<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Organisationer inom olika branscher använder teknik för att förbättra kundupplevelsen, effektivisera driften och möta det övergripande affärsmålet. Tekniken förändras i en oförutsägbar takt vilket ger både möjligheter och utmaningar och innebär att IT-avdelningen måste använda stora resurser till att arbeta med underhåll, anpassning och vidareutveckling av applikationer.

Är du på jakt efter en IT-partner som ger ditt företag den uppmärksamhet som behövs och som har kompetensen för att hantera era applikationer utan att kompromissa med säkerhet, kvalitet och kostnader?
Få 5 fördelar med att låta en kompetent IT-partner förvalta dina applikationer: 

1. IT-avdelningen kan fokusera på mer strategiska uppgifter som utvecklar verksamheten 

Läs även:Så här optimerar du dina lösningar och applikationerMed ny teknik som förändras i allt snabbare tempo måste den interna IT-avdelningen använda mer tid på underhåll, anpassning och vidareutveckling av applikationer. Genom utkontraktering till IT-partnern av komplicerade tillämpningar kan organisationer låta sina IT-avdelningar istället fokusera på strategiska projekt som ger innovation och möter de centrala affärsmålen. 

2. Överlåt förvaltningen av dina applikationer och pusta ut

Genom applikationsförvaltning hos en IT-partner kan du försäkra dig om att de stabila, löpande delarna av verksamheten och de mer flexibla, oförutsägbara delarna tas om hand av tekniskt skickliga och specialiserade konsulter. 

3. Applikationsövervakning och att lösa problem innan de uppstår 

Idag är de flesta företag beroende av att IT-lösningarna fungerar felfritt dygnet runt. En instabil applikation leder till förlust av intäkter, förlust av rykte och ger därmed missnöjda kunder. En IT-partner kan säkerställa att applikationerna alltid fungerar som de ska vilket i sin tur ökar produktiviteten, ger nöjda kunder, ökar omsättningen och ger bättre lönsamhet.  

4. Förutsägbara kostnader    

Applikationshantering innebär en mängd olika uppgifter såsom utbildning av personal, införande av system och styrning av applikationerna. Oväntade kostnader uppstår bland annat på grund av applikationers nedtid vilket påverkar kontinuiteten i verksamheten. Genom att låta en pålitlig IT-partner ta hand om dina applikationer kan driftstopp i applikationerna minskas genom att överlåta underhållet till konsulter som är specialiserade på just detta. Detta innebär en minskad och förutsägbar kostnad för hela organisationen.

5. Service dygnet runt 

I dagens digitala samhälle förväntas företagen hålla driften igång dygnet runt med full funktionalitet, även utanför kontorstid. Vid utkontraktering till en IT-partner kommer supportteamet att vara tillgängligt dygnet runt under hela året för att hantera alla eventuella kritiska situationer som kan uppstå. Detta gör det möjligt för organisationer att upprätthålla verksamhetskontinuitet utan avbrott.

Ladda ner guiden och förstå hur man upprättar en strategi för dina applikationer, för att ge ytterligare utveckling, förbättring och uppdatering.
Ladda ner guiden

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Dina lösningar och applikationer kräver kontinuerliga anpassningar när det sker exempelvis förändringar på marknaden eller i organisationen för att uppnå en lång livslängd. Sådana anpassningar kräver att du har rätt kompetens internt som alltid kan möta morgondagens uppgifter och krav inom organisationen.
Application Management Services (AMS) eller applikationsförvaltning som vi kallar det på svenska är tjänster som erbjuds företag för förvaltning och vidareutveckling av affärskritiska applikationer. För att du ska kunna få maximalt utbyte av dina IT-investeringar är det viktigt att lösningarna vidareutvecklas, korrigeras och uppdateras i linje med affärsbehoven.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down