<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Dina lösningar och applikationer kräver kontinuerliga anpassningar när det sker exempelvis förändringar på marknaden eller i organisationen för att uppnå en lång livslängd. Sådana anpassningar kräver att du har rätt kompetens internt som alltid kan möta morgondagens uppgifter och krav inom organisationen.

Här är några bra tips som hjälper dig att fatta rätt beslut och välja rätt leverantör för att administrera dina IT-system.

1. Proaktiv leverantör för vidareutveckling av dina IT-system  

Hitta en leverantör som utför underhåll och proaktivt utvecklar dina IT-system så att du får tid över att tänka på nya utvecklingar och tillväxt samtidigt som du ökar kvaliteten på dina Läs även:Vad är AMS och varför är det viktigt för dina IT-investeringar?system. 

2. Strategisk rådgivning   

Leverantören måste ha god kunskap och förståelse för den nuvarande och framtida IT-strategin med fokus på att möta användarnas behov, minska risker och hålla kostnaderna under kontroll och samtidigt bistå med kostnadsberäkningar, affärsplaner och marknadsbedömningar.  

3. Serviceavtal utifrån ditt IT-behov  

Serviceavtalet från leverantören kommer alltid att utgå från dina IT-behov som också tar hänsyn till möjligheter och begränsningar i dina applikationer vilket gör att IT-avdelningen kan fokusera på värdeskapande uppgifter för verksamheten. 

4. Partnerskap baserat på god struktur 

Det är viktigt att ett partnerskap bygger på en uppsättning regler om kommunikation, samarbete och uppföljning med leverantören så att du som kund inte blir beroende av enskilda individer. 

För att lära dig mer om grunderna i applikationsförvaltning, ladda ner vår guide nedan.


Ladda ner guiden

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

I början av eller mitt inne i ett stort implementationsprojekt är det lätt att glömma att projektet en dag skall avslutas och den nya lösningen är det som skall användas. Projektet och projektdeltagarna är fullt upptagna med att sätta alla processer och funktioner i lösningen och slutmålet kan kanske ännu ej urskiljas.
Är er organisation beroende av enstaka nyckelpersoner? Vad händer om ni befinner er mitt i en kris och kompetensen inte räcker för att lösa problemet? Är ni villiga att ta den risken? Lösningen finns inom räckhåll: Var förberedd så att din kärnverksamhet inte är beroende av enskilda nyckelpersoner.
Har du förberett din verksamhet för att kunna hantera förlusten om en av dina viktigaste teammedlemmar plötsligt slutar? Vad händer i din verksamhet om en kollega lämnar företaget? Har du råd med det? Många verksamheter behöver utveckla sina beredskapsplaner, om en eller flera av de viktigaste teammedlemmar lämnar verksamheten.
Tekniken du jobbar med utvecklas mycket snabbt och det kräver både kompetens och kunskap för att kunna följa de ständiga förändringarna. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken för att få en konkurrensfördel. Den nya tekniken pushar hela tiden gränsen av vad vi tror är möjligt och vad vi tror är en fantasi. Ett exempel kan vara när ERP-leverantörerna började med automatiska uppdateringar i cloud-lösningar.
För att uppnå en bra affärsverksamhet behöver du en lösning som kan garantera support, underhåll och utveckling av ditt applikationslandskap i linje med dina förändrade behov. Varje företag har IT-system som stöder sina affärsprocesser. Att implementera dessa applikationer är en stor investering, men även att uppgradera och kontinuerligt utveckla applikationerna är väsentligt för att IT-miljön skall effektiviseras och vara tillgänglig hela tiden. Men hur säkerställer du hög prestanda och tillgänglighet för dina affärskritiska system?
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down