<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Microsoft släpper två stora uppdateringar varje år. I februari fick kunder med ”tidig åtkomst” tillgång till den nya versionen i wave 1 och inom några veckor kommer den att bli tillgänglig för alla. 

Vi har berättat om en mängd uppdateringar under den här månaden, men i dag tittar vi närmare på en förbättring och en ny funktion. Kom ihåg att uppdateringarna måste aktiveras av en administratör för att de ska bli tillgängliga för användarna.

Förbättring
Förbättrad upplevelse för att lägga till produkter till affärsmöjligheter

För att lägga till produkter till en affärsmöjlighet klickar du på ”Lägg till produkter” där du får upp ett enkelt sökfönster för att leta fram de produkter som du vill lägga till – en i taget. Upplevelsen har förbättrats enormt i den nya versionen. Nu när du öppnar en affärsmöjlighet och klickar på ”Lägg till produkter” får du inte bara fram det enkla sökfönstret, utan du kan söka på produkter, filtrera dem, visa nya produkter, välja flera åt gången, snabbt ändra antal, pris med mera.

Ny funktion
Kanban vy för Aktiviteter och Affärsmöjligheter

Tidigare när du valde vyn med ”Aktiviteter eller affärsmöjligheter” visades resultaten som en textlista (ett rutnät). Se bilden här:

bild 1

Därefter behövde du klicka på någon av posterna för att redigera den. Men med den här funktionen aktiverad har du flera format att välja på. Klicka på ikonen med de tre prickarna i kommandofältet och välj om vyn ska visas som ett rutnät eller som en kanban-vy. Den nya kanban-vyn är en kraftfull visuell representation där du kan dra och släppa aktiviteterna på önskad plats. Den här bilden visar hur det kan se ut:

bild 2

Aktiviteterna visas på kort som är sorterade i olika swim lanes beroende på status (öppen, slutförd, annullerad, planerad). Korten kan dras och flyttas från swim lanes till swim lanes och då uppdateras deras status automatiskt, utan att du behöver gå in och redigera varje enskild post. Du kan dessutom redigera uppgifter direkt på kortet, utan att behöva öppna posten separat.

I affärsmöjligheter finns två tillgängliga kanban-vyer. Korten kan grupperas efter möjlighetsstatus (öppen, vunnen, förlorad) eller efter steg i affärsprocessflödet (kvalificera, öppna, föreslå, stänga). När du flyttar ett kort mellan de olika stegen i affärsprocessflödet öppnas affärsmöjlighetsformuläret. När du stänger formuläret uppdateras kanban-vyn automatiskt. Även här kan du redigera uppgifter direkt på kortet, utan att behöva öppna den enskilda posten.

P.S Du behöver inte ha det allra senaste Microsoft ERP-systemet för att kunna använda den senaste Dynamics 365 Sales-lösningen. På Columbus kan vi integrera den med din nuvarande AX/NAV/GP-lösning.

Vill du veta mer? Hör av dig till mig på Fredrik.persson@columbusglobal.com

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Precis som all annan teknik har ERP också utvecklats med tiden. Vi ser idag att företag får en mer digitaliserad transformation och nya möjligheter med molntjänsten. Följden blir att man både kort- och långsiktigt blir mer förändringsbenägen och uppnår snabbt nya ekonomiska vinster genom att verksamheten förbättras successivt. Man uppnår helt enkelt en mer slimmad och effektiv organisation. Genom att uppgradera ERP-systemet till en molnbaserad lösning, är det avgörande att migrera befintliga affärsprocesser med hjälp av nya molnbaserade verktyg och arbetssätt som hjälper till att dra nytta av de tekniska framsteg som gjorts inom till exempel; E-handel (B2B och B2C), smarttelefoner, IoT (Internet of Things) och artificiell intelligens.
Traditionellt har du säkert använt ERP- och CRM-system som fristående verktyg. Ända fram till nu, till övergången till molnet. Behovet av att integrera systemen ses nu som en del av tillväxten och produktiviteten snarare än att bara se det som optimering.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
Nu är det dags för dig och din organisation att ta vara på den data som finns i ERP- och CRM-systemet och börja använda den kundinsikt som redan finns där. På så vis kan du, på många olika sätt, förutse kundförlust och skapa värdefullt kundengagemang.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down