<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

När vi på Columbus började diskutera hållbarhet och kopplingen till e-handeln för flera år sedan sågs det fortfarande som en utmaning. Mycket har hänt sedan dess och hållbarhet har blivit en del av vår vision ”Digital transformation för en bättre morgondag”. Hållbarhet har blivit en fråga om överlevnad, för både planeten och företagen.

När en ny generation konsumenter och arbetstagare intar position i världen ökar kraven på företagen att ta ansvar för de här frågorna. Hållbarhetsarbete omgärdas av dilemman, rädslor, förutfattade meningar och fördomar, och det finns ingen rak väg till framgång på det här området. 

Men en sak är tydlig: Det är dags att diskutera e-handeln och hållbarhet på riktigt. Vi tror nämligen på en framtid där e-handel och hållbarhet går hand i hand.

Vad får du lära dig i den här bloggserien?

Vi vill fästa uppmärksamheten vid några områden som vi ser som viktiga inom e-handel, oavsett vilken typ av verksamhet det gäller. På Columbus har vår UX- och hållbarhetsexpert Robert Wallis varit en drivkraft i de här frågorna som bara blir viktigare och viktigare. 

Vi uppmanar alla e-handelsaktörer att engagera sig i frågan och forskningens aktörer att undersöka alla ännu olösta frågor och dilemman för att klargöra vilka vägar vi ska slå in på för framtiden.

Sustainability-1

E-handeln kanske inte är den första bransch man tänker på när man hör hållbarhet. Traditionellt har branschen byggt på låga priser, bekvämlighet och snabba leveranser, vilket har placerat hållbarheten i andra rummet. Men måste de två – hållbarhet och e-handel – utesluta varandra?

Utvecklingen måste vändas. 

Rapporten från IPCC nyligen var en global varningsklocka som världen inte kan slå dövörat till för. Konsumenter är nu mer medvetna om hållbarhet och om hur deras val påverkar miljön.

Hållbarhet kan vara bra för affärerna

Konsumenter kräver mer och mer att företagen de handlar av agerar ansvarsfullt och erbjuder ekologiska produkter och logistiska lösningar. 

Om den valmöjligheten inte finns är det mindre troligt att de anlitar det företaget, utan väljer ett alternativ. I Sustainable Brand Index-rapporten visar forskningen att ”68–77 % av konsumenterna påverkas av hållbarhet när de fattar ett köpbeslut”. Denna bygger på forskning från fem europeiska länder (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna).

Låt oss ta en titt på den yngre generationen. Miljoner unga aktivister har anslutit sig till Greta Thunberg och Fridays for Future-rörelsen. De kräver att regeringar och företag vidtar direkta åtgärder för att uppfylla klimatskyldigheterna i Parisavtalet. Forskning visar också att unga konsumenter vill handla av företag som är socialt ansvarstagande och bidrar till en positiv effekt på världen. Om de känner att företagen lever upp till löftena på riktigt innebär det lojala kunder och högre vinster.

Lämnar internet i sig ett koldioxidavtryck?

Det är en allmän missuppfattning att digitalt per definition betyder miljövänligt, t.ex. att e-böcker är bättre än fysiska böcker. Faktum är att webbplatser förbrukar elektricitet i datacentraler och transmissionsnät, och användarnas enheter drar el. I en rapport från 2015 sades det att ”KT:s (kommunikationsteknikens) elanvändning kan stå för upp till 23 procent av de globala växthusgasutsläppen år 2030.”

Så vad kan vi göra med e-handelslösningar, så att företagen kan nå hållbarhetsmålen och erbjuda den service som kunderna förväntar sig? I denna kommande bloggserie ska vi titta på tre huvudområden vi har identifierat som kan ge en mer hållbar e-handel: UX (användarupplevelse), logistik och emballering samt energieffektivitet på webben.

 

Läs den första delen i bloggserien här (engelska): Green UX for a more environmentally sustainable e-commerce

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

In the ever-evolving landscape of e-commerce, businesses are constantly seeking ways to deliver exceptional customer experiences while maintaining agility and scalability. As of now, composable commerce has emerged as a groundbreaking approach, allowing organizations to build flexible, modular, and highly customizable commerce ecosystems.
Är det dags att modernisera och framtidssäkra din e-handel? Vet du inte riktigt hur du ska gå tillväga, och var du börjar? Oroa dig inte, vi har koll! I det här inlägget går vi igenom tre vanliga frågor som kan dyka upp och agera stoppklossar när du ska modernisera din e-handel. Självklart redogör vi också för hur du kommer över hindren så smidigt som möjligt.
I takt med att fler och fler kunder gör sina inköp online förändras också spelplanen för alla som har en e-handel. Ökad efterfrågan innebär självklart fler möjligheter, men ställer också högre krav på att erbjuda användarvänliga, flexibla och hållbara e-handelslösningar. Här är det sistnämnda viktigt både ur ett miljö- och systemperspektiv.
Hur kan kundens köpresa integreras över kanaler och touchpoints på bästa sätt? Vi har samlat lite tips och idéer för dig som vill stå ut från mängden. För att lyckas måste du vara flexibel nog att kunna skapa tjänster och användarupplevelser som gör köpresan bekväm, enkel, snabb och inspirerande för kunderna.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down