<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Hur kan kundens köpresa integreras över kanaler och touchpoints på bästa sätt? Vi har samlat lite tips och idéer för dig som vill stå ut från mängden. För att lyckas måste du vara flexibel nog att kunna skapa tjänster och användarupplevelser som gör köpresan bekväm, enkel, snabb och inspirerande för kunderna. 

Modern Commerce Architecture är per definition en arkitektur baserad på ett mer modulärt, eller uppdelat, tillvägagångssätt med mikrotjänster. Det kan i sin tur förbättra hela kundresan, eftersom det gör att du kan byta ut komponenter och genomföra förändringar vid behov. 

Fördelarna med att implementera en Modern Commerce Architecture för ditt företag är:

– Det möjliggör Unified Commerce – en sömlös köpupplevelse i alla kanaler och enheter.

– Det levererar e-handelsupplevelser som skiljer dig från dina konkurrenter.

– Du kan integrera dina komplexa affärskrav i kundupplevelserna, med kontroll och precision.

– Du kan reagera snabbt på förändrande affärskrav och en bättre grund för innovation.

– TCO (total cost of ownership)

– Få mindre utgifter för uppgraderingar och underhåll och mer för saker som faktiskt driver försäljning och kundupplevelse.

– Det eliminerar risken att bli låst till en enda leverantör.

– Det möjliggör enklare uppgraderingar och bättre kontroll.

– Du drar nytta av moderna teknologistandarder för att sänka kostnaderna och öka driftseffektiviteten.

– Det blir enklare att införliva ny teknik i den befintliga plattformen.

Vill du veta mer om Modern Commerce Architecture? Anmäl dig till vårt webbinarium – vi svarar på alla dina frågor och hjälper dig vidare! 

Anmäl dig

Kärt barn har många namn! Det finns nämligen flera olika definitioner kopplade till Modern Commerce Architecture, såsom:

 • MACH (Commercetools-koncept som står för för Microservices-based, API-first, Cloud-native och Headless).
 • Composable Commerce (komponerbar e-handel) – Gartners definition som är ett koncept som bygger på ett stegvis tillvägagångssätt för att bygga mot en mer modulär arkitektur. Gartners rekommenderar att man närmar sig detta i tre dimensioner – Customer Journey, Business Capabilities & Tech stack – för att börja ”komponera” din digitala upplevelse.
 • Unified Commerce alternativt “Connected Commerce” (en sömlös köpupplevelse över kanaler och enheter). Detta har varit en ambition för många företag och nu är tekniken verkligen här för att stödja denna strategi.

Här kommer 6 saker som du behöver veta om Modern Commerce Architecture:

 1. Vad är drivkrafterna bakom?
  Den digitala handelsmarknaden och landskapet förändras otroligt snabbt och konsumentbeteende kan ändras helt från en dag till en annan. Därför bör alla företag som vill vara relevanta även vara beredda att anpassa sig till dessa förändringar. Covid-19 har definitivt påverkat denna utveckling och ökat betydelsen av digitala försäljningskanaler. En annan anledning är den breda acceptansen och fördelarna med molnet, växande komplexitet i handelsprocesser och införandet av nya kanaler och beröringspunkter som går långt utöver bara traditionella datorer och mobila enheter.
 2. Snabbare implementationer
  År 2023, menar Gartner, kommer företag som har antagit en ”Composable Commerce” att vara upp till 80 % snabbare när de implementerar nya funktioner. 
 3. Vilken teknik ligger bakom? 
  Under det senaste decenniet har flera nya tekniker som möjliggör Modern Commerce Architecture sett dagens ljus. Det viktigaste är av molnbaserade lösningar och möjligheterna med API-teknik. 
 4. Sätt alltid kunden i centrum 
  Bara för att du väljer en modulär arkitektur betyder det inte att du måste göra allt modulärt och välja de bästa plattformarna för alla funktioner. De flesta företagen kommer istället välja en hybridstrategi. Då kan du välja de bästa lösningarna för funktionalitet som verkligen gör skillnad och ger avkastning, och samtidigt välja standardfunktionalitet, så kallad paketerad funktionalitet, för mer grundläggande behov.  Sätt alltid kunden i centrum – och ta reda på vad dina kunder vill ha för att skapa en kundupplevelse i världsklass.
 5. Hur ser det ut bland företagen – egentligen?
  Låt oss vara ärliga – alla företag har någon form av äldre IT att relatera till. De flesta företag har redan flera e-com/martech-applikationer som körs med flera integrationer. En riv-och-byt-ut-strategi är sällan möjlig eller motiverad. Istället måste de flesta företag lägga upp en plan för att successivt bygga mot en mer Modern Commerce Architecture och detta kräver att organisationer bryter ner silor och arbetar tvärfunktionellt.
 6. Vilken kompetens behövs för Modern Commerce Architecture?
  Det finns flera trender idag för att bygga ett team som stödjer dina digitala kanaler. Vissa företag har en strategi att göra allt själva – där de har full kontroll över strategi och utveckling. Andra lägger ut allt på digitala konsultföretag. Mellan dessa finns många variationer av blandade team. Den viktiga delen är att välja kompetens som kan hantera den komplexitet som en Modern Commerce Architecture medför. Det finns många konsultföretag där ute som kan implementera en webbplats eller en webbshop, men få som kan implementera och utveckla en modulär e-handelsarkitektur.

Läs mer om Modern Commerce Architecture i vår guide. 

 

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

In the ever-evolving landscape of e-commerce, businesses are constantly seeking ways to deliver exceptional customer experiences while maintaining agility and scalability. As of now, composable commerce has emerged as a groundbreaking approach, allowing organizations to build flexible, modular, and highly customizable commerce ecosystems.
Är det dags att modernisera och framtidssäkra din e-handel? Vet du inte riktigt hur du ska gå tillväga, och var du börjar? Oroa dig inte, vi har koll! I det här inlägget går vi igenom tre vanliga frågor som kan dyka upp och agera stoppklossar när du ska modernisera din e-handel. Självklart redogör vi också för hur du kommer över hindren så smidigt som möjligt.
I takt med att fler och fler kunder gör sina inköp online förändras också spelplanen för alla som har en e-handel. Ökad efterfrågan innebär självklart fler möjligheter, men ställer också högre krav på att erbjuda användarvänliga, flexibla och hållbara e-handelslösningar. Här är det sistnämnda viktigt både ur ett miljö- och systemperspektiv.
När vi på Columbus började diskutera hållbarhet och kopplingen till e-handeln för flera år sedan sågs det fortfarande som en utmaning. Mycket har hänt sedan dess och hållbarhet har blivit en del av vår vision ”Digital transformation för en bättre morgondag”. Hållbarhet har blivit en fråga om överlevnad, för både planeten och företagen.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down