<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Application Management Services (AMS) eller applikationsförvaltning som vi kallar det på svenska är tjänster som erbjuds företag för förvaltning och vidareutveckling av affärskritiska applikationer. För att du ska kunna få maximalt utbyte av dina IT-investeringar är det viktigt att lösningarna vidareutvecklas, korrigeras och uppdateras i linje med affärsbehoven.

Dessa tjänster kan variera från on-demand-support till komplett applikationsförvaltning end-to-end. Tjänsterna omfattar underhållstjänster som felkorrigering, användarsupport, förebyggande underhåll och programuppgraderingar. 

Fördelar med AMS: Läs ävenFår du inte tillräckligt med uppmärksamhet från din IT-partner?

1. IT-avdelningen får möjlighet att arbeta mer strategiskt 

Traditionellt sett har interna IT-avdelningar lagt mycket tid på att hantera applikationer och ställts inför en mängd utmaningar såsom långsamma applikationer och svårigheter med att identifiera fel. Genom att avlasta trycket på IT-avdelningen med en bra AMS-partner som fungerar likt en förlängning av din IT-avdelning kan du frigöra mer tid till andra värdeskapande uppgifter i verksamheten.

2. Förvaltning av dina applikationer 

Förvaltning av applikationer (och även skräddarsydda IT-lösningar) som alltid tillgodoser användarnas och organisationens behov kräver bra planering, flexibel metodik och långsiktigt arbete. AMS-partnern har dedikerade konsulter för detta, samtidigt som hänsyn tas till de förändrade marknadsbehoven som uppstår och anpassar förvaltningen därefter. 

3. Positiv avkastning på investeringen  

För att få ut mesta möjliga av investeringen, bör applikationerna kontinuerligt utvecklas. Det är därför viktigt att inte förlora fokus när en applikation har implementerats då det handlar om att kontinuerligt göra förbättringar i linje med förändrade behov. En AMS-partner med bred expertis och erfarenhet säkerställer att dina applikationer alltid får nödvändiga ändringar för att maximera potentialen i din investering.

Ta gärna kontakt med oss för en mer ordentlig genomgång av hur du får ut det mesta av dina IT-investeringar.

Ladda ner guiden och förstå hur man upprättar en strategi för dina applikationer, för att ge ytterligare utveckling, förbättring och uppdatering.
Ladda ner guiden

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Dina lösningar och applikationer kräver kontinuerliga anpassningar när det sker exempelvis förändringar på marknaden eller i organisationen för att uppnå en lång livslängd. Sådana anpassningar kräver att du har rätt kompetens internt som alltid kan möta morgondagens uppgifter och krav inom organisationen.
Organisationer inom olika branscher använder teknik för att förbättra kundupplevelsen, effektivisera driften och möta det övergripande affärsmålet. Tekniken förändras i en oförutsägbar takt vilket ger både möjligheter och utmaningar och innebär att IT-avdelningen måste använda stora resurser till att arbeta med underhåll, anpassning och vidareutveckling av applikationer.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down