanset, hvad din virksomhed beskæftiger sig med, så kan en Microsoft Dynamics 365-løsning sætte strøm til jeres processer. Men alsidigheden er et tveægget sværd. For ulempen er en så betydelig kompleksitet, at det kan være svært at sætte styringen af brugerrettigheder i system. Hvilket sætter virksomheden i talrige dilemmaer.
Da GDPR trådte i kraft for lidt over et år siden, fokuserede de fleste virksomheder på at få de formelle detaljer på plads. Siden måtte de imidlertid erkende, at selv om det kostede knofedt at blive compliant, så var det muligvis et endnu større arbejde at blive ved med at være det.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down