<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">
Styreleder

Ib Kunøe

Ib Kunøe har vært styreleder og hovedaksjonær i Columbus siden 2004.


Ib Kunøe er grunnlegger og eier av Consolidated Holdings og hovedaksjonær og leder av en rekke danskeide selskaper.
Ib grunnla Mercuri Urval (1974) og Telmore (2000), som senere ble solgt. Han har bevist erfaring med å gjøre ulønnsomme selskaper lønnsomme. Han har en unik kunnskap innen bedriftsledelse, som også omfatter ledelse av IT-selskaper. Ib har en militær bakgrunn som offiser (Major) og har bestått i HD Graduate Diploma i Organisation & Management.

Styreleder: Atea ASA, Consolidated Holdings A/S, Netop Solutions A/S, X-Yacht A/S, X-Yacht Holding A/S, Calum Bagsværdlund K/S, Sparresholm Jagtselskab ApS and Freemantle Ltd.

Viseformann

Sven Madsen

Sven Madsen kom inn i styret i 2007.

Sven Madsen er CFO i Consolidated Holdings A/S, og har bakgrunn som revisor i en rekke revisjonsfirmaer. Sven Madsen har jobbet med rapportering, finansiering og ledelse innen Codan Insurance, FLS Industries, SystemForum, Atea og Consolidated Holdings. Han er spesialisert på finansiell regnskap, økonomisk og finansiell problemløsing, samt fusjoner og oppkjøp. Sven Madsen har en grad i økonomisk planlegging og regnskap og en MSc. i bedriftsøkonomi og revisjon.

Styreleder: CHV III A/S
Styremedlem: Atea ASA, Consolidated Holdings A/S, core:workers AB, core:workers Holding A/S, X-Yachts A/S, X-Yachts Holding ApS, Netop Solutions A/S, Ejendomsaktieselskabet af 1920 A/S, DAN-Palletiser Holding A/S, DAN-Palletiser A/S, DAN-Palletiser Finans A/S og Northern Link PR ApS.

Styremedlem

Peter Skov Hansen

Peter Skov Hansen, styremedlem siden 2012.

Peter Skov Hansen ble lisensiert som autorisert revisor i 1980 og ble partner i CityRevision i 1981. Han ble partner i Deloitte i 1997, da CityRevision fusjonerte med Deloitte. Peter Skov Hansen har spesialisert seg på bedriftsfinansiering, skatteproblemer og forretningsutvikling for små og mellomstore bedrifter med fokus på internasjonal IT og fast eiendom. Peter Skov Hansen har i en årrekke vært leder av en av Deloittes lokale skatteavdelinger og medlem av ledelsen i Deloitte, København. Peter Skov Hansen er opprinnelig uteksaminert som shipping controller hos APM Maersk.

 

Styremedlem

Karina Kirk

Karina Kirk er leder av kundeforhold, kundelojalitet og partnere i Matas A/S. Hun er utdannet MSc (Int.) fra Copenhagen Business School, og har også studert MBA kurs på NYU Stern School of Business. Karina Kirk har mer enn 20 års erfaring i konsulentbransjen. Hun startet i Accenture, og jobbet senere som QVARTZ-partner i åtte år. Der hadde hun ledende roller med ansvar for vekst, utvikling og som senior strategisk rådgiver for ledelsen i store nordiske selskaper.