<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Den globala pandemin fick försäljningslandskapet att förändras dramatiskt. Tider utan motstycke krävde förändringar utan motstycke. 

Många företag tvingades anpassa sig över en natt, nya processer och metoder infördes, många anställda blev tvungna att skola om sig och användningen av digitala verktyg skalades upp. Allt det skedde samtidigt som organisationerna försökte upprätthålla bästa möjliga kundupplevelse. Så vad är det som driver försäljningen nu, så här två år senare?

I den här rapporten analyserar vi följande fem viktiga insikter:

1. Flexibiliteten är avgörande när kunderna ställs inför aldrig tidigare skådade utmaningar

2. Den digitala omställningen går allt snabbare

3. Avdelningar som inte samverkar med andra ger en frånkopplad kundupplevelse

4. AI fortsätter att öka

5. Omskolning av team för en anpassning till affärsbehoven

För många organisationer som inte kunde anpassa sig tillräckligt snabbt stod allt på spel. För de som var tillräckligt agila för att implementera eller agera på de här fem nyckelområdena fanns det däremot en chans att växa.

Hela 79 procent av säljarna säger att de har varit tvungna att snabbt anpassa sig till nya sätt att sälja. Det säger en hel del om i vilken utsträckning covid-19 har tvingat fram en omställning hos säljteamen.

I den här rapporten kan du också läsa mer om:
  • De fem främsta digitala säljverktygen
  • På vilka områden automatisering erbjuder den största förändringen i resultat
  • Hur AI ökar försäljningsresultaten
  • Den bästa taktiken för att tillgodose rekryteringsbehoven

Läs hela rapporten här:

Download the report

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Digital teknologi har transformerat kundernas vanor – det har gjort det möjligt för människor att få tillgång till det de vill ha, när de vill ha det. Konsumenter förväntar sig nu relevant innehåll vid varje tillfälle av deras kundresa. Det ska dessutom vara i det format och anpassat efter den teknologi de vill använda.
Många pratar om kundupplevelsen nuförtiden men vad innebär det egentligen? Vi menar att det är allt som era kunder tycker, tänker och känner i kontakten med er. Hur kunden upplever era produkter och tjänster. I det långa loppet är det ert varumärkes positionering i era kunders ögon. Även om ni är ett B2B-företag, så påverkas kundupplevelsen av individen som interagerar med er. Vi som köpare av produkter och tjänster har samma krav och behov som när vi är konsumenter. Tre stora fördelar med att förbättra kundupplevelsen är att du kan öka er effektivitet, bibehålla kunder längre och öka merförsäljningen.
Under Corona har vi sett den redan påtagliga digitaliseringstrenden och behovet av exceptionella digitala köpupplevelser skjuta i höjden i många branscher. Därmed har digitalisering av kärnverksamheten blivit en förutsättning för att kunna behålla konkurrenskraften. Nu i det nya normala utmanas i synnerhet B2B att snabbt ställa om för att möta nya utmaningar och förväntningar inom kundupplevelsen. 
Förväntningarna på kundupplevelsen är högre än någonsin och allt fler företag inom B2B satsar på att förbättra den. Men det kan vara svårt att veta vilken insats som ger bäst avkastning om du inte vet var ni står idag. Här går vi igenom tre nyckeltal som du kan använda för att få en tydlig bild av den kundupplevelse du erbjuder dina kunder – och som visar vilka förändringar du kan göra. Nyckeltalen är kundbortfall, Net Promoter Score och Customer Lifetime Value.
Allt pekar i samma riktning – du måste prioritera upp kundupplevelsen. Men vad är egentligen en kundupplevelse och hur vet du om du erbjuder en bra eller dålig sådan? När vi pratar kundupplevelse menar vi alla de interaktioner som era kunder har med företaget och ert varumärke. Det är ett mycket brett begrepp, som kan tolkas på olika sätt av olika personer inom er organisation. Det underlättar om ni har en samsyn i vad som är en bra kundupplevelse – och vad som inte är det. 
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down