<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Flere gange ugentligt kaldes fødevarer tilbage i Danmark. Måske er der sygdomsfremkaldende bakterier i kyllingerne eller det hakkede oksekød, metalsplinter fra produktionen i rugbrødet, allergener i pestoen eller skimmelvækst på morgenbollerne – blot for at nævne få eksempler.

Alt kan ske, når man har med råvarer og fødevarefremstilling at gøre.

Det er et uomgængeligt grundvilkår for både den samvittighedsfulde hobbyfabrikant og for fødevarekoncernen med gennemdokumenterede hygiejneprocesser og topprofessionel kvalitetsstyring.

Afgørende med effektiv sporbarhed når det virkeligt gælder

Nogle gange når de fejlbehæftede varer butikshylderne, andre gange forhindrer man det i tide. Men når uheldet er ude, er det alfa og omega at have styr på sporbarheden, så man kan kalde de rette varer retur. Har en virksomhed derimod ikke effektive processer til håndtering af sporbarhed – og det ser man undertiden – koster det både kræfter og kostbar tid at få rede på. Hvilket kan være med til at gøre en presset situation værre og langt mere kostbar, end den behøver at være.

... effektiv sporbarhed og batchkontrol er med til at forebygge, at man kaster nettet alt for bredt ud og tilbagekalder en masse varer, der intet fejler.

Men effektiv sporbarhed og batchkontrol er på den anden side også med til at forebygge, at man kaster nettet alt for bredt ud og tilbagekalder en masse varer, der intet fejler. Hvilket jo udgør en ekstraomkostning for producenten, er til ulempe for butikkerne, kan gøre mange forbrugere unødigt ængstelige – og give skrammer på både virksomhedens renommé i forhold til partnere, myndigheder og offentlighed.

Ny løsning holder selv rede på blandinger og batches

Tidligere på året var jeg med til at udvikle en løsning baseret på Dynamics 365 Finance & Operations, som i dag håndterer den samlede proces omkring modtagelse, test, prissætning, lagerstyring og håndtering af korn hos Vestjyllands Andel. Det er – synes jeg i hvert fald! – en virkeligt spændende løsning, som min kollega Anders Stenkjær Jensen fortæller rigtig godt om her.

En af de pointer, Anders var så venlig at overlade til mig, er, at løsningen hos Vestjyllands Andel også rummer en smart funktion til batchfletning. Den holder selv styr på, hvilke sendinger korn, der blandes med hinanden – men også på, når en silo er blevet tømt. Derfor ved man med ret stor præcision, hvor en sending korn befinder sig, hvad den er blandet op med – og derfor ikke længere kan adskilles fra. Men også hvad den ikke har været blandet med.

En ekstra detalje er, at systemet selv danner nye batchnumre på bagkant, hvis der for eksempel hentes en ladning korn fra en silo før der, systemmæssigt, er varer tilgængeligt, eksempelvis grundet fejl eller manglende opdatering.

Sporbarhed kan give forskel på bundlinjen

For udenforstående virker den slags muligvis banalt, men det er langtfra tilfældet. Hvilket alle, der beskæftiger sig med fødevaresikkerhed og sporbarhed, nok kan skrive under på. Langt de fleste IT-løsninger har nemlig svært ved at håndtere, når væsker, korn eller andre råvarer blandes sammen og ikke kan adskilles igen.

Derfor kommer man let ud for at skulle tilbagekalde 2-3 dages produktion af råvarer eller færdigvarer, selv om man – med mere finkornet batchkontrol som dén hos Vestjyllands Andel – kunne nøjes med en tredjedel. Det er en forskel af den slags, der i bedste (eller værste!) fald kan aflæses på årets bundlinje.

Med en løsning som den, Vestjyllands Andel har taget i brug, får man altså ikke blot bedre styr på sin sporbarhed og mere ro i maven. Man er også i stand til at dokumentere det, hvilket er en væsentlig pointe, når man har med råvarer, foderstoffer eller produktion at gøre.

Hvilket leder mig til den sidste pointe i denne omgang.

Nemlig at en løsning som denne potentielt kan anvendes af en vilkårlig virksomhed i procesindustrien, hvor man kan have behov for at registrere og siden spore råvarer. Den kan sådan set håndtere det hele. Uanset om man beskæftiger sig med kyllingekød, øl, mel, ost, brød, fisk eller noget helt syvende; det er blot et spørgsmål om at definere centrale parametre og målepunkter, proces og aftaleforhold.

Læs mere om Dynamics 365 for fødevareindustrien. Download vores guide.

Digital transformation for a better tomorrow

Kommenter indlæg

Recommended posts

Foto: Aarstiderne.com / Rishi, happyliving.dk Et af dansk erhvervslivs bæredygtige fyrtårne nøjes ikke med at prioritere salget af økologiske varer. Her er minimering af klimaaftryk og madspild helt afgørende værdier, som prioriteres på linje med gode økonomiske nøgletal – og hjertet i indsatsen er troværdige målepunkter og data, man lægger til grund for både strategi og daglige beslutninger på tværs af virksomheden.
Mange e-handelsvirksomheder har – desværre på en trist baggrund – oplevet fremgang uden sidestykke i 2020. Coronakrisen har accelereret en udvikling, der allerede var godt på vej, og gjort onlineshopping til mange forbrugeres førstevalg.
I moderne fødevareindustri er det afgørende at være i kontrol omkring samtlige processer vedrørende sporbarhed. Reelt gør virksomheder uden tilstrækkeligt styr på test, sporbarhed og andre kerneprocesser sig unødvendigt sårbare i en lang række situationer.
Usually when a business purchases goods, it decides in advance how much, what quality, and at what price. That is not how it works at harvest time when farmers deliver grain to the dealer. Almost the opposite in fact: You never know precisely how much will arrive – or when – just as quality, water content and many other parameters can only be determined when the goods are received.
De dagligvarer, vi køber i supermarkedet, udgør reelt kun en del af det, der produceres af landmand, slagteri, mejeri og alle de andre virksomheder i fødevarebranchen. Eller, for at stille det op på en anden måde: Hvis man på en eller anden måde kunne ”samle” alle de udskæringer, der ikke sælges fra en gris i et supermarked, så ville der stadig være en hel del kilo svin til overs. Heldigvis går stadig mindre til spilde.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down