<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Application Management Services (AMS) eller applikationsförvaltning som vi kallar det på svenska är tjänster som erbjuds företag för förvaltning och vidareutveckling av affärskritiska applikationer. För att du ska kunna få maximalt utbyte av dina IT-investeringar är det viktigt att lösningarna vidareutvecklas, korrigeras och uppdateras i linje med affärsbehoven.

Dessa tjänster kan variera från on-demand-support till komplett applikationsförvaltning end-to-end. Tjänsterna omfattar underhållstjänster som felkorrigering, användarsupport, förebyggande underhåll och programuppgraderingar. 

Fördelar med AMS: Läs ävenFår du inte tillräckligt med uppmärksamhet från din IT-partner?

1. IT-avdelningen får möjlighet att arbeta mer strategiskt 

Traditionellt sett har interna IT-avdelningar lagt mycket tid på att hantera applikationer och ställts inför en mängd utmaningar såsom långsamma applikationer och svårigheter med att identifiera fel. Genom att avlasta trycket på IT-avdelningen med en bra AMS-partner som fungerar likt en förlängning av din IT-avdelning kan du frigöra mer tid till andra värdeskapande uppgifter i verksamheten.

2. Förvaltning av dina applikationer 

Förvaltning av applikationer (och även skräddarsydda IT-lösningar) som alltid tillgodoser användarnas och organisationens behov kräver bra planering, flexibel metodik och långsiktigt arbete. AMS-partnern har dedikerade konsulter för detta, samtidigt som hänsyn tas till de förändrade marknadsbehoven som uppstår och anpassar förvaltningen därefter. 

3. Positiv avkastning på investeringen  

För att få ut mesta möjliga av investeringen, bör applikationerna kontinuerligt utvecklas. Det är därför viktigt att inte förlora fokus när en applikation har implementerats då det handlar om att kontinuerligt göra förbättringar i linje med förändrade behov. En AMS-partner med bred expertis och erfarenhet säkerställer att dina applikationer alltid får nödvändiga ändringar för att maximera potentialen i din investering.

Ta gärna kontakt med oss för en mer ordentlig genomgång av hur du får ut det mesta av dina IT-investeringar.

Ladda ner guiden och förstå hur man upprättar en strategi för dina applikationer, för att ge ytterligare utveckling, förbättring och uppdatering.
Ladda ner guiden

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

I början av eller mitt inne i ett stort implementationsprojekt är det lätt att glömma att projektet en dag skall avslutas och den nya lösningen är det som skall användas. Projektet och projektdeltagarna är fullt upptagna med att sätta alla processer och funktioner i lösningen och slutmålet kan kanske ännu ej urskiljas.
Är er organisation beroende av enstaka nyckelpersoner? Vad händer om ni befinner er mitt i en kris och kompetensen inte räcker för att lösa problemet? Är ni villiga att ta den risken? Lösningen finns inom räckhåll: Var förberedd så att din kärnverksamhet inte är beroende av enskilda nyckelpersoner.
Har du förberett din verksamhet för att kunna hantera förlusten om en av dina viktigaste teammedlemmar plötsligt slutar? Vad händer i din verksamhet om en kollega lämnar företaget? Har du råd med det? Många verksamheter behöver utveckla sina beredskapsplaner, om en eller flera av de viktigaste teammedlemmar lämnar verksamheten.
Tekniken du jobbar med utvecklas mycket snabbt och det kräver både kompetens och kunskap för att kunna följa de ständiga förändringarna. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken för att få en konkurrensfördel. Den nya tekniken pushar hela tiden gränsen av vad vi tror är möjligt och vad vi tror är en fantasi. Ett exempel kan vara när ERP-leverantörerna började med automatiska uppdateringar i cloud-lösningar.
För att uppnå en bra affärsverksamhet behöver du en lösning som kan garantera support, underhåll och utveckling av ditt applikationslandskap i linje med dina förändrade behov. Varje företag har IT-system som stöder sina affärsprocesser. Att implementera dessa applikationer är en stor investering, men även att uppgradera och kontinuerligt utveckla applikationerna är väsentligt för att IT-miljön skall effektiviseras och vara tillgänglig hela tiden. Men hur säkerställer du hög prestanda och tillgänglighet för dina affärskritiska system?
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down