<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Organisationer inom olika branscher använder teknik för att förbättra kundupplevelsen, effektivisera driften och möta det övergripande affärsmålet. Tekniken förändras i en oförutsägbar takt vilket ger både möjligheter och utmaningar och innebär att IT-avdelningen måste använda stora resurser till att arbeta med underhåll, anpassning och vidareutveckling av applikationer.

Är du på jakt efter en IT-partner som ger ditt företag den uppmärksamhet som behövs och som har kompetensen för att hantera era applikationer utan att kompromissa med säkerhet, kvalitet och kostnader?
Få 5 fördelar med att låta en kompetent IT-partner förvalta dina applikationer: 

1. IT-avdelningen kan fokusera på mer strategiska uppgifter som utvecklar verksamheten 

Läs även:Så här optimerar du dina lösningar och applikationerMed ny teknik som förändras i allt snabbare tempo måste den interna IT-avdelningen använda mer tid på underhåll, anpassning och vidareutveckling av applikationer. Genom utkontraktering till IT-partnern av komplicerade tillämpningar kan organisationer låta sina IT-avdelningar istället fokusera på strategiska projekt som ger innovation och möter de centrala affärsmålen. 

2. Överlåt förvaltningen av dina applikationer och pusta ut

Genom applikationsförvaltning hos en IT-partner kan du försäkra dig om att de stabila, löpande delarna av verksamheten och de mer flexibla, oförutsägbara delarna tas om hand av tekniskt skickliga och specialiserade konsulter. 

3. Applikationsövervakning och att lösa problem innan de uppstår 

Idag är de flesta företag beroende av att IT-lösningarna fungerar felfritt dygnet runt. En instabil applikation leder till förlust av intäkter, förlust av rykte och ger därmed missnöjda kunder. En IT-partner kan säkerställa att applikationerna alltid fungerar som de ska vilket i sin tur ökar produktiviteten, ger nöjda kunder, ökar omsättningen och ger bättre lönsamhet.  

4. Förutsägbara kostnader    

Applikationshantering innebär en mängd olika uppgifter såsom utbildning av personal, införande av system och styrning av applikationerna. Oväntade kostnader uppstår bland annat på grund av applikationers nedtid vilket påverkar kontinuiteten i verksamheten. Genom att låta en pålitlig IT-partner ta hand om dina applikationer kan driftstopp i applikationerna minskas genom att överlåta underhållet till konsulter som är specialiserade på just detta. Detta innebär en minskad och förutsägbar kostnad för hela organisationen.

5. Service dygnet runt 

I dagens digitala samhälle förväntas företagen hålla driften igång dygnet runt med full funktionalitet, även utanför kontorstid. Vid utkontraktering till en IT-partner kommer supportteamet att vara tillgängligt dygnet runt under hela året för att hantera alla eventuella kritiska situationer som kan uppstå. Detta gör det möjligt för organisationer att upprätthålla verksamhetskontinuitet utan avbrott.

Ladda ner guiden och förstå hur man upprättar en strategi för dina applikationer, för att ge ytterligare utveckling, förbättring och uppdatering.
Ladda ner guiden

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Adoption of cloud solutions is spreading far and wide. Many businesses have turned to cloud ERP systems to reduce human capital costs, others to increase efficiency and flexibility – all valuable benefits amid ongoing disruption. However, continuous cloud updates are not a ‘fix-all’ solution to ensure ongoing operations. Thorough release management of updates and implementation of sound testing strategy must be used to ensure consistent operational functionality and security.
At Columbus, we believe that with the right partner, IT outsourcing can shift your business from going with the flow to driving it. It can actually put you in the right position to be proactive, especially in the face of change. We all need this right now.
What is NIS2? The NIS 2 directive is a set of proposed EU legislation that builds upon existing rules around Cybersecurity. The growing trend towards digitalization and the associated surge in cyber-attacks have heightened Cyber risk and the European Commission have responded with this proposed replacement of the standing NIS Directive. It aims to address current weaknesses in organizations’ Cyber security obligations in a world where the pandemic and geo-political instability have highlighted threats to energy and food supply chains. With streamlined reporting obligations, increased supervisory measures and stricter enforcement requirements, the legislation aims to boost the level of cybersecurity in Europe long term.
Att regelbundet uppdatera Dynamics 365 kommer med en hel del fördelar, men kan också skapa oväntade problem för ditt företag om du inte är vaksam. Vårt tips: se till att vara förberedd!
Många företag skulle kunna spara stora belopp på att se över sina Dynamics 365 licenser. Men för att nå fram dit behöver du veta vad målet är.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down