<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Flere gange ugentligt kaldes fødevarer tilbage i Danmark. Måske er der sygdomsfremkaldende bakterier i kyllingerne eller det hakkede oksekød, metalsplinter fra produktionen i rugbrødet, allergener i pestoen eller skimmelvækst på morgenbollerne – blot for at nævne få eksempler.

Alt kan ske, når man har med råvarer og fødevarefremstilling at gøre.

Det er et uomgængeligt grundvilkår for både den samvittighedsfulde hobbyfabrikant og for fødevarekoncernen med gennemdokumenterede hygiejneprocesser og topprofessionel kvalitetsstyring.

Afgørende med effektiv sporbarhed når det virkeligt gælder

Nogle gange når de fejlbehæftede varer butikshylderne, andre gange forhindrer man det i tide. Men når uheldet er ude, er det alfa og omega at have styr på sporbarheden, så man kan kalde de rette varer retur. Har en virksomhed derimod ikke effektive processer til håndtering af sporbarhed – og det ser man undertiden – koster det både kræfter og kostbar tid at få rede på. Hvilket kan være med til at gøre en presset situation værre og langt mere kostbar, end den behøver at være.

... effektiv sporbarhed og batchkontrol er med til at forebygge, at man kaster nettet alt for bredt ud og tilbagekalder en masse varer, der intet fejler.

Men effektiv sporbarhed og batchkontrol er på den anden side også med til at forebygge, at man kaster nettet alt for bredt ud og tilbagekalder en masse varer, der intet fejler. Hvilket jo udgør en ekstraomkostning for producenten, er til ulempe for butikkerne, kan gøre mange forbrugere unødigt ængstelige – og give skrammer på både virksomhedens renommé i forhold til partnere, myndigheder og offentlighed.

Ny løsning holder selv rede på blandinger og batches

Tidligere på året var jeg med til at udvikle en løsning baseret på Dynamics 365 Finance & Operations, som i dag håndterer den samlede proces omkring modtagelse, test, prissætning, lagerstyring og håndtering af korn hos Vestjyllands Andel. Det er – synes jeg i hvert fald! – en virkeligt spændende løsning, som min kollega Anders Stenkjær Jensen fortæller rigtig godt om her.

En af de pointer, Anders var så venlig at overlade til mig, er, at løsningen hos Vestjyllands Andel også rummer en smart funktion til batchfletning. Den holder selv styr på, hvilke sendinger korn, der blandes med hinanden – men også på, når en silo er blevet tømt. Derfor ved man med ret stor præcision, hvor en sending korn befinder sig, hvad den er blandet op med – og derfor ikke længere kan adskilles fra. Men også hvad den ikke har været blandet med.

En ekstra detalje er, at systemet selv danner nye batchnumre på bagkant, hvis der for eksempel hentes en ladning korn fra en silo før der, systemmæssigt, er varer tilgængeligt, eksempelvis grundet fejl eller manglende opdatering.

Sporbarhed kan give forskel på bundlinjen

For udenforstående virker den slags muligvis banalt, men det er langtfra tilfældet. Hvilket alle, der beskæftiger sig med fødevaresikkerhed og sporbarhed, nok kan skrive under på. Langt de fleste IT-løsninger har nemlig svært ved at håndtere, når væsker, korn eller andre råvarer blandes sammen og ikke kan adskilles igen.

Derfor kommer man let ud for at skulle tilbagekalde 2-3 dages produktion af råvarer eller færdigvarer, selv om man – med mere finkornet batchkontrol som dén hos Vestjyllands Andel – kunne nøjes med en tredjedel. Det er en forskel af den slags, der i bedste (eller værste!) fald kan aflæses på årets bundlinje.

Med en løsning som den, Vestjyllands Andel har taget i brug, får man altså ikke blot bedre styr på sin sporbarhed og mere ro i maven. Man er også i stand til at dokumentere det, hvilket er en væsentlig pointe, når man har med råvarer, foderstoffer eller produktion at gøre.

Hvilket leder mig til den sidste pointe i denne omgang.

Nemlig at en løsning som denne potentielt kan anvendes af en vilkårlig virksomhed i procesindustrien, hvor man kan have behov for at registrere og siden spore råvarer. Den kan sådan set håndtere det hele. Uanset om man beskæftiger sig med kyllingekød, øl, mel, ost, brød, fisk eller noget helt syvende; det er blot et spørgsmål om at definere centrale parametre og målepunkter, proces og aftaleforhold.

Læs mere om Dynamics 365 for fødevareindustrien. Download vores guide.

Digital transformation for a better tomorrow-1

 

Kommenter indlæg

Recommended posts

Hvis vi virkelig ønsker at gøre noget ved vores massive madspild, er det forholdsvis enkelt. Teknologien ér allerede tilgængelig. Til gengæld venter en stor udfordring i at opdrage såvel fødevareproducenterne som detailhandelen og forbrugerne til at tænker mere bæredygtigt.
Er I blandt de økologiske fødevarevirksomheder, der bruger mange medarbejdertimer på at rapportere lagerbeholdninger og produktion til fødevarestyrelsen, og har I helt ”ro i maven”, når Fødevarestyrelsen kommer og tjekker økologiregnskabet.
Der er ingen grund til at smide overskuds- eller restprodukter fra fødevareindustrien ud. I Billund ligger en virksomhed, der bearbejder og forædler dem til højt specialiserede foderprodukter.
CSR (Corporate Social Responsibility) har et blandet ry, og undertiden får man den tanke, at en given indsats mest er ord på et stykke papir og ikke rigtig gavner hverken klima, miljø, medarbejdere og omverden. Men når konkurrenterne nu har en CSR-strategi, så må vi jo også hellere...
Foto: Aarstiderne.com / Rishi, happyliving.dk Et af dansk erhvervslivs bæredygtige fyrtårne nøjes ikke med at prioritere salget af økologiske varer. Her er minimering af klimaaftryk og madspild helt afgørende værdier, som prioriteres på linje med gode økonomiske nøgletal – og hjertet i indsatsen er troværdige målepunkter og data, man lægger til grund for både strategi og daglige beslutninger på tværs af virksomheden.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down