<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Det er et faktum, at virksomheder i fødevarebranchen navigerer i en ekstrem kompleks verden, hvor investeringer tilgodeser produktionen fremfor strukturen og administrationen. 

Med de rigtige IT-investeringer og -projekter kan du gøre regler og processer til en konkurrencefordel og styrke din bundlinje!

Da den amerikanske nobelprismodtager og økonom Poul Krugman i år holdt sommerferie i Danmark, benyttede han lejligheden til at skrive en kronik i New York Times om dansk økonomi. Herunder om, hvordan grundlaget for den danske velstand op gennem det 20. århundrede blev bygget på forædling af landbrugsprodukter. Hvilket vi også nyder godt af i dag, hvor danske virksomheder som bekendt stadig fremstiller bacon, smør, øl og meget andet i verdensklasse.

De færreste er imidlertid opmærksomme på, at denne ’revolution’ faktisk er ved at komme op i gear på ny.

For ved siden af globalt orienterede koncerner som f.eks. Arla, Danish Crown og Carlsberg er et segment af ambitiøse fødevarevirksomheder på vej frem. De har ikke blot appetit på vækst, men er tillige understøttet af idealisme, nytænkning, engagement og af evnen til at producere fødevarer af sublim kvalitet.

Kompleksiteten koster nemt virksomheden livet

Virksomheder er ofte rigtig dygtige til at udtænke og realisere gode idéer og dermed komme godt fra start og afsætte deres varer.

Skridtet efter starten, hvor virksomhedens opnår succes, medfører ofte vokseværk på alle ledder. Produktionen flytter ud af kælderen eller baglokalet, medarbejdere ansættes i hast, ordrer og produktion forøges osv. Her står det ofte klart, at overblik og styring af virksomheden og – ikke mindst – fastholdelse af visionen bliver skubbet til side af dagligdags manuelle opgaver og rutiner.

De færreste vækstvirksomheder i fødebranchen erkender nemlig, hvor komplekst det i praksis er at overholde præcis samme omfattende regelsæt om f.eks. sporbarhed og dokumentation som koncerner med tusindvis af ansatte. Det kommer som en overraskelse for de fleste, hvor krævende det er, at tage skridtet fra gård- eller specialbutik og ud på supermarkedernes hylder.

Læring kommer ofte mange forskellige former det kan være:

  • Financielt – hvor varer f.eks. skal trækkes retur og erstatning betales til potentielle kæder
  • Forretningsmæssigt vækst og stress, hvor manuelle processer hæmmer væksten og gør det svært at levere
  • Uigennemsigtighed, når kundeaftaler afhænger af levering, marketingstilskud og rabatter, er det ofte et faktum, at store kunder koster penge i stedet for at bidrage til indtjeningen.

Det er hver for sig situationer, der kan koste selv den mest idealistiske og kvalitetsorienterede fødevarevirksomhed livet.

Understøt væksten med automatisering og intelligente processer

Det er et faktum, at virksomheder i fødevarebranchen navigerer i en ekstremt kompleks verden, hvor investeringer tilgodeser produktionen fremfor strukturen og administrationen. Hvor komplekse regelsæt, egenkontroller og sporing kombineret med individuelle kundekrav på eksempelvis styk/parti-størrelse, holdbarhed og meget mere kendetegner hverdagen.

Håndterer man alle disse opgaver i hukommelsen, manuelt på en blok eller i et regneark, vokser opgavemængden lineært, hver gang der sælges tyve paller i stedet for ti. Og den fordobles stort set, når blot ét nyt produkt sendes på markedet. Det bliver hurtigt uoverskueligt, hæmmer væksten og lægger grunden til en historie, der alt for ofte ender hurtigt, hårdt og trist.

Svøm med delfiner - underbyg væksten med et solidt fundament

Vi ser mange eksempler på, at virksomheder har valgt at tage udfordringen op. Blandt andet ved at implementere en platform, som understøtter deres forretning og de komplekse krav både i forhold kundekrav men også i forhold til regler mv. Resultatet er vækst i omsætning og effektivisering i processer og aktiviteter, der medfører øget indtjening på bundlinien.

Kort sagt: Gør regler og processer til en konkurrencefordel og styrk bundlinjen. Disse komplekse ønsker og krav ligger nu i en standard platform og kan automatiseres, hvormed alle virksomheder – nystartede som etablerede – kan ride med på bølgen uden fordyrende IT-investeringer og -projekter.

Her får man kort sagt samme muligheder for at leve op til myndighedernes og kundernes krav, for at vækste og for at tjene på hver eneste colli som de helt store virksomheder. Vel at mærke uden konstant at skulle ansætte medarbejdere til at håndtere papirarbejde, der alligevel ikke bidrager til bundlinjen.

Og man får langt mere overskud og bedre tid til at satse stort på at producere verdens bedste ost, marmelade, specialbryg eller skinke. Hvilket i bund og grund er, hvad det hele handler om.

Men lad os et øjeblik vende tilbage til økonomen Poul Krugman.

I sin kronik bemærker han nemlig også, at når danske fødevareprodukter i sin tid blev så stor en succes på verdensmarkedet, så skyldtes det i høj grad, at fremsynede andels- og erhvervsfolk tidligt så mulighederne i at systematisere og mekanisere produktionen. De indså ganske enkelt, at vejen frem var at satse på viden, proces og kvalitet frem for på afhængighed af manuelt arbejde.

Vil du vide mere om tendenser i fødevarebranchen?

Download vores fødevarerapport fra 2018

Emne

Kommenter indlæg

Recommended posts

Hvis vi virkelig ønsker at gøre noget ved vores massive madspild, er det forholdsvis enkelt. Teknologien ér allerede tilgængelig. Til gengæld venter en stor udfordring i at opdrage såvel fødevareproducenterne som detailhandelen og forbrugerne til at tænker mere bæredygtigt.
Er I blandt de økologiske fødevarevirksomheder, der bruger mange medarbejdertimer på at rapportere lagerbeholdninger og produktion til fødevarestyrelsen, og har I helt ”ro i maven”, når Fødevarestyrelsen kommer og tjekker økologiregnskabet.
Der er ingen grund til at smide overskuds- eller restprodukter fra fødevareindustrien ud. I Billund ligger en virksomhed, der bearbejder og forædler dem til højt specialiserede foderprodukter.
CSR (Corporate Social Responsibility) har et blandet ry, og undertiden får man den tanke, at en given indsats mest er ord på et stykke papir og ikke rigtig gavner hverken klima, miljø, medarbejdere og omverden. Men når konkurrenterne nu har en CSR-strategi, så må vi jo også hellere...
Foto: Aarstiderne.com / Rishi, happyliving.dk Et af dansk erhvervslivs bæredygtige fyrtårne nøjes ikke med at prioritere salget af økologiske varer. Her er minimering af klimaaftryk og madspild helt afgørende værdier, som prioriteres på linje med gode økonomiske nøgletal – og hjertet i indsatsen er troværdige målepunkter og data, man lægger til grund for både strategi og daglige beslutninger på tværs af virksomheden.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down