<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

 70 procent av alla transformationer misslyckas med att motsvara förväntningarna, helt enkelt för att de inte var verkligt transformativa och levererade ett verkligt värde. Att uppgradera ett ERP-system, skapa nya digitala kundupplevelser eller uppgradera och flytta äldre applikationer till molnet är inte digital transformation. Snarare är det kortlivad affärsdifferentiering – och dina konkurrenter kommer därför snart att vara i kapp.


För att vara verkligt transformativa måste affärsförändringar vara kopplade till resultat – de måste stödja det ditt företag vill förändras från. Och ännu viktigare, de måste vara i linje med vad ditt företag ska förändras till. För det krävs en strategi för riktig affärstransformation. En strategi som omformar ditt företag till ett mer digitalt företag, fokuserat på att nyttja tekniken för att ständigt leverera nytt värde och bättre upplevelser för kunderna.

Detta innebär en hel del arbete och det kommer att finnas utmaningar, vilket är anledningen till att det är en bra idé att arbeta med en digital transformationspartner – en byrå eller konsultfirma med erfarenhet av att navigera i det digitala transformationslandskapet.

Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för digital transformation?

Låt oss börja med att gå igenom vilka de viktigaste framgångsfaktorerna för digitala transformationer är:

 • En strategisk vision med tydliga transformationsmål – strategin har definierade affärsmål och har definierat varför, vad och hur de ska levereras
 • En ledningsgrupp som engagerar sig i den digitala transformationen – företagsledningen är maskinrummet för den digitala transformationen och en Chief Digital Officer (CDO) eller motsvarande tar hand om de resurser, den finansiering och de relationer som krävs för att genomföra den digitala transformationen
 • Ett stegvist angreppssätt på transformationen och en effektiv övervakning av framstegen – företaget har ett gradvist, iterativt synsätt på projekt, med tydliga mått och mål som levererar verkliga resultat och ett stegvist ökande värde
 • Ett professionellt team – ledningsgruppen har identifierat och ställt de mest kapabla och kompetenta resurserna till förfogande för att driva igenom förändringen.
Change-Management_BC
Vilka färdigheter krävs för att genomföra en digital transformation?

För att kunna genomföra digitala transformationsprogram krävs en bred mix av färdigheter. Transformationsledare behöver digital expertis och ett digitalt tänkesätt, samt förmågan att navigera i organisationens dynamik.

Parallellt med detta måste de också kunna uppvisa ihärdighet, pragmatism, samarbete, kritiskt tänkande, kreativitet, emotionell intelligens och vara snabba att lära sig nya förmågor. 

Företag har ofta inte den mix av färdigheter de behöver, eller så underskattar de den kompetens och expertis som krävs för att åstadkomma lyckade digitala transformationsresultat. För de 70 procent av transformationerna som misslyckas kan misslyckandet (delvis) tillskrivas att organisationerna har försökt bygga upp digital kapacitet internt.

Ett företag måste bedöma värdet av att skapa en egen digital kapacitet och ställa sig en rad kritiska frågor:

 • Är det här verkligen vår kärnkompetens?
 • Har vi den tid och budget som krävs för att utveckla den kompetens vi behöver?
 • Borde vi i stället utse en partner med en dokumenterad historia av att leverera mätbara resultat?
Vilken typ av digitala transformationstjänster ska rätt partner erbjuda?

I en digitalt föränderlig värld spelar partners en viktigare roll än någonsin tidigare. Det finns fyra nyckelområden i ett program för digital transformation där partners kan tillföra ett betydande mervärde:

 • Strategi
 • Teknik
 • Tjänster
 • Förändringsledning

Så påbörjade engcon sin digitala transformation – Läs kundcase

Strategi

Strategipartners kan hjälpa till att konkretisera din transformationsstrategi, kartlägga din värdekedja och blottlägga strategiska möjligheter och hot.

Strategipartners kan också identifiera viktiga tillämpningar och tjänster som du behöver implementera eller utveckla för att frigöra nytt affärsvärde. De kan hjälpa till att förbereda din organisationsstruktur för transformationen och hjälpa till att inrätta lämpliga processer för ditt företag.

Teknik

En erfaren partner kan tillhandahålla rätt teknik för att driva din digitala transformation. De erbjuder en sammanhängande uppsättning tjänster av hög kvalitet för att implementera moderna digitala applikationer som kan hantera och analysera stora datamängder.

Tips: Undvik partners utan beprövade meriter av att implementera tekniska tillämpningar i stor skala.

Tjänster

Professionella IT-konsulter kan hjälpa till att bygga dina avancerade digitala tillämpningar och/eller stärka din personal. De kan erbjuda team av utvecklare, specialister på integration, migration, data analys och förvaltning om du inte har de här funktionerna i internt.

En bra partner kan visa upp en beprövad metod för både implementation och förvaltning.

Förändringsledning

Nya digitala tillämpningar och tjänster ger bara ett värde om din organisation använder sig av dem och de möjligheter de erbjuder. En partner med kunskap om förändringsledning förstår hur människor reagerar på förändringar och hur de använder tekniken.

En sådan inser hur arbetets karaktär kommer att förändras och förstår att din personal måste utbildas, uppmuntras, organiseras och motiveras för att dra nytta av ny teknik. Annars kommer det förväntade värdet inte att realiseras.

Att välja rätt digital transformationspartner

”Är det verkligen nödvändigt med en Chief Digital Officer (CDO)? Borde inte vd leda transformationen?” är två vanliga frågor. Enligt vår uppfattning ska en vd leda företaget och en erfaren CDO (eller motsvarande) på heltid leda transformationen.

På samma sätt är en transformationspartner inte en ersättning för CDO:n. Transformationspartnern är CDO:ns betrodda rådgivare; en organisation med meriter att genomföra transformationsprogram helst med expertis på alla de fyra områdena strategi, teknik, tjänster och förändringsledning.

Vi verkar leva i en tid där varenda IT-konsult påstår sig vara expert på digital transformation. Men naturligtvis kan inte alla vara det. Även om många kan peka på att de har erfarenhet av att hjälpa kunder att skapa nya digitala upplevelser är detta, som jag nämnde tidigare, inte samma sak som expertis inom digital transformation.

Verklig digital transformation är disruptiv; för att ditt företag ska sticka ut från sina konkurrenter måste du tillämpa disruptivt designtänkande på din transformationsstrategi. För att uppnå detta måste företag bli agila och anpassningsbara, redo och kapabla att omfamna ny teknik och använda denna för att förändra verksamheten kring kundens värde.

Att transformera din verksamhet till en mer digital verksamhet innebär att göra saker och ting annorlunda över hela företaget.

För att skynda på ditt företags förmåga att använda modern teknik måste du hitta rätt transformationspartner och bjuda in dem att hjälpa dig att skapa framtiden. Ja, de kan också hjälpa dig att få ordning på nuläget, men om du begränsar dem till att bara göra det så kommer du aldrig att få ut det bästa av deras mest kreativa sidor, och du kommer att tappa fart jämfört med dina konkurrenter.

Rätt digital transformationspartner kan hjälpa till att forma, genomföra, påskynda och skala upp verklig digital transformation. 

Här kan du läsa mer

Om du vill veta mer om de digitala transformationstjänster som finns på marknaden, kontakta oss idag. På Columbus har vi hjälpt företag i en rad olika branscher att uppnå sina digitala transformationer i över 30 år. 

Upptäck hur ditt företags digitala transformation kan se ut via knappen nedan.

Ladda ned guiden

Ämnen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Jag får ofta frågan om vad digital transformation egentligen betyder. Enkelt förklarat, så är det en typ av affärsutveckling där tekniken spelar en viktig roll. Men det finns såklart en mer djupgående förklaring.
Affärssystemsprojekt är utmanande. Många organisationer med erfarenhet av att implementera affärsplattformar kan vittna om att det har varit utmanande projekt. Även undersökningar visar att många organisationer uppfattar sina genomförda ERP-projekt som misslyckade. Med misslyckade menar man antingen att de blev dyrare och/eller tog längre tid än planerat eller att man inte uppnådde de förväntade förbättringarna i verksamheten.
Ett ERP-program skapar ett ramverk för att styra och koordinera de olika delarna som en ERP-implementering vanligtvis omfattar. Programstyrning skapar bättre förutsättningar för att lyckas med införandet än vanlig projektstyrning.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down